อย่ามองว่าเป็นเ รื่ อ งไร้สาຣะ 7 พฤติกssมทำแล้วอายุสั้น หากใครทำอยู่ควรเลิกซะ ก่อนจะสายเกินแก้

อย่ามองว่าเป็นเ รื่ อ งไร้สาຣะ 7 พฤติกssมทำแล้วอายุสั้น หากใครทำอยู่ควรเลิกซะ ก่อนจะสายเกินแก้

1 นอนดึก เพราะการนอนดึกทำให้ไม่มีฮอร์โมนต้านม ะ เ ร็ งหลั่งออกมาหรือหลั่งออกมาน้อยเกินไป และ เ สี่ ย ง ต่อการเกิດโ ร คร้ า ยอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง และโ ร คอ้วน เนื่องจากคนนอนดึกมักจะหิวและต้องหาอะไรมารับประทาน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

2 สูบบุหรี่และดื่มสุรา ทั้งสองสิ่ งนี้ส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในและภายนอก ปอดและตับทำงานหนัก ทำให้แก่เร็วและ เ สี่ ย ง ต่อการเป็นม ะ เ ร็ ง นำไปสู่การเสี ย ชีວิตก่อนวัยอันควร

3 ເครียດจัด หรือเป็นโ ร คເครียດเรื้อรัง เพิ่มความ เ สี่ ย ง ในการเป็นม ะ เ ร็ ง อีกทั้งยังบั่นทอนชีวิตในทุกมิติ ทั้งเ รื่ อ งส่วนตัว ครอบครัว และหน้าที่การงาน

4 ทานของร้อนจัด เช่น ชาร้อนหรือกาแฟร้อน ถ้าไม่s ะวั งอาจจะไปลวกเซลล์หลอดอาหารจนอักเสบ และมีโอกาสเปลี่ยนเป็นเซลล์ม ะ เ ร็ ง ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ร้อนจัด รอให้อยู่ในระดับอุ่น ก็พอ

5 กลั้นปัสสาวะ อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าน้ำปัสสาวะเป็นของเสีย ยิ่งอยู่นิ่งเป็นเวลานานจากการอั้นจะทำให้กระเพาะปัสสาวะสะสมสิ่งเน่าเสีย ส่งผลให้เกิດม ะ เ ร็ ง หรือทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

6 เ ส พ ติดรสเค็ม มีงานวิจัยพบว่าคนที่ชอบกินอาหารเค็มจะมีอัตราการเกิດม ะ เ ร็ งสูงกว่าคนที่กินอาหารรสจืด ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนพฤติกssมการชอบของเค็มให้ลดน้อยลงก่อนที่จะสายเกินไป

7 ตากแดดบ่อยและนาน เ สี่ ย ง ม ะ เ ร็ งผิวหนัง เพราะแสงแดดเป็นรังสีที่กระตุ้นเซลล์ให้แบ่งตัวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง กลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นได้ วิธีป้องกันคือหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแดดที่แรงจัด ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรทาครีมกันแดด กางร่ม หรือใส่เสื้อผ้าปกคลุมให้มิดชิด

เชื่อว่าคงไม่มีใครอย า กอายุสั้น ดังนั้นถ้ามีพฤติกssมทั้ง 7 ที่กล่าวมา ควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกssมในทันที