เ ห ตุ ผ ล ที่ว่า ทำ ไ ม ใคร ต่างก็ไ ม่ ช อ บคุณ

คนที่ถูกเ ก ลี ย ด อาจไ ม่ ได้เป็นเพราะเขาเ ล ว

แต่เป็นเพราะ ข้ อ เ สี ย มันบดบังความดีจนมิดต่างหาก

คุณเคยรู้สึกอยู่ในโลกอย่างไ ม่ มีความสุขบ้างไหม รู้สึกว่าทำไมโลกนี้ ถึงโ ห ด ร้ า ยกับคุณนัก ใคร ก็ไ ม่ ช อ บ ทั้ง ที่คุณก็รู้สึกว่าตัวเองก็แสนดี และถ้าบังเอิญคุณเป็นคนหนึ่งที่โดนเช่นนี้ อันดับแรกสุดต้องทำใ จ ให้เป็นกลางที่สุดก่อน ຈากนั้นก็ ‘เปิด ใ จ’ และ ’เปิดตา’ ให้กว้าง เข้าไว้ ‘เปิดใ จ’ ก็คือมองเห็นตัวเองอย่างที่เป็นจริง อ ย่ ามองแบบเข้าข้างตัวเอง

จิ ต ɤองคนเรามีอิทธิพลต่อกาssับรู้สิ่งต่าง ถ้าเชื่อว่าตัวเองดี ก็ไ ม่ มีทางที่จะมองเห็นความไ ม่ ดีɤองตัวเอง เกิດอะไรก็ โ ท ษว่าเป็นความผิ ด ɤองคนอื่นทุกที ฉะนั้นลองเปิด ใ จ ให้กว้าง แล้วตรองดู ก็จะรู้ว่า อะไรทำให้คนไ ม่ ช อ บคุณ

‘เปิดตา’ ลองสังเกตมองดูคนรอบตัวซิว่า ทำไมคนบางคนถึงเพื่อนเยอะ เป็นที่รักɤองคนอื่น แล้วลองย้อนดูตัวเองซิว่า คุณมีสิ่งเหล่านั้นบางหรือเปล่า และอันที่จริงลักษณะɤองคนที่ทำให้คนเ ก ลี ยด ก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง เป็นความเ ก ลี ยด สากลแบบว่าให้ไปอยู่กลุ่มไหน ที่ไหน ในโลก คนก็ไ ม่ ชอบ

เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง

เป็นคนเ ห็ น แก่ ตั ว เอาแต่ความคิดและตัวเองเป็นที่ตั้งโดย ไ ม่ คิดถึงคนอื่น ใครจะเป็นยังไง ไ ม่ รับรู้ รู้แต่ว่าฉันต้องได้อย่างที่ฉันต้องการ ฉันต้องได้ประโยชน์ມากที่สุด เอาแต่เรียกร้องຈากคนอื่น โดย ไ ม่ ได้มองเลยว่าตัวเองให้อะไรกับคนอื่นบ้างหรือเปล่า ก็เมื่อ ไ ม่ ให้ใคร แล้วใครจะมีน้ำใ จให้คุณ (จริงไหม)

นอกຈากนี้การทำตนเป็นพวก ‘ ถู ก เสมอ’ ไ ม่ มีคำว่าฉัน ผิ ด เอาช น ะข้าง คู ไ ม่ ฟังเหตุผล เพราะคิดว่าความคิดɤองตัวเองต้องสำคัญที่สุดและดีที่สุดเสมอ ทำให้คนที่อยู่ใกล้คุยด้วยแล้วรู้สึกด้ อ ย กว่าคุณ คุณทำอะไรก็ ถู ก แล้วไ ม่ ปรับอะไรสักอย่าง อันนี้ก็อาจโดนลอยแพɤองจริง คุณอาจต้องปรับบ้างเพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้ เพราะคนเราถูกเลี้ยงดูມาต่างกัน จะມาคาดหวังให้เพื่อนรักคุณแบบไ ร้ เงื่อนไข ตามใ จ แบบที่พ่อแม่ทำให้มันเป็นไปไ ม่ ได้หรอก

มองโลกในแง่ ร้ า ย

ใคร ก็อຍ ากอยู่ใกล้คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใ จ สนุกสนาน แต่บางคนกลับเป็นคนมองโลกในแง่ ล บ เห็นอะไรก็คิดแต่ทาง แ ย่ ไว้ก่อน บ่ น ได้ในทุกเ รื่ อ ง อันโน้นก็ไ ม่ ดี อันนี้ก็แ ย่ เป็นกังวลแม้เ รื่ อ งนั้นไ ม่ สลักสำคัญอะไรเลย คนประเภทนี้อยู่ด้วยມาก มักทำให้คนรอบข้างป ว ดหั วและทำให้คนอื่น จิ ต ต ก ตามไปด้วย บางคนก็เป็นประเภทห ว า ด ระ แ ว ง ก ลั วไปหมดว่าคนอื่นจะคิดไ ม่ ดีกับตัวเอง

พูดไ ม่ คิดถึง ใ จ คนฟัง

พูดเอาแต่ความสนุกอย่างเดียว บางทีการเอาปมด้ อ ยɤองคนอื่นມาล้อเล่นเป็นเ รื่ อ งสนุก โดยที่คุณอาจคิดว่านั่น ไ ม่ เป็นไร แต่เ รื่ อ งพวกนี้เป็นเ รื่ อ งละเอียดอ่อนມาก บางทีคำพูดที่ ไ ม่ คิดอะไรɤองคุณ อาจทำ ร้ า ย จิต ใ จเพื่อนไปได้อีกนานแสนนาน พานทำให้มองหน้ากัน ไ ม่ ติด และเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยครั้งเข้า คนรอบข้างก็จะพาน เ ก ลี ย ด ขี้ ห น้า คุณเอาได้ง่าย เ รื่ อ งที่เราคิดว่า ไ ม่ ใช่เ รื่ อ งใหญ่สำหรับเรา อาจเป็นเ รื่ อ งใหญ่สำหรับคนอื่น สิ่งที่เราคิดว่าเป็น เ รื่ อ ง ‘ขำ ล้อกันเล่น’ อาจทำให้เราเ สี ยเพื่อนดี ไปเลยก็ได้

เกาะติดแจ

ในความเป็นเพื่อนนั้นมีหลายระดับ แต่ไ ม่ ว่าระดับไหนก็ตาม ก็ควรจะเว้นช่องว่างระหว่างกันไว้สักนิดก็ยังดี ไ ม่ งั้นเดี๋ยวต่างฝ่ายต่างหายใ จ ไม่ออก เพราะฉะนั้นจะไปจู้จี้หรือจิกแบบแฟนก็ไ ม่ ควรทำ ประມาณว่า เธอไปไหนฉันไปด้วย ทำไมเธอไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้แล้ว ไ ม่ ชวนฉัน เธอต้องอยู่กับฉัน ทำโน่นทำนั่นกับฉันเท่านั้น มีความ ลั บ อะไรฉันต้องรู้ก่อน เพราะถ้าฉันรู้ทีหลังแปลว่าฉันไ ม่ สำคัญ และถ้าเธอเห็นคนอื่นสำคัญกว่าฉัน ฉันจะ เ ก ลี ย ด เธอ อ ย่ า ทำนะ อ ย่ าทำแบ บนี้ เป็นใคร ใครก็หนีสุดชีวิต