แม้ไม่ใด้เดินเคียงข้างกัน ก็ไม่ใด้แปลว่าไม่รักกันกันแล้ว

ตัวห่างไกล แต่ใจยังไม่เปลี่ยนแปลง


แม้ไม่ใด้เดินเคียงข้างกันแล้ว
ก็ไม่ใด้หมายความว่าไม่รักกันกันแล้ว
แม้จะแยกกันไปคนละทิศละทาง
ก็ไม่ใด้หมายความว่าความรักจะจางหายไปด้วย

เราโชคดีที่ช่วงเวลาหนึ่งพอเหมาะกับโอกาส
ทำให้เราใด้โอบไหล่จูงมือดูแลซึ่งกันและกัน
แต่ชีวิตหมุนเวียนไปเรื่อย

หมุนเวียนไปอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมใด้ในบางครั้ง
บางครั้งอยู่เหนือการควบคุม
บางครั้งมากกว่าความพย าย าม

ความรักไม่ใช่การอยู่ร่วมกันเสมอไป
และเมื่อไรเราไม่ใด้อยู่จูงมือคนที่เรารักไปถึงวันสุดท้าย
ก็จงดีใจเถิดว่า…เรายังมีความรักและยังรู้สึกดีต่อกันและกันอยู่เสมอ
คนสองคน

เมื่อเดินแยกทางกันแล้ว
ก็ไม่ใด้หมายความว่าจะต้องแยกเขี้ยวใส่กันทุกครั้งที่เจอกัน
ความรู้สึกดีก็ยังคงมีอยู่
ยังอยู่เสมอ ถ้าที่ผ่านมาคือ “ความรัก” จริง

ความรัก…
อาจจะยังคงอยู่ในหัวใจของคนทั้งสองคน
หรืออาจจะเพียงยังอยู่ไม่แตกดับในหัวใจคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว
มันก็ยังเรียกว่า “ความรัก” เสมอ

ขอบคุณที่มา getwellsoonxoxo