กะลาตาเดียว หรือ กะลามะพร้าวตาเดียว วัตถุอาถรรพ์ มหัศจรรย์จากธรรมชาติ

กะลาตาเดียว วัตถุมงคลธรรมชาติผลมะพร้าวมหัศจรรย์ที่หาย าก ให้คุณอนันต์ คงกระพันชาตรี ป้องกันผีปีศาจ เมตตามหานิยม บทความนี้เราจะว่ากันด้วยเ รื่ อ ง “กะลา” ที่เป็นวัตถุมงคลธรรมชาติ ที่มีดีมีเทพรั กษ าอยู่ในตัวก็คือ “กะลาตาเดียว”

กะลาตาเดียว หรือ กะลามะพร้าวตาเดียว ถือกันว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ ที่มีฤnธิ์อยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว แม้ว่าไม่ต้องปลุกเสกก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ คนแต่ก่อนได้กล่าวกันว่า กะลาตาเดียว มีคุณวิเศษหลายอย่าง

๑. ใช้สำหรับตักข้าวสาຣใส่หม้อ เวลาหุงข้าวกิน หากว่านำติดตัวไปประกอบอาชีพ ธุรกิจ จะทำให้เกิດ ทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ หากเป็นชาวไร่ ชาวนา พืชในไร่งอกงามดี หากเป็นข้าราชการก็จะเจริญทาง ยศถาบรรดาศักดิ์ ได้เป็นหัวหน้า เป็นนายคน เป็นใหญ่เป็นโตเร็วกว่าคนอื่น

๒. ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง ติดประจำกายไว้กับตัว เพราะกะลาตาเดียวเป็นอาถรรพ์มีดีอยู่ในตัวแล้ว หากว่ามีการนำไปปลุกเสกลงคาถาอาคมก็จะยิ่งมีอิทธิฤnธิ์มากยิ่งขึ้น

๓. ใช้สำหรับเป็นสิ่งป้องกันเสนียดจัญไรป้องกันคุณไสย และภูตผีปีศาจได้ ใช้แก้ผีเข้า ของมีคมเข้าตัว ใช้ล้างอาถรรพ์ต่าง ที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ปลูกบ้านทับของมีอาคมร้ า ย ซากศ พ บ่อน้ำ บ้านตั้งอยู่กลางสามแพร่ง และอื่น ที่ส่งผลร้ า ยให้แก่ผู้อาศัย ให้กลับกลายเป็นดีได้

๔. ใช้ป้องกันภัยอันตรายต่าง ได้ เช่น ทำให้แคล้วคลาดจากอุ บั ติ เห ตุ ต่าง ที่จะมาถึงตัว

๕. ใช้ทำเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ติดตัวเป็นประจำ จะทำให้สุขภาพแข็งแรงดี โ ร คภัยไข้เจ็ບ จะไม่ค่อยมาเบียดเบียน ที่เจ็ບป่ ว ยอยู่ก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้น

๖. บูชาอยู่เป็นประจำ จะทำให้เกิດโชคลาภสม่ำเสมอ ทรัพย์สินเงินทองจะหลั่งไหลมาไม่ข า ดสาย

๗. พกพาไปค้าขายก็จะค้าขายดี นำติดตัวไปซื้อของก็จะได้ของมามาก ทั้งที่มีเงินนิดเดียว ถ้าขายของ ก็จะได้เงินเข้ามามาก แต่ของที่ขายไปดูยังไม่ยุบไปเท่าไหร่

๘. คนสมัยโบราณ ใช้เป็นเครื่องมือแพทย์โบราณ ใช้ในการ ตั ดต้อที่ตาของคน ให้หายข า ดได้ ***

๙. ใช้เป็นย ารั กษ าโ ร คอัมพาต โดยนำทั้งลูกมาผ่า แบ่งเป็นสี่ส่วน ให้นำชิ้นนึงไปทางทิศตะวันตก อีกสามชิ้นส่วนมาต้มน้ำ กินน้ำทุกวัน วันละ ๓ มื้อ มื้อละ ๑ แก้ว ถ้าหมดก็นำมาแบ่งเช่นเดิม แล้วต้มกินอีก ไม่นานก็จะหายจากอัมพาต ***

คาถากะลาตาเดียว เอกะ จักขุ นาฬิเกลา สุริยประภา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะ รัตนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหัง วันทามิ เม สะทา ฯ

(เป็นคาถากะลาตาเดียว มหาลาภ ค้าขายดีเยี่ยม เป็นมหาอุดดีนัก ช่วยสะเดาะเคราะห์ดีนักแล ฯ)

วิธีปฏิบัติ – ทุกพลบค่ำ ให้ถวายน้ำชา หรือ กาแฟดำ จุดธูป ๘ ดอก – ท่อง นะโม ๓ จบ และตามด้วยคาถา ๑ จบ – ในวันที่มี สุริยุปราคา หรือ จันทรุปราคา ในช่วงที่เกิດให้ บูชา ของดำ ๘ อย่าง และท่องคาถา