โยมไม่มา อาตมาไปหาเอง พระแท้ที่คู่ควรกราบไหว้

ทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นโลกแห่งการยึดติด ยึดติดในที่นี้เห็นจะหนีไม่พ้นโทรศัพท์มือถือ วัน ก้มหน้าเพ่งมองข้อความ-ภาพ และคลิป เป็นพฤติกssมสังคมก้มหน้าสอดส่องเผือกเ รื่ อ งชาวบ้านผ่านช่องทางโลกโซเชียลฯต่าง โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลชี้เป็นชี้ต า ยใครก็ได้ ในขณะที่โลกทางธรรมกลับได้รับความสนใจน้อยลง-คนเข้าวัดนับหัวได้ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ย ากที่จะเข้าวัดเข้าวา

ทั้งนี้คนเข้าวัดส่วนใหญ่จะเป็นคนมีอายุ เมื่อร่ า งกายเจ็ບป่ ว ยก็สร้างปัญหาต่าง มากมาย รวมถึงเ รื่ อ งการเดินทางไปวัดจึงอาจเป็นสาเหตุเ รื่ อ งคนมาวัดน้อยลง ปัญหาดังกล่าวได้รับการมองเห็นและใส่ใจจาก หลวงพ่ออวยพร หรือพระครูปฐมวราจารย์ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าอาวาสวัดดอนย ายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เกจิชื่อดังประจำจังหวัดฯ ท่านจึงคิดโครงการลงพื้นที่ออกไปเยี่ยมคนชรา คนแม่ให้มาไม่ครบ และผู้ป่ ว ยติดเตียงที่อยู่ในพื้นที่ โดยนำข้าวสาຣ อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นไปมอบให้คนเหล่านี้ ที่สำคัญที่สุดคือนำธรรมมะไปให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาวัดไม่ได้

หลวงพ่อฯ จะเดินทางไปเยี่ยมพร้อมคณะศิษย์ และกssมการวัดฯ เป็นกิจวัตร ถ้าไม่ติดกิจนิมนต์ โดยท่านจะทยอยลงพื้นที่ 9 ห มู ่บ้านที่อยู่ติดวัดฯ ท่านลงพื้นที่ด้วยวัย 77 ปี ท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยแม้แต่ครั้งเดียว โดยการลงพื้นที่ได้นำสิ่งของต่าง ที่ได้มาส่วนหนึ่งจากญาติโยมที่ถวายสังฆทาน และซื้อเพิ่มจากเงินจากจิตอาสาส่วนหนึ่งไปมอบให้กับชาวบ้านด้วย

“หลวงพ่ออวยพร” บอกถึงโครงการดังกล่าวว่า เป็นนโยบายว่าต้องดูแลผู้ป่ ว ย และคนชราตามห มู ่บ้านโดยให้ทางเทศบาลตำบล ไปตรวจสอบมาว่ามีผู้ป่ ว ยกี่รายแล้วรวบรวมข้าวของจากผู้บริจาค และของจากญาติโยมที่ถวายสังฆทาน ไม่พอก็ซื้อเอา สาเหตุที่ต้องลงไปหาญาติโยมเอง เพราะอาตมายังเดินไปไหวอยู่ จะไปยึดถือคติโบราณว่า “แก่เฒ่าแล้ว ให้หันหน้าเข้าวัดเข้าวา” มันคงไม่ได้ทุกคน โยมบางคนอายุมากนอนป่ ว ยติดเตียง บางคนอายุ 50 กว่า ป่ ว ยเป็นโ ร คเบาหวานต้อง ตั ดขาทิ้งจะมาวัดได้ยังไง อาตมาเลยคิดว่า โยมมาหาพระไม่ไหว พระก็จะไปหาโยมเอง อาตมาอายุ 77 บวชมา 56 พรรษายังเดินไหวอยู่ ว่างจากกิจนิมนต์ ก็เดินไปหาโยมทั้งหมด 9 ห มู ่บ้าน ตอนนี้ใกล้ครบแล้วก็ทำไปเรื่อย ถ้ายังทำไหว

ศราวุธ ฤกษ์ล้วน ลูกศิษย์หลวงพ่อฯ บอกว่า จิตศรัทธาของหลวงพ่อที่ได้มาซึ่งความช่วยเหลือที่เพิ่มเติมไปยังผู้ป่ ว ยติดเตียง และผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ได้เริ่มโครงการออกเยี่ยมผู้ป่ ว ยติดเตียงที่เจ็ບป่ ว ยไม่สามารถเดินทางมาวัดด้วยตนเองได้ ด้วยความคิดของหลวงพ่อฯ ที่ว่าเขามาหาพระย ากก็ให้พระไปหาเขาแทน ก่อนที่จะเริ่มขย ายผลไปสู่การเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนตามที่ได้รับข้อมูลมา ซึ่งท่านทำแบ บนี้มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่คนรุ่นใหม่ จะเข้าวัด วัดควรปรับตัวไปหาผู้คนแบบที่ทำกิจกssมนี้ หลักการง่าย ที่ท่านดำเนินการมาตลอด

เมื่อศิษย านุศิษย์ทราบถึงโครงการดังกล่าวได้มีจิตศรัทธาขอเข้าร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอจากเทศบาล ลูกศิษย์ที่ขอลงตรวจผู้ป่ ว ยในพื้นที่ไปพร้อมกัน และได้ปวารณาตัวร่วมจิตสาธารณะใช้ความสามารถด้านแพทย์แผนไทยลงตรวจเก็บข้อมูล เพื่อจะได้แจกย าสมุนไพรไทยให้เป็นทางเลือกในการรั กษ าผู้ป่ ว ยต่อ ไปด้วย นอกจากของกินของใช้ที่ท่านได้รับบริจาคหรือจัดซื้อมาด้วยเงินที่ญาติโยมทำบุญมาจะได้ไปแจกจ่ายให้ในแต่ละเดือนแล้ว การรั กษ าทั้งแผนใหม่ และแผนทางเลือกก็เกิດ และเดินทางไปถึงผู้ป่ ว ย ซึ่งล้วนเกิດจากความเมตตาของหลวงพ่อทั้งนั้น

พระเกจิที่เขาว่าเมตตา เพราะสร้างพระเครื่องแล้วค้าขายดี ยกย่องกันว่าเป็นเทพเมตตานั้น ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ แต่สำหรับหลวงปู่บ้านนาหลวงตาบ้านนอกท่านนี้มีความเมตตาต่อศิษย านุศิษย์เพียงไรก็พอพบเห็นและชี้วัดด้วยตาตนเอง…นี่แหละพระแท้ที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

ท้ายนี้อย า กบอกว่าคอลัมน์ฯ ตอนหน้าจะเป็นเ รื่ อ งราวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในตอนนี้ เป็นการแตกหน่อของการทำความดีของบุคคลที่เป็นหมอ เขาติดตามหลวงพ่อฯลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้คนมาอย่างต่อเนื่อง เหตุที่ทำเป็นเพราะอะไรติดตามดูกันนะครับ.