คำว่าบังเอิญ ไม่มีหรอก มีแต่บุญและกssมที่ทำให้เจอกัน

คำว่าบังเอิญ ไม่มีหรอก มีแต่บุญและกssมที่ทำให้เจอกัน
คนเราเจอกันเป็นเ รื่ อ งบังเอิญ หรือบุญ ที่เคยร่วมทำกันมาทั้งนี้ สำหรับที่มีปัญหาชีวิต ทั้งครอบครัว ความรัก และปัญหาด้านการงาน ลองอ่ า นคำสอนนี้กันดู รับรองจะทำให้เพื่อน เข้าใจอะไรหลาย อย่างมากขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตต่อไป อย่างมีความสุขแน่นอน

เมื่อสิ้นวาสนา ก็ต้องจากกันไปรั้งอย่างไรก็ไม่อยู่ ดังนั้น ในตอนที่เรายังไม่จากกัน เราได้กระทำดีต่อคนที่แวดล้อม เราแล้วหรือยัง ? เพราะเมื่อหมด สัญญากssมแล้วไม่ว่าเราจะมีเงิน หรือมีอำนาจจนล้นฟ้า ก็ไม่สามารถเรียกร้อง กลับคืนมาได้ และไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติ ? ถึงจะได้เจอกันอีก

ทุกข์ มี 4 ทุกข์

 1. มองไม่ทะลุ
 2. สละไม่ลง
 3. แพ้ไม่เป็น
 4. ปล่อยวางไม่ได้

6 อย่างที่ไม่ควรทำ

 1. หิวแล้ว ไม่ยอมทาน
 2. หิวน้ำ ไม่ยอมดื่ม
 3. ง่วงแล้ว ไม่ยอมนอน
 4. เหนื่อยแล้ว ไม่ยอมพัก
 5. ไม่สบาย ไม่ยอมรั กษ า
 6. แก่แล้ว ค่อยคิดเสียใจ

ความโกรธ ทำให้หัวใจ ทำงานหนัก

ความรัก ทำให้หัวใจ ทำงานดี

ความดี ทำให้หัวใจนั้น พองโต

ความโง่ ทำให้หัวใจ เสียหาย

ความแก่ เจ็ບ ต ายนั้นเป็นเ รื่ อ ง ธรรมดา

บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

4 เ รื่ อ งที่ควรมีไว้

 1. มีคนที่รักคุณ ด้วยความจริงใจ
 2. มีเพื่อนที่รู้ใจ
 3. มีงานมีการทำ
 4. มีบ้านที่อบอุ่น

5 อย่างที่ต้องเอา ต้องทำ

 1. ต้องร้อง
 2. ต้องเต้น
 3. ต้องใช้
 4. ต้องหัวเราะ
 5. ต้องรั กษ า สุขภาพ

เ รื่ อ งที่ควรลืม ทิ้ง 3 เ รื่ อ ง

 1. ลืมอายุ
 2. ลืมเ รื่ อ งที่ผ่านมา
 3. ลืมเ รื่ อ งที่จะกล่าวโทษคนอื่น

สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง

 1. การได้เกิດมาเป็นคน
 2. การได้ยลศาสนา
 3. การมีกัลย าณมิตร
 4. การมีความสุจริตเป็นนิ สั ย
 5. การมีใจปราศจากริษย า
 6. การมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก
 7. การรู้จักสะกดคำว่าพอ

ชีวิตคน มี 1 หนทางคือ ทางเดินของตัวเอง

มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง

 1. สุขภาพกาย
 2. สุขภาพจิต

มี 5 คำพูดที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น

 1. ยิ่งลำบากยิ่งต้องสู้
 2. ยิ่งดียิ่งถ่อมตน
 3. ยิ่งແย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น
 4. ยิ่งมียิ่งประหยัด
 5. ยิ่งหนาวเหน็บ ยิ่งมีน้ำมิตร