คุณหยุดความคิดปริญญาแปะฝาบ้านได้แล้ว ทักษะอาชีพและชีวิต สำคัญกว่า

ต่อให้คุณ จะเรียนสูงมา ไหน ไม่ใช่หลักสำคัญ

การทำงานให้เป็น คือ ประเด็นสำคัญ

ประเด็นหลัก อย่างแรก ในเ รื่ อ งนี้คือ การเรียน

ถ้าจะให้มองนั่นคือ การศึกษาเ ล่ า เรียน

มันเป็นเ รื่ อ งของคนนั้นเพียงคนเดียว

แม้จะเรียนดี เรียนແย่ สุดท้าย

ก็อยู่กับคนนั้นเองทั้งสิ้น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้อง

ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร สถานที่ ที่เรียนจบมาก็ไม่เกี่ยว อยู่กับฝีมือตัวเอง

และผลการเรียนออกมาดี ก็ย่อมมีแนวโน้ม ว่าอาจจะทำงานเก่ง

นั่นก็เพราะ กว่าจะจบ ก็ต้องฝึกฝนมากมายหลายวิธีการ

ถึงแม้อย่างนั้นก็ตาม การฝึกฝนในช่วงระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นั้น

ก็เป็นเพียงการอยู๋ในขอบเขตของสมมติฐานที่ว่า ฝึกเพื่อเรียนรู้ ถ้าถูกก็แล้วไป

แต่ถ้า ผิ ด ก็กลับไปแก้ไขใหม่จนกว่าจะดีขึ้น ซึ่งเป็นหลักง่าย

ของชีวิตนักศึกษา เชื่อว่าเคย ผ่ า น กันมาทุกคน

สังเกตดี จะเห็นว่าในช่วงที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นหากเรา คิด ผิ ด ทำ ผิ ด

มันจะถูกลง โ ท ษ เพียงอย่างเดียวคือ เกรดหรือผลการเรียนจะออกมาไม่ดี

หรือไม่ก็ติดเอฟ ต้องไปลงทะเบียนเรียนใหม่กับ เ ด็ ก รุ่นน้อง

บางคนก็ไม่ถือเพราะหน้าด้าน บางคนเ ค รี ย ด มากเพราะอาย

กับการที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง

ชีวิตวัยเรียนมีเ รื่ อ งให้ เ ค รี ย ด ป ว ด ส ม อ ง ไม่กี่เ รื่ อ ง

นอกนั้นเป็นเ รื่ อ งสนุกสนานเฮฮา ป า ร์ ตี้เ สี ย เป็นส่วนใหญ่

บางคนถึ งกั บไม่อย ากจบออกมา เพราะยังอย ากสนุกกับชีวิตในช่วงวัยนี้ต่อไปอีก

แต่เมื่อถึงเวลาจบก็ต้องจบ อยู่ที่ว่าตอนจบของช่วงวัย

จะจบออกมาดี หรือ จบออกมาแบบไม่ได้เ รื่ อ ง

ซึ่งจะถูกนำไปพิสูจน์ต่อไป ในช่วงชีวิตวัยทำงาน

ประเด็นที่สอง คือ เ รื่ อ งการทำงาน

การทำงานคือการพิสูจน์คุณภาพของคนว่าคนคนนั้นมีคุณภาพ ไหน

คุณภาพมาก ไหนวัดกันอย่างไร ง่าย เลย ก็ วัดว่า

ผลของงานที่ทำสัมฤnธิ์ออกมา มันเกิດคุณค่าหรือประโยชน์

แก่คนอื่นมาก ไหน นั่นแหละคือคุณภาพ

จะเห็นว่าตอนเรียนเราไม่วัดผลการเรียนแบ บนี้เลย

การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายสอบไม่ ผ่ า น ก็ลงเรียนใหม่

แต่ถ้าทำงานแล้วทำไม่ ผ่ า น จะเกิດ อะไรขึ้นบ้าง เ สี ย เวลา

เ สี ยเงิน เ สี ย ใจ ถูกเจ้า น า ย ด่ า เพื่อนร่วมงานข า ดความเชื่อถือ

ทั้งหมดนี้คือโลกของความจริงโลกที่แสนเ จ็ บ ป ว ด

เมื่อทำ ผิ ด พ ล า ดขึ้นมา

ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นโลกที่หอมหวาน

เมื่อเราทำงานสำเร็จขึ้นมา เกิດคุณค่าต่อผู้อื่นในวงกว้าง

สังเกตดี ชีวิตในช่วงกำลังเรียน คือช่วงอยู่ในโลกของจินตนาการ

แต่ชีวิตในช่วงทำงานมันคือ โลกแห่งความจริง

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายเขาเชื่อว่า

ถึงแม้เรียนจบจากช่วงชีวิตวัยเรียนแล้ว

เขาหาได้คิดว่าเขาต้องหยุดเรียนรู้อยู่ นั้นไม่

แต่กลับกลายเป็นว่าพอจบการเรียนในช่วงวัยเรียน

จะต้องศึกษาแบบจริง จัง ต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีก

คือระดับมหาวิทย าลัยชีวิต ซึ่งจะต้องเรียนรู้ทุกลมหายใจ

เพราะมันจะมีผล ได้และเ สี ย ในทุกครั้งที่ลงมือทำอะไรก็ตาม

และจะต้องศึกษาไปจนวันต ายในมหาวิทย าลัยชีวิตแห่งนี้

ส่วนคนที่ชีวิตล้มเหลวก็มีสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว

ก็คือ ไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไขในสิ่งที่ ผิ ด ให้ถูกต้อง

มันก็ ผิ ด ซ้ำ ซาก จนหาคุณภาพไม่ได้

และสิ้นความน่าเชื่อถือในที่สุด และสุดท้ายก็คือล้มเหลว

ขอบคุณแหล่งที่มา ธรรมดีได้ดี