ผัก 5 ชนิดนี้ ยิ่งกิน…ม ะ เ ร็ งยิ่งกลัว แถมยังช่วยบำรุงอวัยวะต่าง ภายร่ า งกายอีกด้วย

1 สะเดา

ผักสะเดานี้มีรถชาติขมครับ แต่ให้ประโยนช์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบำรงร่ า งกาย ขับเสมหะ ลดไข้ แก้ท้องผูก ขับลม และช่วยลดความ เ สี่ ย ง ในการเกิດเนื้องอก และม ะ เ ร็ งได้อีกด้วย

2 ผักชีลาว

ช่วยแก้ท้องผูก ขับลม แก้อาการวิงเวียนศรีษะ เสริมภูมิต้านทานโ ร ค และยังมีฤnธิ์ต่อต้าน อนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้ง และชะลอการขย ายตัวของเซลล์ม ะ เ ร็ งอีกด้วย

3 ผักแขยง

ผักแขยงหรือผักกะแยง เป็นอีกหนึ่งผักพื้นบ้านที่พบมากในภาคอีสาน มีสาຣต้านอนุมูลอิสระสูง จึงมีฤทธื์ต่อต้านเซลล์ม ะ เ ร็ งได้เช่นกัน คนอีสานมักนำมาประกอบอาหารประเภทลาบแกง หรือจิ้มน้ำพริก

4 ผักติ้ว

เป็นผักที่ชาวบ้านทางแถบอีสาน สามารถหามาทานกันได้ง่าย ซึ่งผักติ้วมีสาຣอนุมูลอิสระ มีฤnธิ์ต้านม ะ เ ร็ งตับอีกด้วยนะครับ

5 ขี้เหล็ก

ผักพิ้นบ้านจากทางใต้ ดอกขี้เหล็กช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ม ะ เ ร็ ง ในส่วนของแก่นขี้เหล็ก ยังช่วยรั กษ าโ ร คม ะ เ ร็ งต่าง เช่น ม ะ เ ร็ งปอด ม ะ เ ร็ งกระเพราะอาหาร และม ะ เ ร็ งลำไส้ได้อีกด้วย