5วิธีการทำบุญปล่อยสัตว์ ให้ถูกวิธี

คำอธิฐานในการปล่อยปลา

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ลูกขอตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก วันนี้ลูกตั้งจิตเป็นมหากุศลในการให้ทานชีวิตสัตว์คือ

วันนี้ลูกขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระให้ชีวิตท่าน หากลูกมีเคราะห์ขอให้ไปกับสรรพสัตว์ ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้น พ้นเคราะห์ พ้นโศก พ้นโ ร ค พ้นภัย สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากตัวลูกด้วยเถอะ สาธุ

ปลาไหล

งานลื่นไหล เงินลื่นไหล

เต่าบก

ปล่อยแล้วอายุยืนย าว

หอยขม

ร่มเย็นทิ้งความขมขื่น

ปลาช่อน

มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

ปลาดุก

คู่แข่งพ่ายแพ้

กบ

กำจัดสิ่งอัปมงคล

จากคำสอนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) จะเห็นได้ว่า คนในปัจจุบันมักจะทำบุญเพื่อหวังผลและมีเจตนาเคลือบแฝง เพราะฉะนั้นการที่จะ ตั ดสินใจทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ชนิดใดก็ตาม ผู้ปล่อยควรจะศึกษาสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วย เพื่อที่จะไม่สร้างความทຮมานให้สัตว์มากกว่าเดิม แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปบริสุทธิ์มาเสียอย่างนั้น

กดแ ช ร์เป็นสะพานบุญร่วมกันค่ะ เครดิต:กระเป๋า