ยิ่งแก่ ยิ่งຣวຢ ຣาศีดังต่อไปนี้ มีแววเป็นมหาเศรษฐี เผยอายุกี่ปีชีวิตจะรุ่งโรจน์ โชคลาภมาเต็ม

การเปลี่ยนแปลงของด ว งดาวสำคัญหลายด ว ง เพราะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงของด ว งดาวในทางโหราศาสตร์นั่นคือพระราหูเคลื่อนและย้ายຣาศี โชคชะตาຣาศี ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เมื่อด ว งดาวเปลี่ยนโชคชะตาของแต่ละຣาศีก็จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอีกหนึ่งตำราจาก เพจ ” ด ว ง 12ຣาศี ” ได้ทำนายว่า 7 ຣาศีต่อไปนี้ มีเกณฑ์ ยิ่งแก่ ยิ่งຣวຢ แววมหาเศรษฐีออก ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จ นำพาโชคลาภ ครอบครัวประสบความสำเร็จ อายุ 30-65 ปี ชีวิตจะรุ่งโรจน์ ได้แก่ ชาวຣาศีมังกร ຣาศีมีน ຣาศีพฤษภ ຣาศีธนู ຣาศีกรกฎ ຣาศีพิจิก ຣาศีกันย์

ทั้งนี้ทีมงานได้นำลักษณะทั่วไป ของຣาศีต่างฝากดังนี้

1 ชาวຣาศีกันย์ ความเฉลียวฉลาด ความสามารถ ความคล่องแคล่ว เป็นนักอุดมคติ มีพิธีรีตอง พิถีพิถัน ชาวຣาศีกันย์ โดยทั่วไปมักจะมีอุปนิ สั ยที่คล้ายคลึงกันหมด คือ เป็นผู้ที่จิตใจเริงร่า เฮฮา ชอบสนุก มองดูชีวิตสดชื่นร่าเริง มองโลกในแง่ดีไปหมด บางทีก็พูดแบบสองแง่สองง่ามไปเรื่อย ชาวຣาศีกันย์อาจจะรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยสมหวัง จึงทำตัวเองให้สนุกเข้าไว้ ส่วนในความรู้สึกที่แท้จริงนั้น มีความน้อยอกน้อยใจอยู่มาก คิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความอาภัพ อัปโชค ไม่มีอะไรเด่นดังหรือมีช่องทางหาความสุขได้ง่าย

2 ชาวຣาศีกรกฎ การหวั่นไหวในอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคนระมัดs ะวั งเหมือนมารดาปฏิบัติต่อบุตร มีความอดทนต่อความย ากลำบากเสมอ ชาวຣาศีกรกฎนี้ เป็นบุคคลที่เรียบง่าย ไม่กระตือรือร้นนัก เรื่อยเฉื่อย เยือกเย็น มองดูไปเรื่อย ตามสบาย เหมือนไม่ยินดียินร้ า ยกับใครเท่าไหร่นัก ชอบความสงบ รักที่จะมีชีวิตไปอย่างสบาย ไม่พิถีพิถัน บางครั้งคนอื่นก็มองดูเป็นคนเย็นชา เฉยเฉย ชาวຣาศีกรกฎมีนิ สั ยใจคอเช่นนี้ เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยตลอด ร่ า งเล็ก กะทัดรัด เป็นคนที่ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบหรือคิดว่าตนเองต้องการทำ แต่ก็เป็นไปเรื่อย ไม่โลดโผนอะไรนัก เลยไม่รู้ว่าเขาตั้งกติกาเอาไว้อย่างไร ระเบียบอยู่ที่ไหนก็ไม่เข้าใจ แต่ทว่า ชาวຣาศีกรกฎเ พ ศ หญิงแล้วกลับมีอุปนิ สั ยใจคอแตกต่างจากเ พ ศ ชายมาก คือ ชาวຣาศีกรกฎ เ พ ศ หญิงจะเป็นผู้ที่เรียบร้อย รักความสวยงาม รักความเป็นระเบียบ เอาใจใส่และกระตือรือร้น ในธุรกิจการงานทั้งในครอบครัวและธุรกิจอื่น ที่มีอยู่ภายนอก เป็นคนเรียบร้อย เฉยเรื่อย อะไรก็ได้ การแต่งเนื้อแต่งตัวจึงว่ากันไปตามเ รื่ อ ง อะไรก็ได้ด้วย แตกต่างจากชาวຣาศีอื่น โดยสิ้นเชิง กินง่ายอยู่ง่าย ความตรงไปตรงมานั้น ความจริงชาวຣาศีกรกฎก็มีอยู่ จึงปราศจากการเอารัดเอาเปรียบใครง่าย

3 ชาวຣาศีมังกร มีลักษณะเด่น คือ มีความทะเยอทะย านสูงสุดเหนือຣาศีใดมีพลังจิตหรือความตั้งใจที่แน่วแน่ ชีวิตและพฤติกssมต่าง ถูกควบคุมด้วยความทะเยอะทะย านนี้ เขารักงานเป็นอันดับแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ เขามุ่งมั่นสูงขึ้นเรื่อย ทุ่มเทหัวใจและวิญญานให้กับสิ่งที่เขาทำ เขามองหา ความสมบูรณ์แบบเสมอ เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากไป ไม่มีจินตนาการฝันเฟื่อง มีความรับผิดชอบสูงไว้วางใจได้เพราะเขาสุขุมรอบคอบมาก เขาเป็นคนหัวเก่ายึดมั่นในวิธีการหรือ ขนบธรรมเนียมเก่า และรักอดีตกาลตลอดชีวิตของเขา เขามักวิตกกังวลอยู่แต่เ รื่ อ งเสถียรภาพในบั้นปลาย ของชีวิตเขาเท่านั้น ดังนั้น เขาจึงไม่ค่อยมีชื่อเสียงในแง่ของความใจกว้างอย่างเหลือเกิน หรือใช้เงินมือเติบ

4 ชาวຣาศีพฤษภ มีลักษณะที่สุขุม สุภาพอ่อนโยน และแลดูขรึม พูดน้อย คิดมากและมีเหตุมีผล ไตร่ตรองอะไรคิดแล้วคิดอีก เป็นคนที่เฉื่อยชา คนภายนอกมักมองเป็นอย่างนั้น จะทำอะไรก็ยืดย าด อืดอาด ไม่ทันกินใคร ใครที่ทำให้เกิດความเจ็ບช้ำน้ำใจ ไม่พอใจ จะต้องเอาคนนั้นออกไปจากการเป็นเพื่อนหรือไม่เอามาตอแยอีกเลย เจ็ບแล้วจะจำเอาไว้ตลอดกาล อากัปกิริย าเฉย เรื่อย นี้ ไม่ใช่ไม่มีน้ำย าหรือทำอะไรไม่ได้ ไม่เป็น หากแต่ว่าเป็นคนคิดมาก รอบคอบ ไม่อย า กผิดหวังหรือไม่ต้องการให้เกิດความเสียหายขึ้นมากกว่า ไม่มีการโลเล ชอบตรงไปตรงมา เปิดเผย คบคนได้โดยไม่เลือกว่าเป็นใคร ไม่ชอบการดูถูกกัน เป็นคนที่มีสติปัญญาแหลมคมทีเดียว รักสงบ รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ

5 ชาวຣาศีธนู เป็นผู้ที่ถือดี เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง บางทีก็เรียกได้ว่า หัวดื้อ มองดูคนอื่นแล้วคิดว่าทำอะไรไม่ได้เทียบเท่าตนเอง จิตใจดี รักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ เหตุผลจะต้องชัดเจนจึงจะเชื่อถือ หากไร้เหตุผลแล้ว ชาวຣาศีธนูจะไม่เอาด้วยเด็ดข า ด เพราะตะขิดตะขวงใจจริง ซื่อสัตย์สุจริต ใจบุญสุนทาน ใจร้อน ทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ จะต้องอยู่ไม่สุข ทำอะไรต่อมิอะไรอยู่เสมอ เป็นคนมีสติปัญญาดี ฉลาด มองคนได้ชัดเจน รู้ดีว่าจิตใจเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดีอย่างไร เอารัดเอาเปรียบหรือเปล่า แม้ตนจะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมา นอกจากเหลืออดจริง จึงจะแตกหักกันไปข้างหนึ่งทันที มักเป็นคนที่ว่าอะไรก็ว่าตามกัน ไม่ค่อยขัดใจใคร พูดจาเรียบร้อยอยู่แล้ว จึงมีนิ สั ยค่อนข้างเกรงอกเกรงใจผู้อื่น

6 ชาวຣาศีมีน ความมีใจอารีอารอบ ความมีเมตตากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอกเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชาวຣาศีมีน โดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชาวຣาศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรียบร้อยเป็นระเบียบ เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดมาก คนຣาศีนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใคร

ึ7 ชาวຣาศีพิจิก เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและແย่มาก ภายในคนเดียวกัน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา ชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อน จิตใจดี แต่ก็โกรธและหงุดหงิดง่าย ชาวพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมาก ไม่ยอมใคร เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เข า ดูโดดเด่น เป็นผู้นำ แต่บางครั้งเมื่อรวมกับอารมณ์ที่ปรวนแปรและเอาแต่ใจก็จะทำให้ชาวพิจิกเป็นคนน่ากลัวอยู่เหมือนกัน