เทวดาประจำตัวของเรา คือใ ค ร บูชาให้ถูกนำโชค

เทวดาประจำตัวของเรา คือใคร…

เทวดาประจำตัวของเรา คือใคร…ทุกคนล้วนมีเทวดาประจำตัว ย ามพบวิกฤติของชีวิต

มักจะพบหนทางเล็ก ที่ทำให้หลุดพ้นมาได้นั่นเพราะท่านชี้แนะทางตามบุญเรานั่นเอง

หากจะพูดว่าเทวดาประจำตัว ท่านคือ “เจ้ากssมนายเวร” ของเราอีกแบบหนึ่งก็คงไม่ผิด

ท่านคือ คนที่เรามีบ่วงกssมผูกพันกัน เป็นเจ้ากssมนายเวรฝ่ายดี ที่คอยดูแล ดลใจ ช่วยเหลือ

อาจเป็นบรรพบุรุษของเรา พ่อแม่เราทั้งในภพนี้และหลาย ภพที่ผ่านมา เป็นพี่น้อง ลูก ญาติที่รักเรา ปรารถนาดีต่อเราสุดหัวใจ

เวลาที่เราทุกข์แสนสาหัส เวลาที่เรานึกว่าไม่รอดแล้ว

แต่แล้ว จู่ เราเหมือนถูกดันออกพบความสว่าง นั่นเป็นเพราะท่านชี้ทางให้เรา ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามบุญกssมของเราด้วย

อย่างไรเสียทุกคนยังคงต้องเป็นไปตามกฎแห่งกssม ไม่มีใครเหนือกssมของตนได้ กssมดีหรือกssมชั่ วก็เป็นไปตามนั้น

เทวดาท่านอาจจะมีส่วนช่วยเหลือ ก็ เพียงชี้ทางสว่างให้ แต่เราจะไปตามนั้นหรือไม่ก็ยังต้องอยู่ที่เรา

หากมีจิตมีบุญเป็นพื้นฐาน ย่อมเชื่อมต่อจิตกับท่านได้ง่าย เห็นช่องทางหลุดพ้นกssม และนำตนเองหลุดพ้นได้

คนโบราณจะแนะนำเสมอว่า เมื่อสร้างบุญครั้งใดให้อุทิศให้เทวดาประจำตัวด้วย
เวลาจะสร้างบุญ สวดมนต์ ทำสมาธิเจริญภาวนา เชิญท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วย

ทำเถิด วันหนึ่งที่เราลำบาก ท่านจะมาช่วยให้พ้นคับขัน

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม ขอบุญรั กษ า

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : ธ.ธรรมรักษ์