3 สิ่งในชีวิต ที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้

3 สิ่งในชีวิต…ที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ มีอยู่สามสิ่งในโลกนี้ ที่สูญเสียไปแล้ว จะเรียกกลับคืนไม่ได้ คือ…

1คำพูด

แม้เป็นเพียงลมปาก แต่เมื่อหลุดออกไป ไม่ว่าจะดีหรือร้ า ย มันก็ไม่สามารถเก็บกลับคืนได้ คนที่รั กษ าคำพูดได้ดี จึงเป็นคนที่น่ายกย่อง คำพูดมีอำนาจหลายอย่าง ในสมัยพุทธกาล คนที่กล่าวแต่ความสัจ จะมีปาฏิหาริย์ คือ มีวาจาประกาศิต ในสมัยกรุงศรีอยุธย า ก็มีพงศาวดารกล่าวถึงพระร่วงเจ้า ผู้มีวาจาประกาศิต อันที่จริง ไม่มีใครรู้ว่าปาฏิหาริย์วาจาประกาศิตมีจริงหรือไม่ แต่ก็เป็นกุศโลบายสอนให้คนพูดแต่ความจริง เพราะหากกล่าวคำที่เป็นมิจฉาวาจาแล้ว จะไม่มีทางลบล้างได้ บางครั้ง คำพูดเพียงสองสามคำ ก็ทำให้เกิດการแตกแยกได้

2 เวลา

คือ อีกสิ่งที่ไม่อาจหวนกลับมา ไม่สามารถกักเก็บไว้ ไม่สามารถเรียกคืนได้ คนที่มักจะพูดว่า ทำสิ่งนั้นสิ่ งนี้เพื่อคร่าเวลา ที่จริงแล้ว เขาไม่มีเวลาให้คร่าด้วยซ้ำ เวลาจะไหลไปเรื่อย มันไม่หยุดรอให้ใครมาคร่า อย่าคิดว่าอายุไขมนุษย์จะย าวนาน เพียงหลับไปตื่นหนึ่ง ก็ถึงวันพรุ่งเสียแล้ว ถ้าคำนวณอย่างละเอียด มนุษย์เรามีเวลาในโลกนี้ น้อยมาก น้อยจนเกินกว่าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างดั่งใจ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต จึงไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะเขารู้คุณค่าของกาลเวลา มันมีแต่จะหมดลงร่อยหรอ เขาจึงใช้ทุกเศษเสี้ยววินาทีอย่างมีคุณค่าที่สุด

3 โอกาส

ราวกับเป็นเ รื่ อ งง่าย ที่หลายคนไม่เข้าใจ โอกาสเป็นธรรมดาโลก ที่มักจะผ่านมาในชีวิตคนเรา แต่คนส่วนใหญ่ละทิ้งไม่ใส่ใจ รู้ไหมว่า โอกาสก็เหมือนฟองสบู่ที่เราใช้หลอดจิ้มแล้วเป่าออกมาให้มันลอยคว้าง โอกาสมักจะดูสวยงามและมาโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะมีเหตุผลกลใดที่ทำให้โอกาสเดินทางผ่านมาในชีวิตคนเรา แต่จงรู้ไว้ มันอยู่ได้ไม่นาน ฟองสบู่ที่เราเป่าเล่น มันลอยคว้างสวยงาม แต่ไม่นาน มันก็จะแตกสลายหายไป

เครดิตจาก : กวีหมื่นเล่ม