ผลวิจัยชี้ คนโสด มีโอกาส เ สี่ ย ง ต า ยเร็วกว่าคนอ้วน 50%

เป็นโสดไม่ใช่เ รื่ อ งແย่แต่ที่แน่ไม่ใช่เ รื่ อ งดี

รู้หรือไม่คะว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเป็นโสดนั้นมีโอกาส เ สี่ ย ง ที่จะเสี ย ชีວิตมากเท่าใด ซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอบทความนี้กันค่ะ หากใครที่เป็นโสดอยู่ต้องอ่ า นเลยค่ะ

โดย “Dr. Julianne Holt-Lunstad” ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทย าของมหาวิทย าลัยบริคแฮมได้เผยว่า “การที่เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์”

และยังได้ยกตัวอย่างจากเคสของเด็กทารกที่ถูกนำตัวแยกออกไปดูแลนั้น มีโอกาส เ สี่ ย ง ที่จะเสี ย ชีວิตสูงมากเพราะว่าไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับใคร จนมีความรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวและต า ยลงไปในที่สุด และเมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาได้มีการวิจัยของการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศแคนาดา พบว่าความเหงานั้นเป็นต้นเหตุของการเกิດโ ร คร้ า ยต่างตามมามากมาย เนื่องจากการอาศัยอยู่ตามลำพังโดยไม่มีคนที่รักอยู่เคียงข้าง

ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นได้มีงานวิจัยของ Dr. Dhruv Khullar นายแพทย์และนักวิจัยจาก Weill Cornell Medicine ในรัฐนิวยอร์คของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สรุปผลงานวิจัยว่า “คนโสดหรือคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ และส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่ า งกายอีกด้วย ซึ่งนั่นยังส่งผลต่อระบบประมวลความคิดทำให้มีความคิดที่ແย่ลง และเป็นสาเหตุให้เกิດโ ร คอัลไซเมอร์ และที่รุ นแร งที่สุดนั่นก็คือ ผู้คนเหล่านี้มักจะมีโอกาสสูงที่จะเป็นโ ร คซึมเ ศ ร้ าที่เป็นตัวแปรในการล่นอายุขัยของพวกเขาให้สั้นลงไปนั่นเอง”

และนี่ก็คือผลงานวิจัยที่บ่งบอกว่าการเป็นโสดนั้นบางครั้งก็อาจจะส่งผลเสียต่อความคิดและจิตใจของคุณ โดยที่ในบางครั้งนั้นคุณแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้ เรียกว่าเป็นภัยเงียบที่ค่อยคลืบคลานเข้ามาหาคุณทีละนิด จนสุดท้ายกลายเป็นโ ร คต่างที่ทำให้อายุขัยของคุณสั้นลงนั่นเอง ถ้ารู้แบ บนี้แล้วเราก็ไม่ควรปล่อยให้ความเหงามาครอบงำจิตใจเราได้นะคะ หมั่นทำกิจกssมอะไรก็ได้ที่ชอบ หมั่นออกไปเที่ยว เข้าสังคม เพื่อชีวิตที่ดีและสุขภาพที่ดีของคุณกันค่ะ