ดวง 4 ຣาศี ทำคุณบูชา โ ท ษ อย่าเงียบจนโดนเอาเปรียบ ไม่ชอบทำให้ใครผิดหวัง

ดวง 4 ຣาศี ทำคุณบูชาโทษ อย่าเงียบจนโดนเอาเปรียบ ไม่ชอบทำให้ใครผิดหวัง ชอบความเรียบง่ายสบาย ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายชีวิต เป็นกลุ่มຣาศีที่รู้สึกเจ็ບ แต่เก็บอาการ


ดวง / ในช่วงนี้ ดวงของแต่ละຣาศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดs ะวั ง

หมอเค้ก Magic designs เผยดวงชะตาในเพจหมอเค้ก Magic designs ถึงดวง 4 ຣาศี ที่ทำคุณบูชาโทษ อย่าเงียบจนโดนเอาเปรียบ เพราะเป็นกลุ่มຣาศีที่รู้สึกเจ็ບ แต่เก็บอาการอย่าเอาใจใคร จนลืมรั กษ าน้ำใจตัวเอง ชีวิตต้องเป็นผู้นำมักโดนกดดันและกดดันตัวเอง ไม่ชอบทำให้ใครผิดหวัง ทั้งที่ชอบความเรียบง่ายสบาย ไม่ชอบคนมาวุ่นวายชีวิต

สำหรับ 4 ຣาศี ประกอบด้วย ຣาศีมังกร ຣาศีเมษ ຣาศีกันย์ ຣาศีธนู