ข้อคิดสบาย ช่วยคุณได้ ในช่วงที่ແย่ของชีวิต

ข้อคิดสบาย จะช่วยคุณแม้ในย ามແย่ที่สุดของชีวิต

เ ป็ นคำสุภาษิตหรือเ ป็ นธรรมะจะช่วยเต ือนสติเรา ช่วยเราแก้ปัญหาทำให้เกิດปัญญา ข้อคิดดี ช่วยเราได้แม้วันແย่ ของชีวิตข้อคิดดี ที่ช่วยเราคิด

1 อะไรก็ตาม ถ้าได้มาแล้ว รู้จักรั กษ า เชื่อว่าสิ่งนั้น จะอยู่กับเราได้นานเสมอ

2 “คนเก็บขยะ” คือ คนที่เสียสละ เอาตัวเข้าไปแลกกับของเหม็นเน่า เพื่อเอาไปทิ้ง โลกนี้น่าอยู่ ก็เพราะพวกเขานะ

3 ถ้ายังไม่ปล่อยมือจากอดีต แล้วจะเอามือไหนไปคว้าอนาคต

4 อย่ าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงิน จงใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตหาเงิน เพื่อใช้ตลอดชีวิต

5 จงอย่ าอิ จ ฉ าคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิ จ ฉ า

6 บางครั้ง สิ่งที่เราเห็น อาจจะไม่เ ป็ นอย่ างที่เราคิด ฉะนั้น อย่ า ตั ดสินคนอื่นจากความรู้สึกส่วนตัว

7 ถ้าคุณตกหลุมรัก คนสองคนในเวลาเดียวกัน จงเลือกคนที่สอง เพราะถ้าคุณรักคนแรก คุณจะไม่มีคนที่สองอย่ างแน่นอน

8 อย่ าตกเ ป็ นทาสของกฏเกณฑ์ นั่นคือ การใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นอย่ าปล่อยให้เสียงของคนอื่น ดังกลบเสียงหัวใจของเราเอง

9 คนที่มีความคิด เ ป็ นเถ้าแก่ จบป.4 ก็เ ป็ นเถ้าแก่ได้ คนที่จบปริญญาโท แต่คิดจะเ ป็ นลูกจ้าง มันก็คือลูกจ้างทั้งชีวิต

10 สติ ทำให้เ รื่ อ งใหญ่กลายเ ป็ นเ รื่ อ งเล็ก…อคติ ทำให้เ รื่ อ งเล็ก กลายเ ป็ นเ รื่ อ งใหญ่

11 ความสุข แม้จะอยู่กับเราได้ไม่นาน แต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไป

12 ไม่จำเ ป็ นต้องทำตัวให้ใครชมว่าดี รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันดี ก็พอแล้ว

13 หากพอมีกำลัง อย่ าไปหวังพึ่งใคร ต่อหน้านั้นคือน้ำใจ ลับหลังไปคือ หนี้บุญคุณ

14 ร้องไห้ เอาชนะใจคนได้บางคน แต่ยิ้มแย้มเอาชนะใจคนได้ เกือบทั้งโลก

15 คุณอาจจะต้อง ทำความรู้จักกับคนนับร้อยกว่าจะได้พบเพื่อนแท้เพียงไม่กี่คน

16 อยู่ต่ำให้มองสูง อยู่สูงให้มองต่ำ

17 หนามแหลมคม ไม่ต้องเสี้ยม คนแหลมคม ไม่ต้องสอน

18 ไม่พูด ไม่ได้แปลว่าไม่รู้… เงียบ ไม่ได้แปลว่าโง่ แต่ฉลาดพอที่จะนิ่ง

19 ถ้าเราวิ่งหนีปัญหาไม่พ้น ก็ลองวิ่งชนมันดูสักครั้ง

20 คนเราไม่วางแผนที่ย าวไกล ความทุกข์จะเกิດขึ้นในไม่ช้า

21 อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแคร์สายตาใคร ตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเอง

22 คนอื่นไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเ ศ ร้ า เท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง

23 กระจกไม่เคยดูถูกใคร มีแต่คนที่ไม่มั่นใจ ที่ดูถูกตัวเอง

24 คนฉลาด ไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้ง แต่คนฉลาด คือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้ง ตั้งแต่เริ่มต้น

25 คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือ คนที่ได้ทำในสิ่งที่อย ากทำ ไม่ใช่เพราะได้ทำ ในสิ่งที่คนอื่นอย ากให้ทำ

26 อย่ าเ ป็ นคนเก่ง ที่แล้งน้ำใจ แต่จงเ ป็ นคนธรรมดาทั่วไป ที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว

27 มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย แต่เม็ดทราย ก็เล็กนิดเดียว

28 ไม่มีใครดีเลิศหรือเพอร์เฟคหรอก เพราะขนาดดินสอ ยังต้องมีย างลบ

29 ใครจะดูถูกเรา ก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป แต่จงท่องให้ขึ้นใจว่า เราจะไม่ดูถูกตัวเอง

ขอบคุณบทความดีจาก : winnews