วิชาที่ 1 ของการเป็น มหาเศรษฐี ชนะใจตน ชนะใจคนอื่น

“ที ฮาร์ฟ เอคเคอร์”บอกไว้ในหนังสือชื่อ”ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน(Secrets of the Millionaire Mind)” ว่า ถ้าอย า กจะຣวຢก็เพียง คิดและทำเหมือนคนຣวຢ ก็เป็นหนทางไปสู่ความร่ำຣวຢแล้ว โดยเขาสรุปวิธีคิดของคนຣวຢที่แตกต่างจากคนจนไว้ 17 ข้อ หรือที่เรียกว่า”แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่ง”

คนຣวຢเชื่อว่า”ฉันกุมชะตาชีวิตของตัวเอง”เราต้องเชื่อมั่นว่าตัวเราเองที่เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเราเอง เพราะฉะนั้นเราจะຣวຢหรือจนก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนดมัน ในขณะที่คนจนมักจะโทษโน่นโทษนี่ หาข้ออ้างให้ตัวเองรู้สึกดีและไม่อย่างนั้นก็เป็นพวกขี้บ่น

แบบฝึกหัดที่ 1

ทุกครั้งที่กำลังทำตัวเหมือนคนจนนั่นคือ กำลังโทษคนอื่นหาข้ออ้างให้ตัวเองไม่รู้สึกผิด หรือกำลังบ่น ให้ยกนิ้วชี้ขึ้นมาทำท่าปาดคอตัวเอง เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหมือนการ “คร่าตัวต า ย” ทางการเงิน เพราะมันจะทำให้กลับไปสู่วังวนของคนจนและไม่มีทางก้าวขึ้นมาเป็นคนຣวຢได้ และ ฮาร์ฟ เชื่อว่าแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้เลิกนิ สั ยที่บ่อนทำลายอนาคตทางการเงินของเราเอง

แบบฝึกหัดที่ 2

ก่อนนอนให้ทบทวนตัวเอง โดยเขียนถึงเ รื่ อ งที่ดีและไม่ดีที่เกิດขึ้นในวันนั้น แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ฉันทำให้สถานการณ์นี้เกิດขึ้นได้อย่างไร” หรือ”ฉันมีส่วนให้เกิດสถานการณ์นั้นอย่างไร” จากนั้นก็เขียนคำตอบลงไป ฮาร์ฟ บอกว่า แบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเอง เลิกโทษคนอื่นเลิกหาข้ออ้าง และเลิกบ่น จากนั้นจะทำให้รู้ว่า กลยุทธ์ไหนเหมาะและไม่เหมาะกับตัวเรา

คนຣวຢเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะ คนຣวຢมีเป้าหมายที่จะมีฐานะมั่งคั่งและเงินเหลือกินเหลือใช้ แต่ถ้าเป็นคนจนจะคิด ว่า ขอให้มีเงินจ่ายหนี้ หรือถ้าเป็นคนขั้นกลางจะคิด ว่า ขอให้ “อยู่อย่างสบาย” ซึ่งนั่นแตกต่างจากคำว่า ร่ำຣวຢอย่างสิ้นเชิง

แบบฝึกหัดที่ 3

เขียนเป้าหมายที่จะสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน 2 ข้อ คือ รายได้ในแต่ละปี และมูลค่าทรัพย์สิน เป้าหมายที่จะเขียนลงไปต้องเป็นเป้าหมายที่เอื้อมถึงในเวลาที่เป็นจริง แต่ต้องไม่ดูถูกความสามารถตัวเอง โดยให้เล็งเป้าหมายไปที่ด ว งดาว เพราะ “ถ้าคุณเล็งด ว งดาว อย่างน้อย คุณก็จะยิงถูกด ว งจันทร์”(เหมือนคำพูดเท่ ของนักกอล์ฟคนหนึ่งบอกว่า “ตีลูกให้ถึงด ว งจันทร์ ถึงพลาดก็ยังอยู่ท่ามกลางด ว งดาว”)

แบบฝึกหัดที่ 4

ไปร้านอาหารหรู แล้วสั่งอาหารที่เขียนว่า “ราคาตามน้ำหนัก” โดยไม่ต้องถามว่า ราคาเท่าไร เพราะ ฮาร์ฟ บอกว่า คนชั้นกลางเวลาจะสั่งอาหารมักจะดู “ราคา” เป็นอันดับแรก และกลัวที่สุดคือ รายการที่เขียนว่า “ราคาตามน้ำหนัก” เพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้น่าจะทำให้เราลิ้มรสชาติความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่างการเป็นคนชั้นกลางกับคนຣวຢ

คนຣวຢทุ่มเทเพื่อความຣวຢ คนส่วนใหญ่บอกว่า อย า กຣวຢ แต่จริง แล้วคนส่วนใหญ่ไม่ได้อย า กຣวຢจริงเพราะจิตใต้สำนึกของพวกเขาคิดว่าการเป็นคนຣวຢเป็นเ รื่ อ งผิดจึงไม่ได้มุ่งมั่นกับการสร้างฐานะอย่างเต็มที่ เพราะการจะเป็นคนຣวຢไม่ใช่เ รื่ อ งง่ายสบาย การเป็นคนຣวຢต้องตั้งใจ ต้องกล้า ต้องมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีความพย าย าม และไม่ยอมแพ้

แบบฝึกหัดที่ 5

เขียนบันทึกสั้น ว่า เพราะอะไรการสร้างความมั่งคั่งถึงเป็นเ รื่ อ งสำคัญโดยเหตุผลที่เขียนลงไปต้องเป็นเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง

แบบฝึกหัดที่ 6

หาคนมาช่วย โดยนัดเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาเป็นพย านในการประกาศความมุ่งมั่น (แต่ต้องเลือกคนที่เต็มใจช่วย ไม่หัวเราะเย าะความมุ่งมั่นของเรา) บอกเขาว่า เราต้องการปลุกพลังความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ จากนั้นให้เอามือวางทาบที่หัวใจ (ตัวเราเอง) แล้วจ้องตาเพื่อนพร้อมกับกล่าวว่า “ด้วยวิธีการนี้ ฉัน(ชื่อเรา)ขอมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือร่ำຣวຢกว่านั้นภายใน(ระยะเวลาที่กำหนด)”

บอกให้เพื่อนพูดว่า”ฉันเชื่อมั่นในตัวเธอ”แล้วเราก็ตอบกลับไปว่า “ขอบคุณ”
หลังจากนั้น ฮาร์ฟ บอกว่า ให้จับความรู้สึกของตัวเองก่อนและหลังประกาศความมุ่งมั่น ซึ่งหากรู้สึกถึงอิสรภาพ (หรือรู้สึกกลัวนิดหน่อยแต่ก็ทำไปแล้ว) แสดงว่า เราเดินมาถูกทางแล้ว แต่ถ้ายังไม่คิดจะทำ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม มันก็จะทำให้เราอยู่ในเส้นทางคนจนหรือคนชั้นกลางต่อไป

คนຣวຢคิดการใหญ่ คนส่วนใหญ่เลือกที่จะคิดอะไรเล็ก เพราะพวกเขากลัวล้มเหลว และพวกเขารู้สึกว่า พวกเขา “ตัวเล็ก” ไม่มีคุณค่า ไม่ดีพอที่จะสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ให้คนอื่นได้ “ในท้ายที่สุด การคิดเล็กและทำแต่เ รื่ อ งเล็กจะนำไปสู่การสิ้นเนื้อประดาตัวและความไม่พอใจในตัวเอง ขณะที่การคิดใหญ่และทำการใหญ่จะนำไปสู่การมีพร้อมทั้งเงินและความหมายในชีวิต” เพราะชีวิตไม่ใช่ เ รื่ อ งของตัวเราเองแต่ยังเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นด้วย

แบบฝึกหัดที่ 7

เขียนสิ่งที่เชื่อว่าเป็น”พรสวรรค์โดยกำเนิด”หรือเ รื่ อ งที่คิดว่าสามารถทำได้ดีโดยธรรมชาติและเขียนลงไปด้วยว่า เราจะใช้พรสวรรค์ที่มีให้มากขึ้นได้อย่างไร ซึ่ง ฮาร์ฟ บอกว่าคนทุกคนเกิດมาพร้อมกับพรสวรรค์ เราต้องแบ่งปันพรสวรรค์ที่มีให้กับคนอื่น

บบฝึกหัดที่ 8

เขียนหรือระดมความคิดกับคนอื่นว่าในการทำงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นในการแก้ปัญหาให้ได้จำนวนมากขึ้นอีก 10 เท่าได้อย่างไร (คิดออกมาให้ได้อย่างน้อย 3 วิธี) เพราะฮาร์ฟ ให้นิยมคำว่า ผู้ประกอบการว่าเป็น “ผู้แสวงหากำไรจากการช่วยคนอื่นแก้ปัญหา”เพราะฉะนั้นยิ่งช่วยคนได้มากก็ยิ่งຣวຢมากขึ้น

ด้วยพื้นที่จำกัดคงต้องปิดภาคเรียนที่ 1 กันไว้ แบบฝึกหัดที่ 8 และที่เหลือเอาไว้มาทำต่อในภาคเรียนหน้า แต่ถ้าใครที่อดใจรอไม่ไหวคงต้องแนะนำให้เดินไปร้านหนังสือและซื้อ “ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน (Secrets of the Millionaire Mind)” มาทำแบบฝึกหัดอื่นกันไปก่อน