วิธีแก้กssม ด ว งรักซ้อนซ่อนรัก รักสามเ ศ ร้ า

ด ว งรักซ้อน ซ่อนรัก ในที่นี้จะหมายถึง ด ว งที่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า รักสามเ ศ ร้ า เพราะมันจะสร้างความเ ศ ร้ า ความทุกข์ใจ ให้กับคนสามคน ไม่ว่าคน นั้นจะอยู่ในฐานะ มือที่หนึ่ง มือที่สอง หรือมือที่สามก็ตาม เ รื่ อ งแบ บนี้ก็คงไม่มีใครอย า กให้เกิດ ได้แนะนำวิธีแก้กssมด ว งความรัก ที่กำจัดเจอกับปัญหา รักซ้อน รักสามเ ศ ร้ า ได้ลองนำไปทำตามกันดู

ในทางโหราศาสตร์ ด ว งรักซ้อน-ซ่อนรัก มักจะมีดาวเจ้าการอยู่ 3 ด ว ง คือ ดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ และดาวอังคาร มาสถิตย์ร่วมกันและสัมพันธ์ดีกับลัคนา ในตำนานชาติเวรกล่าวไว้ว่า ดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์ เป็นคู่ผัວเมียกันอยู่แล้ว ส่วนดาวอังคารก็แอบมาเป็นชู้ เมื่อดาวพฤหัสผู้เป็นพ่อของดาวจันทร์ทราบข่าว ก็ไปบอกดาวอาทิตย์ ทำให้ดาวอาทิตย์เป็นศัตรูหัวใจกับดาวอังคาร เป็นที่มาของกลอน “อาทิตย์ผิดกับอังคาร” ส่วนดาวจันทร์ก็โกรธดาวพฤหัสผู้เป็นพ่อที่นำข่าวไปบอกดาวอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของกลอน “จันทร์กับครูเป็นอริต่อกัน” ถึงแม้จะเป็นนิทานปรัมปรา แต่ก็แฝงแง่ิคิด มีคติเต ือนใจมิใช่น้อย ความรักหากมันมีมือที่สาม ก็สร้างความแตกร้าวให้กับครอบครัวได้อย่างมาก ดังนั้นควรคิดก่อนทำให้มาก

วิธีปรับแก้ด ว งรักซ้อน-ซ่อนรัก

การจะปรับแก้ด ว งรักซ้อน-ซ่อนรักนั้น ดาวไหนเสีย ก็แก้กันที่ดาวนั้น แต่ต้องผูกด ว งดูก่อน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีปรับแก้ที่ไม่เหมือนกัน และอีกอย่างการปรับแก้ด ว งรักซ้อน-ซ่อนรัก ก็ควรทำตอนที่มันยังไม่เกิດ ถ้ามันเกิດปัญหาขึ้นแล้ว ก็ย ากที่จะแก้ไขได้

การปรับแก้ด ว งรักซ้อน-ซ่อนรักแบบกลาง คือ ให้ตักบาตรพระ 5 รูป ในวันเกิດของคุณ เช่น เกิດวันอาทิตย์ก็ตักบาตรวันอาทิตย์ ฯลฯ โดยต้องมีผลไม้ 3 ชนิดคือ มะพร้าว ส้ม และพุทรา รวมอยู่ด้วย ซึ่งผลไม้บางอย่างอาจไม่สะดวกในการตักบาตรถวายพระ ก็ให้หาเป็นของที่แปรรูปแล้วก็ได้ เช่น น้ำมะพร้าว แกงกะทิ (กะทิต้องคั้นมาจากมะพร้าวจริง) น้ำส้ม เค้กส้ม พุทราเชื่อม พุทรากวน ฯลฯ การทำบุญตักบาตรเป็นประจำ จะทำให้ลดทอนความร้ า ยกาจของด ว งรักซ้อน-ซ่อนรักได้ อย่าลืมคิดก่อนทำ ทำ(ปรับแก้ด ว ง)ก่อนเกิດ ไม่ใช่เกิດแล้วค่อยมาทำ