หลวงปู่เงิน บอกวิธีไหว้เจ้าที่ให้ถูก ชีวิตกลับร้ า ยกลายเป็นดี อยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัวแบ บนี้

“หลวงปู่เงิน”บอกวิธีไหว้เจ้าที่ให้ถูก ชีวิตกลับร้ า ยกลายเป็นดี อยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัวแบ บนี้

แ ช ร์ไว้ได้บุญ พระครูวิสาຣสรจักษ์ หรือ หลวงปู่เงิน กตสาโร วัดเกาะแก้ว เป็นผู้ประสาทเคล็ดนี้ให้แก่พวกเราที่ประสบปัญหาชีวิตไม่ราบรื่น มีอุปสรรคต่างทั้งการทำงานและการเล่าเรียน รวมไปถึงการที่คนในบ้านเจ็ບป่ ว ยบ่อย หรือประสบอุ บั ติ เห ตุ บ่อย ลองทำแบ บนี้สิชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นได้ก็เป็นได้ สิ่งไม่ดีที่เกิດขึ้น อาจเป็นเพราะเราบังเอิญทำสิ่งใดที่อาจจะไม่ถูกใจเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือน หรือบางทีเราอาจจะไม่ทราบว่าบ้านเรานั้นก่อนจะมาเป็นของเรามีสิ่งใดหรือมี อะไรที่เป็นอัปมงคลมาก่อน วิธีแก้ร้ า ยให้กลับคืนเป็นดี คือ

การไหว้พระภูมิเจ้า ในบ้านแบบง่าย โดยให้ไหว้ในตอนเช้า สิ่งที่ต้องเตรียม คือ

1.ส้ม 4 ผล (ห้ามไหว้ส้มโอ หรือส้มโอมือ)

2.ข้าวปลาอาหารที่ปรุงแล้วตามอัธย าศัย

3.ขนม หวานจะเป็นจับกิมทึ้งแบบจีน หรือ ขนมหวานแบบไทย จำพวกทองต่างก็ได้ และต้องมีขนมน้ำดอกไม้ด้วย เนื่องจากขนมน้ำดอกไม้เป็นเครื่องแสดงการขอขมา

4.พวงมาลัย จะเป็นดาวเรือง หรือเจ็ดสีเจ็ดศอกก็ได้

5.ธูป

จากนั้นให้นำเครื่องไหว้ไปวางหน้าศาลพระภูมิ หรือศาลตา ย ายแล้วจุดธูป สวดมนต์ขอขมาดังนี้

ตั้งนโม 3 จบ

อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

จาก นั้นให้กล่าวกับเจ้าที่ว่า วันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ คุณตาคุณย ายก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด จากนั้นก็ อ ธิษฐ านขอพรตามปรารถนา ปักธูป พอธูปหมดดอกก็เริ่มทำความสะอาดบ้านได้

โดยการทำความสะอาดบ้านให้ทำเป็นเคล็ดตามลำดับดังต่อไปนี้ คือ

  1. ให้ทำความสะอาด ฝาบ้าน เพดาน ตามซอกตามมุม แล้วเอาฝุ่นละอองมารวมกองไว้ที่เดียว ห่อด้วยผ้าขาวให้มิดชิด แล้วจึงนำห่อผ้าขาวไปทิ้งที่บริเวณถังขยะในวัดใดวัดหนึ่ง โดยเมื่อทิ้งแล้วห้ามเหลียวกลับมาหลังดูเป็นอันข า ด การกระทำเช่นนี้เปรียบเหมือนการเอาสิ่งอัปมงคลออกไปจากบ้าน
  2. เอาน้ำพระพุทธมนต์หน้าพระประธานในบ้าน (ถ้ามี) หรือไปขอน้ำพระพุทธมนต์ตามวัดที่เรานับถือ มาพรมตามเพดาน ฝาบ้าน และบริเวณบ้านให้ทั่ว ระหว่างพรมให้ตั้งจิตคิดแต่สิ่งดีดีที่เป็นมงคล
  3. ห้ามทุกคนในบ้านด่าหรือพูดคำอัปมงคลใส่กันและกัน
  4. รุ่งเช้าของอีกวันให้ตักบาตรหรือทำสังฆทาน พร้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน เพื่อเป็นเคล็ดให้ท่านเฝ้าปกป้องคุ้มภัยให้แก่เรานั่นเอง

การไหว้ พระภูมิเจ้าที่แบ บนี้ถือเป็นสิ่งดี อ ธิษฐ านสิ่งใดภูมิเทวดาท่านก็จะอนุเคราะห์สุดความสามารถ และ เมื่อเจ้ากssมนานเวรได้ยินก็จะยอมอโหสิกssมให้

ลองนำไปทำตามกัน ดูนะคะเพื่อความเป็นมงคล คนในบ้านจะได้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโ ร ค หมดภัย ป่ ว ยเจ็ບไข้ก็จะหายทุกประการ เพราะมีเทวดาคอยคุ้มครองครอบครัวของท่านนั่นเอง

ที่มา:siamdrama