แม่ชีท่านสอน วิธีแก้กssม ทำยังไงให้มีเงินใช้ แก้หนี้สินล้นพ้นตัว

การแก้ไขปัญหาหนี้สินเบื้องต้นนั้นใน ส่วนนี้สำคัญมากสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ย าก การเงินย่ำແย่ในช่วงนี้ ครูบาอาจารย์และแม่ชีได้สอนมาครับ

ขออนุโมทนาบุญก่อน ในการทำบุญนั้นให้เราระลึกไว้เสมอว่าเราจะเพียรทำความดีละเว้นความชั่ ว จะไม่กลับไปทำสิ่งที่ผิดพลาดอีกแล้ว ทั้งแม่ชีได้บอกมาว่าหาใครที่เป็นหนี้มากหลักแสนหลักล้านให้แลกเหรียญ 1 บาท 5 บาท 10 บาท แล้วมาตั้งจิตอ ธิษฐ านที่หน้าโบสถ์ย้ำว่าให้ทำบ่อยแล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้น

อธิฐานว่า

“หากลูกมีกssมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพ(อาชีพอะไรก็ว่าไป)….จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้…( ชื่อพระประธาน)…ขอให้…(หลวงพ่อในวัด)และพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพพย านว่าลูกมาขออโหสิกssม…”

*** จากนั้นนำเหรียญนั้น หรือปัจจัย ใส่ตู้หรือบาตรพระจนหมด/เหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโหสิกssม

อธิฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้ไปอธิฐานจิตในโบสถ์

ขออานิสงค์การทำบุญในครั้งนี้ จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไป ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพาน

บอกจำนวน ธูป กับการเซ่นไหว้ โดยละเอียด

ในพิธีกssมต่างเกือบทั้งหมดจะมีธูปและเทียน เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการกราบไหว้บูชา ก็มีการเลือกใช้จำนวน ธูป ที่แตกต่างกันออกไป ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ

จำนวนธูปเซ่นไหว้

การจุดธูป 1 ดอก เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น

การจุดธูป 2 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ และการจุดธูปบนอาหาร

การจุดธูป 3 ดอก เป็นการจุด ธูป บูชาพระรัตนตรัย

การจุดธูป 4 ดอก เป็นเ รื่ อ งเกี่ยวกับธาตุ 4 ใช้ในการเสริมด ว งชะตาຣาศี

การจุดธูป 5 ดอก เป็นการจุดธูปบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ และครูบาอาจารย์

การจุดธูป 6 ดอก เป็นการจุดธูปเสริมด ว งชะตา ตามกำลังไฟของพระอาทิตย์

การจุดธูป 7 ดอก เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณ ตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสี ย ชีວิตแล้ว

การจุดธูป 8 ดอก เป็นการเสริมด ว งชะตา ตามกำลังพระอังคาร และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์

การจุดธูป 9 ดอก เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่าเจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ

การจุดธูป 10 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมด ว งชะตา

การจุดธูป 11 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง

การจุดธูป 12 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธาตุ ใช้ในการสวดเสริมด ว งชะตา

การจุดธูป 13 ดอก ไม่นิยมจุด

การจุด ธูป14 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์

การจุดธูป 15 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมด ว งชะตา

การจุดธูป 16 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพระพรหม ฯลฯ

การจุดธูป 17 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมด ว งชะตา

การจุดธูป 18 ดอก ไม่นิยมจุด

การจุดธูป 19 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และการสวดเสริมด ว งชะตา

การจุดธูป 20 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องในการสวดเสริมด ว งชะตา

การจุดธูป 21 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่ธรณี (ใช้ในพิธีกssมเบิกพระแม่ธรณี) และสวดเสริมด ว ง

การจุดธูป 38 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม

การจุดธูป 39 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ

การจุดธูป 56 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า

การจุดธูป 108 ดอก เป็นเ รื่ อ งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกssมสวดเสริมด ว งชะตา

ขอพระคุณแหล่งที่มา : แม่ชี และ หนังสือ คัมภีร์ พิธีกssมแบบโบราณของไทย