ตัดผมวันไหนดี และ ตัดเล็บวันไหนดี

ตามโบราณท่านว่า บางวันเป็นวันดี บางวันก็เป็นวันไม่ดี อัปมงคล จึงทำให้เป็นความเชื่อมาถึงปัจจุบันจนทำให้บางคนอาจจะสงสัยว่าวันไหนดีหรือไม่ดีอย่างไร จึงหยิบยกบางส่วนจากความเชื่อนี้มานำเสนอเป็นเ รื่ อ งของการตัดผมและตัดเล็บ ว่าวันไหนดีไม่ดีอย่างไร

ตัดผมวันไหนดีไม่ดี?

ตัดผม วันอาทิตย์ – จะมีอายุยืน สุขภาพร่ า งกายแข็งแรงปราศจากโ ร คภัย

ตัดผม วันจันทร์ – จะมีแต่โชคลาภ

ตัดผม วันอังคาร – จะมีเดชอำนาจ ผู้คนยำเกรง

ตัดผม วันพุธ – ไม่ดี ลาภต่าง จะหายหมดมีแต่ความทุกข์

ตัดผม วันพฤหัสบดี – เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รั กษ าคุ้มครอง เป็นสิริสวัสดิ์กับตัวท่าน

ตัดผม วันศุกร์ – จะมีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่แก่คนทั้งปวง

ตัดผม วันเสาຣ์ – ดียิ่งนัก คิดการทำสิ่งใดจะได้ดั่งสมประสงค์ จะเกิດมงคลและโชคลาภ

ตัดเล็บวันไหนดีไม่ดี?

ควรตัดเล็บ วันอาทิตย์ – ท่านว่าจะทำให้มีโชคดี ได้โชคลาภอย่างนึกไม่ถึงและมีเ รื่ อ งดี มาถึงตนเอง

ควรตัดเล็บ วันจันทร์ – ผู้ใดตัดเล็บในวันนี้ นับเป็นเ รื่ อ งดีจะได้ลาภใหญ่ เกิດขึ้นกับตนเอง

ห้ามตัดเล็บ วันอังคาร – คนโบราณมักจะห้ามตัดเล็บในวันอังคาร (เพราะถือว่าเป็นวันดุ) ดังนั้นหากใครตัดเล็บในวันนี้จะทำให้หมดຣาศี และอาจต้องมี เ รื่ อ งให้เสียทรัพย์สินเงินทอง

ควรตัดเล็บ วันพุธ – หากใครตัดเล็บในวันนี้จะเป็นมงคลแก่ตน ในด้านคุ้มครองปกป้องจากสิ่งชั่ วร้ า ย สิ่งไม่ดีต่าง ไม่ให้มากล้ำกรายได้

ห้ามตัดเล็บ วันพฤหัสบดี – โบราณว่าวันนี้เป็นวันครู ท่านห้ามตัดเล็บ ผู้ใดตัดเล็บในวันนี้ จะได้รับความเดือดร้อนมีเ รื่ อ งยุ่งย ากเข้ามาเป็นอุปสรรค

ควรตัดเล็บ วันศุกร์ – ผู้ตัดเล็บในวันนี้ ตำราว่าจะได้ลาภ มีมงคล อุดมสมบูรณ์

ห้ามตัดเล็บ วันเสาຣ์ – ใครก็ตามที่ตัดเล็บในวันนี้ จะส่งผลด้านสุขภาพ ล้มป่ ว ยไม่สบาย เป็นโ ร คภัยต่าง

ห้ามตัดเล็บ วันพระ – คนที่ตัดเล็บวันนี้ มักจะอายุสั้น ล้มป่ ว ยไม่สบายง่าย และมีเ รื่ อ งเดือดร้อน มักเกิດอุ บั ติ เห ตุ ได้ง่าย