คนอยู่บนสวรรค์ เงินอยู่ในธนาคาร เขียนได้ดีมาก ข้ อ คิ ด มุมมองที่น่าอ่ า น

คนอยู่บนสวรรค์ เงินอยู่ในธนาคาร (เขียนได้ดีมาก)

ความจริงที่โหดร้ า ย

โทรศัพท์ที่ทันสมัย1เครื่อง,

70%ของฟังก์ชั่นในโทรศัพท์นั้นไม่มีประโยชน์

รถหรู 1 คัน ,

70%ของความเร็วนั้นเหลือใช้

บ้านหรู 1 หลัง,

70%ของพื้นที่นั้นว่างเปล่า

ในมหาวิทย าลัยสักแห่ง ,

70% ของศาสตราจารย์เป็นพวกไร้สาຣะ

กิจกssมทางสังคมหลายอย่าง ,

70% เป็นกิจกssมที่น่าเ บื่ อ

เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน ,

70% ไม่ได้ใช้ ไร้ประโยชน์

เงินที่หามาทั้งชีวิต ,

70% ก็ทิ้งไว้ให้ผู้อื่นใช้

สรุป: ชีวิตที่เรียบง่าย

ให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30% ที่เป็นของคุณ

ไม่เจ็ບปວด… แต่ก็ต้องบำรุง

ไม่กระหาย… แต่ก็ต้องดื่มน้ำ

ว้าวุ่น ไหน… ก็ต้องปล่อยวาง

มีเหตุมีผล… แต่ก็ต้องยอมคน

มีอำนาจ… แต่ก็ต้องรู้จักถ่อมตน

ไม่เหนื่อย… แต่ก็ต้องพักผ่อน

ไม่ຣวຢ… แต่ก็ต้องรู้จักพอเพียง

ธุระยุ่ง ไหน… ก็ต้องรู้จักพักผ่อน

หมั่นเต ือนตน: ชีวิตนี้สั้นนัก

หากเวลาของคุณยังมีเหลือเฟือ ส่งต่อข้อความเหล่านี้ต่อให้เพื่อนของคุณ ให้เพื่อนได้อ่ า นบ้าง เพื่อจะได้ใส่ใจตัวเองบ้าง

ดังนั้น

อย า กกิน…กิน,

อย า กเที่ยว….เที่ยว

เ รื่ อ งกลุ้มอย่าเก็บไว้,

สุขสบายทุกเพลา,

เวลาที่ยังจับมือไหว

ให้เชิญเพื่อนมาสังสรรค์,

เวลาที่ยังกอดไหว

ให้โอบกอดให้ชื่นใจ,

ทำหน้าที่พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรย า พี่ น้อง เพื่อนที่ดีต่อไป,

เวลาที่อยู่ด้วยกัน

อย่าได้โกรธกันง่าย…

ขอบพระคุณผู้เขียน : เสถียร กิติรัตน์