อ า จ ารย์นำ แนะนำบทสวดคาถา พ ญ า ย ม ร าช ช่วยป้องกันภัย แคล้วคลาดอันตราย

เมื่อพูดถึงเ รื่ อ ง๑วงชะตา ใคร ก็อย า กจะโชคดี มีชีวิตสดใส ทั้งความรัก การงาน การเงิน เป็นไปตามใจปรารถนา รวมไปถึงลาภลอยต่าง ที่คุณอาจจะมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนโต

ก่อนหน้านี้ ในเฟซบุ๊ก Horosociety ได้เผยแพร่คำทำนาย๑วงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์นำ เสขบุคคล สำหรับคนเกิດใน 12 ปีนักษัตร ว่าในเดือนนี้ การงาน การเงิน และชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้าง พร้อมระบุว่า ในเดือนนี้ เหตุการณ์ต่างโดยรวมของโลก ภาวะเศรษฐกิจการค้าการขายการลงทุนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ลงตัวมากขึ้น

ภาวะสงครามทางด้านการเงินหรือสงครามเย็นที่มีปัญหากันอยู่แต่สามารถคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่ภาวะความรุ นแร ง ความใจร้อน ด้านกำลัง การสู้รบ การประท้วงจะมีเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มรุ นแร งขึ้น จิตใจของผู้คนจะเร่าร้อนรุ นแร ง หัวร้อน ราคาทองคำมีจะแกว่งตัวสูงขึ้นได้ ช่วงนี้โ ร คภัยไข้เจ็ບ โ ร คระบาด บางอย่างจะมีมาพร้อมกับภาวะอากาศ ลม ฝน พายุ และภัยธรรมชาติที่ควรเฝ้าs ะวั ง ภัยด้านลมพายุ อุทกภัย และภาวะของแผ่นดินไหวจะเริ่มเกิດขึ้นบ่อยครั้ง s ะวั งจะเกิດเพลิงไหม้ครั้งใหญ่

จากการทำนาย๑วงข้างต้น หากมองในเ รื่ อ งของ๑วงการเงินที่โดดเด่น กำลังจะได้ทรัพย์สิน หรือมีโชคลาภก้อนโต มีเงินใช้คล่องมือ จะมีเพียง คนเกิດใน 8 ปีนักษัตรเท่านั้น ที่โชคดี ได้แก่ ปีชวด วอก ฉลู ระกา เถาะ กุน มะโรงและมะแม

ต่อมาในเฟซบุ๊ก ดู๑วงไพ่เทพนิมิต โดย อ.นำ เสขบุคคล ได้โพสต์ข้อความ เปิดบทสวดคาถาเงินล้าน ยิ่งสวดเป็นประจำ จนเกิດผลดีทางด้านการเงิน โดยมีใจความระบุว่า

“คาถาเงินล้าน ประสบการณ์เกี่ยวกับคาถาเงินล้าน ที่ผมได้สวดมานั้น ตั้งแต่ปีพศ 2537 ทำให้การเงินคล่องตัว มีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ข า ดสาย มีงานทำไม่ข า ดมือ อีกทั้งแนะนำให้คนที่มาดู๑วงได้นำไปใช้ หลายคนสวดแล้วรอดพ้นจากความขัดสนได้ ผลเพราะการทำกุศลที่เกิດจากการรั กษ าศีล การสวดเป็นภาวนามัยนั่นเอง เมื่อมีจิตตั้งอยู่ในสมาธิแล้วบุญกึศลย่อมมีมาก อีกทั้งถ้ายังมีโอกาสทำบุญให้ทาน ใส่บาตรบ่อย ยิ่งทำให้เกิດความคล่องตัวเ รื่ อ งการเงินมากขึ้น

วิธีการสวด

ตั้งนะโม 3 จบ

สมาทานศีล 5

สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

สัมปะติจฉามิ

นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ข า ดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง พา หา ฤา

ยิ่งสวดมาก ยิ่งดี เวลาสวดคาถาเงินล้านไม่ต้องคิดอะไร ทิ้งความกังวล ความอย า ก ความปรารถนาต้องการต่าง ทำจิตให้สงบ นึกถึงรูปพระพุทธรูป หรือหลวงปู่ปานวัดบางนมโค หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง พระที่เราศรัทธานับถือ จับรูปภาพพระให้นิมิตแจ่มใส ยิ่งอารมณ์ปลอดโปร่ง เบา สบาย มากเท่าไรยิ่งดี ถ้าในช่วงที่มีปีติเกิດขึ้น เช่นขนลุก ตัวเบา น้ำตาไหล ให้รีบอ ธิษฐ าน ในเ รื่ อ งที่สำคัญที่สุดที่เรากำลังขัดข้องอยู่ (เอาเ รื่ อ งเดียว) แล้วสิ่งที่ติดขัดนั้นจะสำเร็จผลได้เร็วไม่น่าเชื่อ

ตั้งความเคารพ ความศรัทธาให้มาก เมื่อสิ่งที่ขัดข้องผ่านไปได้ควรทำบุญใส่บาตร สวดมนต์และทำสมาธิด้วยการภาวนาคาถานี้บ่อย จะยิ่งส่งให้คุณไม่ย ากจน ไม่ขัดข้องเ รื่ อ งเงิน ขอให้โชคดีครับ *** ประโยคแรกของบทสวด ที่ให้สวดว่า ‘สัมปะติจฉามิ’ นั้น สมัยนี้สวดกันว่า ‘สัมปะจิตฉามิ’​ แต่ผมยังสวดแบบเดิมคือ สัมปะติจฉามิ ครับ”

ล่าสุดในเฟซบุ๊ก ๑วงไพ่เทพนิมิต โดย อ.นำ เสขบุคคล ได้โพสต์ข้อความ คาถาพญายมราช โดยให้ท่อง นะโม ๓ จบ ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ

จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

นี่เป็นคาถาที่ผมใช้ภาวนาอยู่เสมอ หากท่านใดจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ดี ป้องกันเหตุเภทภัยก็ดี ผีอำ มีเ รื่ อ งขัดข้องต่าง ก็ดี รู้สึกว่ามีอะไรแปลก มันตามตัวก็ดี ฝันร้ า ย (เรียกว่าทุกเ รื่ อ ง ก็แล้วกันครับ) ให้เรานึกถึงท่านพญายมท่าน ขอบารมีท่านคุ้มครอง หากไปพบว่าวิญญาณภูตผีปีสาจที่เป็นวิญญาณร้ า ยให้บอกท่านได้ (หลวงพ่อพระราชพรหมญาณเคยสอนไว้) เวลาไปทำบุญแล้วก็อย่าลืมท่านนะ อุทิศบุญให้ท่านด้วย ผมใช้มาเสมอเห็นเป็นสมฤnธิ์ผลครับ

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : ดู๑วงไพ่เทพนิมิต โดย อ.นำ เสขบุคคล