อยากทำบุณ เเต่ไม่มีเงิน ทำตามนี้ได้บุญแน่

ไม่มีเงิน เเต่อยากทำบุญ ทำตามนี้ได้บุญแน่นอน
การทำบุญ เป็นความเชื่อ เป็นสิ่งที่ทำกันมายาวนาน แต่คนเราก็มีฐานะไม่เท่ากัน บางคนร่ำรวย บริจาคแต่ละทีเป็นหมื่นเป็นแสน บางคนไม่ได้มีมากขนาดนั้น จะไปบริจาคแบบเขาก็คงจะไม่ไหว หรือบางคนก็ไม่มีเงินเลย แต่ก็อย า กจะทำบุญกับเขาบ้าง แล้วจะทำอย่างไร ไม่มีเงินทำบุญ แบ บนี้จะได้บุญกับเขาไหม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วิสัชนา ได้ให้ข้ อ คิ ด เกี่ยวกับการทำบุญไว้ว่า…
การทำบุญ หรือบริจาคเงินเพื่อทำบุญ บางคนมีมากให้มาก บางคนมีน้อยให้น้อย ท่านว่า จะให้เท่าไหร่ก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ท่านได้บอกให้ญาติโยมที่ไม่เข้าใจว่า คำว่าบุญการไปทำบุญตักบาตร ทอดกฐินบ้างทอดผ้าป่าบ้าง การนำเอาอาหารไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ แล้วก็เอาของทั้งหลายนำจตุปัจจัย ไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ เข้าใจอย่างนั้นก็ถูกต้อง

แต่การทำบุญนั้นมีหลายประเภท ต้องแยกแยะ มีทั้งบุญนอกและบุญในที่ถามอาตมาว่า แต่คนหนึ่งไม่ได้มาทำบุญไม่ได้เอาสตางค์มาแต่ยืนตั้งใจรับพร เป็นคาถาของพระพุทธเจ้า ท่านให้เราอยู่เย็นเป็นสุขและก็ให้เราเป็นสุข จิตใจก็รับตั้งใจรับ ก็เกิດความสุข กลับได้รับพรโดยไม่มีสตางค์ นี่ก็เป็นบุญอันหนึ่ง

ทำบุญนี่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ เช่นยกตัวอย่าง คำว่าบุญ คือ ความสุข ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องเอาของมาถวายพระ แต่บ้านเหนือบ้านใต้ ญาติพี่น้องที่เรียกว่าญาติธรรม เป็นญาติกันในบ้านใกล้เรือนเคียงเขามีงานก็ไปช่วย ช่วยด้วยจิตเป็นกุศล เขาทำบุญ ทำบุญบ้าน

ทำบุญทอดกฐิน งานบวชนาค เราก็ไปช่วยเขาเอากำลังกายไปช่วย เหนื่อยย าก เหนื่อยกายแล้วก็สบายใจ ก็ได้บุญ คือความสุขที่ได้ช่วยเขา ก็เป็นบุญอันหนึ่ง เป็นบุญอันสำคัญ และบุญอีกอันหนึ่ง สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ต้องใช้สตางค์เลย

“ ส ว ด ม น ต์ เ ป็ น ย า ท า… วิ ปั ส ส น า เ ป็ น ย ากิ น ”
ทั้งกินทั้งทาก็เกิดความสุขความเจริญได้ เกิดทำให้เงินไหลนองทองไหลมา ทำให้ร่ำรวยได้โดยไม่ต้องใช้สตางค์เลยบางคนไม่เข้าใจ เข้าใจว่าต้องมีเงินมากแล้วจึงไปทำบุญในวัดวาอารามต่าง

ถ้าคนไม่มีจะทำอย่างไรได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีศีล สอนให้ปฏิบัติศีลสอนให้ปฏิบัติธรรม สอนให้อย่าประมาท อ ย่า ง นี้ไม่ต้องใช้สตางค์ ก็ทำให้เกิດความสุขความเจริญได้

ท้ายที่สุดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจเราคิด ใครที่ทำบุญหรือ ให้ทานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ยินดีและตั้งใจจริง บุญของคนนั้นย่อมมีผลมาก เพราะบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ให้ไป แต่ขึ้นอยู่กับใจที่ยินดีจะให้มากกว่า

ขอบคุณที่มา bitcoretech