เก็บได้นานมากกว่า2ปี “กล่องข้าวน้อยให้แม่” ข้าวเหนียวห มู ปิ้งสเตอริไลซ์ ช่วยน้ำท่วมจ.อบุลฯ ต้องการจิตอาสาจำนวนมาก

ชื่นชมคณะอาจารย์และนักเรียน ม.มหาสาຣคาม ที่ทำข้าวเหนียวห มู ปิ้งสเตอริไลซ์ ชี้ เก็บได้มากกว่า 2 ปีนอกตู้เย็น ระบุผ่านการคร่าเชื้อ มีอาจารย์และนักวิทย าศาสตร์อยู่ในขั้นตอนการผลิตด้วย จากเพจ Foodtech MSU ได้แ ช ร์ตอนนี้ต้องการรับบริจาคข้าวเหนียวและจิตอาสาเป็นจำนวนมากในการผลิตข้าวเหนียวห มู ทอด

กิจกssม #กล่องข้าวน้อยให้แม่ 15/09/62 ช่วงเช้าท่านผู้บริหารคณะ ท่านคณบดีลงช่วยนิสิตแพคข้าวลงเพาช์ บรรย ากาศห้องแลปยังคงโล่ง อยู่ ด้วยนิสิตเหนื่อยล้า และยังต้องเตรียมเรียนพรุ่งนี้ด้วย

บ่ายมาเริ่มได้จำนวนผลิตภัณฑ์มากขึ้น มีนิสิตจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร มาช่วยย่างห มู ติดฉลาก

ยังต้องการจิตอาสา แรงงานช่วยอยู่มากค่ะ

สำหรับท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคโลยีการคร่าเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท

ขอเวลาให้ผ่านพ้นกิจกssมของการ #saveubon แป๊บนะคะ

จะพย าย าม ทำโครงการอบรมบริการวิชาการให้ท่านที่สนใจ ภายในต้นปีหน้าค่ะ ขอเวลาเำเนินการและติดต่อบริษัทเครื่องมือนิดนึงค่า…

ตอนนี้ขอแรงงานจิตอาสา และขอกำลังใจให้ ทีมงาน #foodtechmsu

fpdmsu #ทีมมมส ด้วยค่า