ຣาศี ที่ในช่วงสิ้นปีนี้ มีเกณฑ์ ร่ำຣวຢ ตกถังข้าวสาຣ ได้แก่

3 ຣาศี ที่ในช่วงสิ้นปีนี้ มีเกณฑ์ “ร่ำຣวຢ ตกถังข้าวสาຣ” ได้แก่

ຣาศีกุมภ์

ชาวຣาศีกุมภ์ สำหรับท่านที่มีคู่ความโชคดีหรือตกถังข้าวสาຣนั้นจะมีโอกาสมาจากทรัพย์สินทางครอบครัวแฟนกำลังจะมีการแบ่ง แจกจ่าย หรือตกลง ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้ท่านได้เงินได้ทองได้ที่ทางนั้นเอง ช้าหน่อยแต่ได้ ส่วนสำหรับท่านที่โสด การตกถังข้าวสาຣของท่านมาจากเ รื่ อ งของความโชคดี เช่น การถูกหวย การทำกิจการแล้วฟลุคได้กำไรมาก และโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการจับเสือมือเปล่า สิ้นปีนี้เตรียมรับทรัพย์ได้เลยครับ

ຣาศีกันย์

ชาวຣาศีกันย์สำหรับคนมีคู่มีโอกาสโชคดีได้เงินได้ทองจากแฟนเล็กน้อย และโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสได้คู่ครองหรือคนที่เข้ามา จะมีเงินมีทองมีกิจการสมบัติพร้อมอยู่ จะมาในลักษณะเพื่อนของเพื่อน หรือมีคนแนะนำมา ยังไงแล้วช่วงสิ้นปีนี้รีบดูแลตัวเอง ออกกำลังกายไปวิ่ง เสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อม สวยหล่อรอรับเงินครับ

ຣาศีธนู

ชาวຣาศีธนู ทั้งโสดและมีคู่ มีโอกาสได้เงินได้ทองหรือตกถังข้าวสาຣที่มาจากลักษณะของทุกขลาภ ท่านอาจประสบปัญหา หรือมีเ รื่ อ งมีราว เช่นคดีความ การทะเลาะ การมีปากเสียง หลังจากที่ผ่านพ้นปัญหาด ว งของท่านจะพลิกจากร้ า ยกลายเป็นดีได้เงินได้ทอง ในช่วงสิ้นปี 62 นี้ขอให้ท่านใช้ความใจเย็นอดทนกับอุปสรรคที่เข้ามา