ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง เสริมด ว งความรักให้รุ่งโรจน์ อานิสงส์ช่วยดึงชีวิตพ้นจากความมืดมิด

ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง เสริมด ว งความรักให้รุ่งโรจน์ อานิสงส์ช่วยดึงชีวิตพ้นจากความมืดมิด

ถวายน้ำมันตะเกียง หรือการทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียง มีความเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตของคุณ มีแสงสว่างในจิตใจและสติปัญญา ความคิด เมื่อชีวิตรุ่งโรจน์โชติช่วงก็ทำให้ปัญหา อุปสรรคต่าง ที่ทำให้ชีวิตคุณมืดมิดลงก็มลายหายไป ฐานะทางการเงินดีขึ้น มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่า การที่เรา ถวายน้ำมันตะเกียง จะช่วยต่ออายุและด ว งชะตาให้นานมากขึ้น ส่วนใครที่ยังไร้คู่ หัวใจแห้งเหี่ยว อย า กหาคนมาดามหัวใจให้สดใสอีกครั้ง แม่หมอแนะนำให้ ถวายน้ำมันตะเกียง แบบเป็นคู่ อานิสงส์จากการทำบุญในครั้งนี้ จะช่วยให้คุณสมหวังกับความรัก

คำอธิษฐาเมื่อต้องเติมน้ำมันตะเกียง

ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียง บูชาองค์เทพเทวา ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างแด่องค์เทพเทวา ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างนำพาชีวิต ลูกของเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเติมปัญญา เติมสมาธิ เติมบารมี เติมเงิน เติมทอง เติมโชค เติมลาภ เติมสุขภาพร่ า งกายให้แข็งแรง

นอกจากการทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงจะช่วยในเ รื่ อ งความรักแล้ว หากใครที่มีจิตศรัทธาจะอ ธิษฐ านขอพรในเ รื่ อ งอื่น ก็สามารถทำได้ทั้งในด้านการงาน การเงิน และเ รื่ อ งสุขภาพ เชื่อกันว่าอานิสงส์ทันตาเห็น