ห้ามพลาด หลัง 1 ทุ่ม วันโกน ทำบุญให้เจ้ากssมนายเวร สัมภเวสี ชีวิตดีขึ้นเงินทองไหลมาเทม

ห้ามพลาด หลัง 1 ทุ่ม วันโกน ทำบุญให้เจ้ากssมนายเวร สัมภเวสี ชีวิตดีขึ้นเงินทองไหลมาเทมา(สาธุ)

หลายความเชื่อของคนโบราณ ปู่ย่าตาทวด ได้มีสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนาน และในบางสิ่งย ากที่จะพิสูจน์ได้ในทางเหตุและผล แต่สิ่งที่คนโบราณมักทำกันมานั้น มักสืบทอดกันเป็นรุ่นจวบจนปัจจุบัน และในแต่ละสิ่ง เมื่อทำไปแล้วมักเห็นผลตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา พึงs ะวั ง และพึงกระทำ แล้วจักดีแก่ตนเองและครอบครัว

“ทำบุญวันโกน.หลัง ๑ทุ่ม.”

วันโกนคือวันก่อนวันพระ อย่าลืมทำบุญให้เจ้ากssมนายเวร ผี คน และสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ย าก

คำอ ธิษฐ านเวลาทำบุญวันโกนมาให้ ดังนี้

” ข้าพเจ้าชื่่อและ.ของข้าพเจ้าชื่อ วันนี้วันโกน

และต่อ ไป ทุกวันโกนข้าพเจ้าและ.ของข้าพเจ้าจะนำข้าวปลาน้ำมาให้

เจ้ากssมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและ. เทวดาที่ดูแลรั กษ าตัวข้าพเจ้าและ

เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ ภูติผีปีศาจ สัมภเวสีผีเร่ร่อนอดย าก ตลอดจนสัตว์

เดรัจฉานที่ผ่านไปมาทั้งหลาย จงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ครั้งนี้ และ

เมื่อได้ดื่มกินอิ่มหนำสำราญแล้ว ขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและ

ตัวของข้าพเจ้าและของข้าพเจ้าดี๋ยวนี้เลย พร้อมทั้งอวยพรให้ข้าพเจ้าและ.

ของข้าพเจ้าจงร่ำຣวຢแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภถูกหวยถูกล็อตเตอรี่

รางวัลใหญ่ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศรกโ ร คภัยไข้เจ็ບ ปัดเป่าปัญหา

อุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ความสุขกลับมาเยือน ความทุกข์ห่างหายฉับพลัน สาธุ “

ใช้ธูปจุด ๑ ดอก ข้าวสวย ๑ ถ้วยเล็ก น้ำเปล่า ๑ แก้ว ปลาทูทอดสวย ๑ คู่(๒ตัว) วางที่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านนอกรั้วบ้าน ขอให้ปักธูปไว้ที่ดิน เมื่อได้ทำแล้วขอให้จงได้ทำทุกวันโกน จงอย่าได้ลืม ปฏิบัติให้ได้ทุกวันโกน ชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อย อะไรที่ติดขัดจะค่อยหาย เริ่มราบรื่นขึ้นมา

ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล คัมภีร์ลุงຣวຢ เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน