คู่ชีวิต หรือ เจ้ากssม นายเวร โบราณว่าไว้ มีคู่ผิดคิดจนตัวต า ย ต้องทนจนกว่าจะหมดเวรกัน

คู่ชีวิต คอยส่งเสริมกันทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นคู่คิดที่ปรึกษา แบ่งเบาภาระ สนับสนุนชวนกันทำแต่สิ่งที่ดี อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไฟในไม่นำออก ไฟนอกไม่นำเข้า

เจ้ากssมนายเวร จ้องจับผิดตลอดและทำตัวมีปัญหาซ้ำ เป็นตัวถ่วงความเจริญของชีวิต ทำเ รื่ อ งเล็กให้เป็นเ รื่ อ งใหญ่ บอกเลิกบ่อยแต่ก็ไม่กล้าเลิกจริง เอาเ รื่ อ งในครอบครัวไปเล่าให้คนอื่นฟังอยู่เสมอ ไม่ให้เกียรติคู่ตัวเอง

วิชาเลือกคู่ โดย หลวงพ่อจรัญ หลักของ การเลือกคู่ ที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ มีอยู่ ๖ ประการ

๑. รูปสวย

๒. ຣวຢทรัพย์

๓. นับวิชา

๔. มีมารย าท

๕. เป็นชาติผู้ดี

๖. มีศีลธรรม

คำว่า ຣวຢทรัพย์ ไม่ได้หมายความว่า มีเงินทอง แต่หมายถึง มีอริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอก นี่เขาเรียกรูปสวย ຣวຢทรัพย์

รูปสวย เขาสวยด้วยอะไร สวยด้วยรูปธรรม สวยด้วยนามธรรม สวยนอก สวยใน สวยจิต สวยใจ ຣวຢทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายในมีไหม ทรัพย์ภายนอกมีไหม มีวิชาไหม เป็นชาติผู้ดีไหม

ไม่ใช่หมายความว่าไปหา หมอดู เดี๋ยวนี้ขอเจริญพรแทนเหลือเกิน แม่ไม่ดี เอาวันเดือนปีผู้ชาย เอาวันเดือนปีผู้หญิง เอาไปดูตรงกันไหม วันได้เดือนถึง ถึงเป็นเนื้อคู่กัน แต่งงานกัน ผิดหวังน่าเสียดาย จุดมุ่งหมายข้อที่ ๒ นี่ข้อ ๒

นอกเหนือจาก ๖ ข้อ รู้นิ สั ยใจคอกันไหม มีความรู้เสมอหน้าเสมอตากันไหม แล้วมีอัธย าศัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไหม มีมนุษยสัมพันธ์หรือเปล่า มีกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ไหม ถ้าหากอันนั้นเข้ากันได้ อาตมาคิดว่านี่เป็นการเลือกคู่ที่ถูกต้อง