3 ของขลังพกติดตัว บิณฑ์ บรรลือฤnธิ์

อย่างที่เราทราบกันดีว่า คุณบิณฑ์ บันลือฤnธิ์ ได้ทำงานด้านการช่วยเหลือคน กู้ภัยกับมูลนิธิ รวมไปถึงช่วยผู้คนที่ย ากลำบาก ในช่วงนี้ก็เช่นกันเพราะคุณบิณฑ์ ได้ลงพื้นที่ไปช่วยพ่อแม่ พี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเราได้ไปพูดคุยกับคุณบิณฑ์ เกี่ยวกับเ รื่ อ งเครื่องราง ของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบิณฑ์ได้พกติดตัว จะมีอะไรบ้างไปอ่ า นกันเลย

1.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อย่างแรกเลยคือเหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่เราคุ้นชื่อกันว่า เสด็จพ่อ ร.5 เนื่องจากคุณบิณฑ์ได้เหรียญนี้มาโดยบังเอิญขณะที่ทำการถ่ายทำหนังเ รื่ อ งแรกในป่า หลังจากนั้นคุณบิณฑ์จึงเกิດความเลื่อมใสท่าน และได้ไปช่วยทำความสะอาดลานพระบรมรูปยอยู่เป็นประจำ จนวันหนึ่งได้ขอท่านว่าอย า กมีบ้านเป็นของตัวเอง ท่านก็ได้ดลบันดาลให้คุณบิณฑ์มีงาน จนสามารถซื้อบ้านเงินสดได้ภายใน 1 ปีเท่านั้น

2.สมเด็จโต หรือสมเด็จพระพุฒาจารย์

เนื่องจากคุณพ่อของคุณบิณฑ์เคยอาศัยอยู่ที่วัดอินทรวิหารมาก่อน และได้ให้พกพระสมเด็จโตเอาไว้ติดตัว จึงพกเอาไว้ตลอดไม่เคยห่าง

3.หลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์

คุณบิณฑ์บอกกับเราว่า ตนได้เก็บศ พ มา 30 กว่าปีแล้ว ถ้าเจอศ พ ใดที่เสี ย ชีວิตด้วยอุ บั ติ เห ตุ จะดูที่คอก่อน ว่าศ พ นั้นได้แขวนพระหลวงปู่ทวดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีศ พ ใดที่แขวนหลวงปู่ทวดเลย ยิ่งทำให้คุณบิณฑ์เชื่อว่าหลวงปู่ทวดนั้นช่วยเ รื่ อ งแคล้วคลาด ใครห้อยไม่มีเสี ย ชีວิตด้วยอุ บั ติ เห ตุ