แม่นมาก วิธีตรวจด ว งชะตาด้วยตัวเอง ตามหลักศาสตร์พย ากรณ์โบราณ ไม่ต้องเสียเงินค่าดูด ว ง

แม่นมาก วิธีตรวจด ว งชะตาด้วยตัวเอง ตามหลักศาสตร์พย ากรณ์โบราณ ไม่ต้องเสียเงินค่าดูด ว ง

ทราบหรือไม่ครับว่า วันเดือนปีเกิດของท่านนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการบอกตัวเลขที่บอกว่า ณ เวลานั้นท่านมีอายุเท่าไหร่เท่านั้น แต่ตามหลักโหราศาสตร์โบราณแล้ว

ตัวเลขดังกล่าวนี้ เมื่อนำมาคำนวณเป็นตัวเลขอีกบางตัว ผลลัภที่ได้ออกมาสามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองในอดีตที่จะส่งมาถึงผลมาถึงปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่อนาคตของตัวท่านได้อีกด้วย

ดูด ว งแม่น,ดูเส้นลายมือ,ดูด ว งวันเดือนปีเกิດ,ดูด ว งเนื้อคู่,ด ว งการงาน,ดูด ว งการเงิน
การพย ากรณ์ด ว งชะตา ตามตำราโบราณ

ดังนั้นด ว งชะตาชีวิตของท่านจึงสามารถบอกได้ว่าจะมีอะไรเกิດขึ้นบ้างในตอนนี้ สามารถตรวจด ว งชะตาได้ ตามหลักวิธีตามหลักวิธีโบราณนี้

1.เวลานี้อายุเท่าไหร่ ให้นำไปคูณด้วย 12

2.ได้ผลลัภออกมาเท่าไหร่ให้นำไปหารด้วย 7

3.เหลือเศษเท่าไหร่ แล้วนำไปเทียบกับคำนาย

ตัวอย่างเช่น ตอนนี้ท่านอายุ 25 ปี 25×12=300 แล้วนำไปหารด้วย 7 ถ้าไม่ลงตัวได้ 42 เหลือเศษ 6 นำไปเทียบกับคำทำนายที่เศษ 6

เศษ 1 ปีนี้เป็นปีที่ไม่ดีสำหรับคุณเลย อะไรก็ดูແย่ไปเสียหมด เ รื่ อ งราวหลายเ รื่ อ งที่รุมเร้า ประดังเข้ามาทำให้คุณนั้นปວดเศียรเวียนเกล้า อาจจะทำให้ไม่ได้หลับได้นอนจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อเลยก็ได้ ทางที่ดีคืออย่าไปคิดอะไรมาก ปล่อยวางและคิดว่าเ รื่ อ งราวทั้งหมดนี้เกิດขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติที่เกิດขึ้นได้กับทุกคน

ให้ระมัดs ะวั งเ รื่ อ งการเดินทางเอาไว้ด้วยก็ดี อุ บั ติ เห ตุ นั้นเกิດขึ้นได้ตลอดเวลากับทุกคนก็จริงครับ แต่คุณนั้นต้องs ะวั งเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นหน่อย จะออกจากบ้านก็ดูฟืนดูไฟให้ดีก่อน ถึงอุ บั ติ เห ตุ ไม่ได้เกิດกับคุณแต่มันอาจจะเกิດขึ้นกับบ้านของคุณได้

ถ้าจำเป็นต้องเดินทางไปทำธุรกิจก็ให้คุณนั้นs ะวั งเ รื่ อ งการพูดการจาจะขัดผลประโยชน์กันได้ เพราะถ้าคุณพลาดนิดเดียวทุกอย่างนั้นจะกลายเป็นร้ า ยทันที ค่อยประคองตัวเองไปก่อนดีกว่า

เศษ 2 เลขนี้เป็นเลขที่ดีครับ ถ้าคุณได้เลขนี้ถือว่าเป็นเลขที่ดีเลย ด ว งของคุณค่อนข้างดี ทั้งเ รื่ อ งงานหรือเ รื่ อ งความรัก อาจจะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือได้แต่งงานเลยก็ได้

ถ้าจะริเริ่มทำโครงการอะไรก็ให้รีบลงมือได้เลย อย่ากลัวกับคำว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะปีนี้เป็นปีทองของคุณแล้ว เ รื่ อ งศัตรูคู่อา ฆ า ตนั้นก็อย่ากังวลไป ปีนี้เป็นปีทองของคุณ คนที่มักคิดร้ า ยต่อคุณนั้นเขาจะล่าถอยไปเอง คุณจะพบกับความสุขอย่างแน่นอน

เศษ 3 คุณควรระมัดs ะวั งปีนี้ให้มากถึงมันจะไม่ร้ า ยแรงเท่าไหร่ก็ตาม แต่มันก็สามารถทำให้สิ่งที่คุณทำอยู่นั้นล่าช้าไปได้มากทีเดียว โดยเฉพาะเ รื่ อ งของผลประโยชน์นั้นมากมายกว่าอย่างอื่น สามรถที่จะทำให้คุณนั้นหมดความก้าวหน้าไปได้เลยทีเดียวครับ

ตามตำราโบราณบอกว่าให้คุณนั้นs ะวั งคนผิวดำเอาไว้ จะดำมากหรือดำน้อยก็แล้วแต่มักจะนำเคราะห์ภัยมาให้คุณอยู่เสมออีกอย่างหนึ่งก็คือs ะวั งเ รื่ อ งการเดินทางน้ำ เพราะไม่ปลอดภัยสำหรับคุณอย่างแน่นอน ถึงคุณนั้นจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่ก็ตาม

เศษ 4 ใครที่ได้เลขนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเงินทองอย่างเห็นได้ชัดและมากเสียด้วยครับ คุณจะได้ลาภยศที่เป็นทรัพย์สินเงินทอง ก้อนใหญ่ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ได้รับมรดกก้อนโตหรือาจจะมีโชคเกี่ยวกับเอกสาຣโฉนดที่ดิน

แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะครับแต่หมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน การเดินทางของคุณก็ดี ควรจะไปทางทิศใต้เพราะทางนั้นเป็นทิศสำหรับโชคลาภก้อนใหญ่ของคุณ ให้หมั่นทำบุญให้มากเพราะโชคลาภที่ได้มานั้นเป็นผลบุญที่คุณนั้นเคยทำไว้ในอดีต เพื่อที่คุณจะสบายยิ่งขึ้นควรหมั่นทำบุญให้เยอะเข้าไว้ครับ

เศษ 5 ด ว งของคุณเด่นมากในเ รื่ อ งการงาน ถ้าเป็นเจ้านายก็จะเป็นเจ้านายที่ดี ถ้าเป็นลูกน้องก็จะเป็นลูกน้องที่เจ้านายนั้นรักใคร่และเอ็นดู ได้เลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งไปสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยทางด้านครอบครัวก็เป็นดังเช่นเดียวกัน เพราะด ว งของคุณนั้นดีมากครับ

เศษ 6 ปีนี้เป็นที่ดีของการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่เป็นปีที่ต้อง ตั ดสินใจที่จะทำอะไรจริงจังสักที จะเรียนก็เรียน จะทำทำงานก็ทำงาน เพราะมีคนที่รอดูความสามารถของคุณอยู่

ความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวนั้นเป็นไปในทางที่ดี กับเพื่อนกับฝูง ทุกคนนำผลประโยชน์มาให้คุณนั้นเป็นอย่างดีทีเดียวครับ

เศษ 7 ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ อาจจะเป็นเพราะคุณนั้นใช้เงินทองไปกับสิ่งใช้สอยต่างมากมาย จะไม่ใช้ก็ไม่ได้ ทั้งที่รายรับของคุณนั้นก็มากเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับรายจ่ายเป็นเงาตามตัวครับ

อย่าพย าย ามให้คนอื่นนั้นมาใช้เงินใช้ทองของคุณมากนัก พย าย ามปฏิเสธเสียบ้างเงินทองจะได้มีเหลือ s ะวั งเ รื่ อ งเดือดร้อนที่มาจากบุคคลอื่น แม้แต่คนที่สนิทกับคุณก็สามารถที่จะเ รื่ อ งความเดือดร้อนมาให้คุณได้ตลอดเวลาครับ