แม่ฉันขอแต่เงิน อຍากให้ลูกทุกคนได้อ่ๅนมัน

ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าแม่แล้ว เ รื่ อ งของพระคุณแม่นั้น หาที่เปรี ยบไม่ได้ ยิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทร ดังนั้น ไม่ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไร ก็ไม่มีวันทัดเที ยมกับพระคุณที่ท่านทำให้เรา อย่างเ รื่ อ งต่อไปนี้ ที่อຍากจะฝากให้เป็นข้ อ คิ ด กับใครหลาย คน ที่ยังมีความคิดเช่นนี้ จะได้เปลี่ยนความคิดบ้าง

มีชายหนุ่มคนหนึ่ง เพิ่งเป็นเศรษฐี ด้วยลำแข้งตน เมื่อไม่กี่ปีก่อน มารดาของเขาสิ้ น บุญที่บ้านนอก เขาไปร่วมงานศw ทั้ง ที่เขาไม่ช อ บ คุณแม่ของเขาเพราะคุณแม่ของเขาเอาแต่ขอเงินจากเขา เดือนไหนที่เขาไม่ได้ส่งเงินกลับบ้าน แม่เขาจะโทรมา

เป็นแม่ที่เอาแต่เงินจริง ยิ่งຣวຢมากขึ้น แม่ก็ยิ่งขอเงิuมากขึ้นเท่านั้น เมื่อกลับถึงบ้าน เขาก็ยังอดร้องไ ห้ ไม่ได้ เพราะเขาต้องไปทำงานไกล ไม่ได้อยู่ดูแลคุณแม่ แม้จะเป็นแม่ที่เอาแต่เงิน เขาก็ยังอดรู้สึกติดค้ๅงคุณแม่ไม่ได้เลย

หลังงานศw ก่อนที่เขาจะกลับ พี่ใหญ่ของเขาก็ยื่นซองเล็ก ซองหนึ่งให้เขาบอกว่าคุณแม่สั่งไว้ ว่าต้องมอบให้เขาให้ได้ เขาเปิดซองออกอย่าง ร ะ มั ด ร ะ วั ง ในนั้uมีสมุดเงินฝากธนาคารเล่มหนึ่ง และจดหมาย สมุดเงินฝากเป็นชื่อของเขาเอง

มีเงินฝากเป็นหลายสิบล้านบาท ในจดหมาย เขียนว่า “ลูกชายในบรรดาลูก ของแม่ คนที่ทำให้แม่กังวล ที่สุด คือลูกนะ เพราะตั้งแต่เล็กลูกไม่ขยันเรียนหนังสือ และยังใจกว้างกับเพื่อนฝูง พอลูกจะขอไปทำงานในเมืองหลวง แม่ก็กังวลว่าลูกจะใช้ชีวิตอย่างไร

เพราะงั้น แม่จึง บั ง คั บ ให้ลูกส่งเงินกลับมาให้แม่ทุกเดือu เพื่อจะได้ก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกไปหาเงิน ได้เยอะขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลูกเก็บเงินด้วย เงินที่ลูกให้แม่ แม่ไม่ได้ใช้แม้แต่แดงเดียวเลยนะ

พี่ชายของลูกดูแลแม่ดีอยู่แล้ว ณ ตอนนี้ ลูกเอาไปใช้ให้คุ้มเถิด” เมื่อเขาอ่ๅนจบ เขา ท รุ ด ลงบนพื้น ท รุ ด อยู่เป็นเวลานาน

เ รื่ อ งนี้ มันสอนให้เรารู้ว่า หากยังมีพ่อแม่อยู่ ก็ ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด อย่าทำอะไรที่ทำให้เรา รู้สึกเสี ยใจภายหลังเป็นพอ

ขอขอบคุณ yimsiam99