คำทำนายชะตาเชิงลึก 7 วันเกิດ ตามอายุ 0-89ปี

บางท่านอาจจะเคยอ่ า นคำพย ากรณ์ถึงลักษณะนิ สั ยตามวันเกิດกันมาบ้างแล้ว แต่สิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นเพียงเ รื่ อ งทั่วไปพื้นฐาน ครั้งนี้เรามาดูคำทำนาย๑วงของคนเกิດทั้ง 7 วัน อย่างเจาะลึกกันบ้าง ตั้งแต่พื้นฐาน๑วงไปจนระบุความเป็นไปของแต่ละช่วงอายุ ว่าคนเกิດในแต่ละวันนั้นลึก แล้วเป็นอย่างไร และชะตาชีวิตในแต่และขั้นนั้นจะดำเนินไปในทิศทางไหน

คนเกิດวันอาทิตย์

ตำราโหราศาสตร์ไทย กล่าวไว้ว่า อาทิตย์(6) เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ซึ่งพระอิศวรเจ้าสร้างมาจากราชสิงห์ 6 ตัว มีสีกายแดง มีวิมาณสีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ คนเกิດวันอาทิตย์ มีลักษณะค่อนข้างใจร้อน ใจใหญ่ มีความเป็นพูดนำ พูดจริงทำจริงไม่เพ้อเจ้อ พูดตรง ใจกว้าง รักพวกพ้อง มีเพื่อนฝูงเยอะ และมักจะเชื่อคนง่าย ทำให้เจอเ รื่ อ งเดือดร้อนเพราะคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง ทำคุณคนไม่ขึ้น ตอนเด็กตกย ากแต่เมื่อโตขึ้นจะเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง มีเงินทอง

21 – 29 ปี ดาวอังคาร 3 เสวยอายุ ชีวิตไม่ค่อยราบรื่น มีอุปสรรค โดยเฉพาะตอนอายุ 21 ปี 25 ปี ต้องs ะวั งให้หนัก อายุ 26 ต่อ 27 ให้s ะวั งปากพาจน มีเ รื่ อ งให้เสียหาย (ถ้าดาวอังคารใน๑วงเดิมให้โทษ เป็น อริ มรณะ วินาสน์ จะมีปัญหามาก)

29 – 46 ปี ดาวพุธ 4 เสวยอายุ ชีวิตดี ค่อนข้างรุ่งเรือง (ถ้าดาวพุธ 4 ใน๑วงเดิมของคุณให้คุณชีวิตจะก้าวหน้า มีความรุ่งเรืองมาก)

46 – 56 ปี เสาร์ 7 เสวยอายุ ชีวิตตกย าก มีปัญหา พบเจอมีอุปสรรค (ถ้าเสาร์ 7 ใน๑วงเดิมให้โทษ ชีวิตจะมีปัญหามาก )

56 – 75 ปี ดาวพฤหัส 5 เสวยอายุ จะมีชีวิตราบรื่นขึ้น มีความสุขมากกว่าความทุกข์ ปัญหาน้อย (ถ้าดาวพฤหัส 5 ใน๑วงเดิมให้คุณ ชีวิตสุขสบาย ราบรื่นดี)

เป็นอย่างไรกันบ้าง อ่ า นแล้วตรงกับชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง เมื่อทราบแล้วก็จะได้เตรียมตัวเตรียมรับมือกับปัญหาในอนาคต ครั้งหน้าเราจะนำคำทำนายแม่น และข้อมูลสาระประโยชน์ดี มาฝากอีก อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะ

คนเกิດวันจันทร์

ตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่า พระจันทร์ เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากนางฟ้า 15 องค์ มีสีกายนวล วิมานสีแก้วมุกดา ทรงม้าเป็นพาหนะ คนเกิດวันจันทร์เป็นคนอ่อนนอกแข็งใน มักมีแผลเป็นหรือตำหนิที่เกิດจากไฟ หากอยู่ในอารมณ์โมโห จะมีฝีปากกล้า ไม่เกรงกลัวผู้ใด มีลักษณะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน พึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ แต่โดยปกติกลับคนนุ่มนวลมีเสน่ห์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี มิตรสหายเยอะ มี๑วงเป็นหม้าย ทำมาหากินได้พอตัว ป่ ว ยหนักสองครั้ง ทุกข์หนักสองครั้ง แต่จะเอาตัวรอดจนถึงขนาดตั้งตัวได้ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุขัย

อายุ 15 – 23 ปี ดาวอังคารเสวยอายุ ต้องเผชิญกับความเหนื่อยย าก ถ้าอังคาร เป็น อริ มรณะ วินาสน์ หรือ กุมลัคนา ชีวิตจะลำเข็ญมาก

อายุ 23 – 40 ปี ดาวพุธเสวยอายุ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ถ้าพุธ ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ แปลว่าจะรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก

อายุ 40 – 50 ปี เสาร์เสวยอายุ ต้องเจอความลำบาก ถ้าเสาร์ เป็น อริ มรณะ วินาสน์ หรือ กุมลัคนา ชีวิตมีอุปสรรคมากมาย

อายุ 50 – 69 ปี พฤหัสบดี ๑วงมีความสุขแบบราบเรียบ ถ้าพฤหัสบดี ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ ชีวิตจะดีมีความเจริญรุ่งเรือง

คนเกิດวันอังคาร

ตามตำนานโหราศาสตร์ไทย อธิบายไว้ว่า อังคาร 3 เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ที่พระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากกระบือ 8 ตัว มีกายสีแก้วเพทาย (สีชมพู) วิมานสีทับทิม ทรงกระบือเป็นพาหนะ โดยปกติจึงมีลักษณะนิ สั ยคล้ายกระบือ มุมานะ ขยันขันแข็ง มีกำลังวังชาดี ร่ า งกายบึกบึนแข็งแรง มีความอดทนสูง เป็นนักสู้ แต่เ รื่ อ งสมองแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เป็นคนหัวไว มีความคิดความอ่ า นดี รู้จักเจรจามีเหล่เหลี่ยม รู้วิธีเข้าหาผู้อาวุโส ชีวิตค่อนข้างลำบาก ญาติพี่น้องมักนำความเดือดร้อนมาให้ ผ่านอุปสรรคใหญ่ 4 ครั้ง ชีวิตจึงจะเป็นสูข

8 – 25 ปี ดาวพุธ 4 เป็นดาวศุภเคราะห์ เสวยอายุ ชะตามีความรุ่งเ รื่ อ ง มีความสุข มีทุกข์สลับบ้าง เป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิต (ถ้าดาวพุธ 4 ใน๑วงเดิมของคุณมีคุณภาพดี ชีวิตราบรื่นมาก)

25 – 35 ปี ดาวเสาร์ 7 เป็นดาวบาปเคราะห์ เสวยอายุ ต้องฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรคอย่างหนัก มีทุกข์มาก ความสุขเล็กน้อย (ถ้าดาวเสาร์ ๗ ใน๑วงเดิมของคุณให้โทษ จะมีปัญหาอุปสรรคมาก ทุกข์มาก) โดยเฉพาะช่วง 25 ย่าง 26 ปี เสาร์ ต้องs ะวั งเป็นอย่างหนักเพราะ๑วงทั้งเสวยและแทรกอายุ

35 – 54 ปี ดาวพฤหัส 5 เป็นดาวศุภเคระห์ เสวยอายุ ทั้งสุขและสุขผสมปนเป (ถ้าดาวพฤหัส 5 ใน๑วงเดิมของคุณมีคุณภาพดี จะรุ่งเรืองมาก ) แต่ช่วง 38-40 ราหูแทรก จักต้องs ะวั งให้ดี และอีกครั้งตอน 52-54จะมีเสาร์แทรก ต้องระมักs ะวั งเป็นอย่างมาก

54 – 66 ปี ดาวราหู 8 เป็นดาวบาปเคราะห์ เสวยอายุ ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่อุปสรรคค่อนข้างเยอะและหนัด (ถ้าราหู 8 ใน๑วงเดิมของคุณให้โทษ จะมีปัญหาอุปสรรคมาก มีความทุกข์มาก) โดยเฉพาะช่วง 54 ย่าง 55 ปี ราหู ทั้งเสวยและแทรกอายุ ยังคงต้องs ะวั งการใช้ชีวิต

66 – 89 ปี ดาวศุกร์ 6 เสวยอายุ มีมิตรคอยช่วย ชีวิตเริ่มมีความสุขสบาย ราบรื่น (ถ้าดาวศุกร์ 6 ใน๑วงเดิมของคุณมีคุณภาพดี ชีวิตราบรื่น ไม่ติดขัด มีความสุข)

คนเกิດวันพุธ

ตำราโหราศาสตร์ไทย กล่าวไว้ว่า พุธ (4) เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ซึ่งพระอิศวรเจ้าสร้างมาจาก ช้าง 17 ตัว มีสีกายเป็นสีแก้วมรกต มีวิมาณสีมณี(สีเหลืองสลัว) ทรงช้างเป็นพาหนะ คนเกิດวันพุธ เป็นคนฉลาด มีปัญญา มีความรู้ดี และเก่งเ รื่ อ งการเจรจาต่อรอง มีความสามารถหลากหลาย ไม่ชอบอยู่กับที่ ไม่ชอบอยู่ติดบ้าน รักการเดินทาง สังสรรค์ พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ ถ้าบวชเป็นพระจะเป็นผู้มีชื่อเสียง ถ้าเป็นคฤหัส จะรักสนุกชอบเที่ยว เจ้าชู้มากรัก เมียมาก ชีวิตจะตกลำบากห้าครั้ง ดีสามครั้ง

17 – 27 ปี ดาวเสาร์ 7 เสวยอายุ ชีวิตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค (ถ้าดาวเสาร์ 7 ใน๑วงเดิมของคุณให้โทษ จะพบเจอความย ากลำบาก เหนื่อย)

27 – 46 ปี ดาวพฤหัสบดี 5 เสวยอายุ ชีวิดีมีความสุขมากกว่าทุกข์ มีความรุ่งเรือง (ถ้าดาวพฤหัสบดี 5 ใน๑วงเดิมของคุณให้คุณ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก)

46 – 58 ปี ราหู 8 เสวยอายุ ชีวิตพบเจอแต่ปัญหา มีอุปสรรคมาก (ถ้าราหู 8 ใน๑วงเดิมของคุณให้โทษ เหน็ดเหนื่อย ชีวิตจะมีปัญหามาก)

58 – 79 ปี ดาวศุกร์ 6 เสวยอายุ พบความสุข มีความราบรื่น ปัญหาน้อยลงมาก (ถ้าดาวศุกร์ 6 ใน๑วงเดิมของคุณให้คุณ ชีวิตจะสุขสบายมาก)

คนเกิດวันพฤหัสบดี

ตำนานโหราศาสตร์ กล่าวไว้ว่า พระพฤหัสบดีเป็นเทพยดาอัฐเคราะห์ ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจาก ฤๅษี 19 ตน คนเกิດวันพฤหัสบดี มักเกิດที่หนึ่งไปเป็นใหญ่อีกที่หนึ่ง เป็นคนใจใหญ่ จิตใจใจดี รักเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นคนมีความรู้ ใช้ชีวิตเป็น มีหลักการและมีเหตุผลที่ดี เป็ฯที่พึ่งของคนรอบข้าง แต่มิตรบางคนให้โทษต้องs ะวั ง ทำคุณคนไม่ขึ้น ในช่วงชีวิตจะพบเจอความทุกข์ย ากหลายครั้ง ชีวิตช่วงต้นและตอนปลายจะมั่งมี ร่มเย็นเป็นสุข

อายุ 0-19 ปี ดาวพฤหัสเสวยอายุ ชีวิตเป็น ค่อนข้างสุขสบาย ยกเว้นว่า ดาวพฤหัสของคุณ เป็น อริ มรณะ วินาสน์ ลำบากนิดหน่อย

อายุ 19-31 ปี ราหูเสวยอายุ พบอุปสรรค ลำบาก ปั่นป่วน

อายุ 31-52 ปี ดาวศุกร์เสวยอายุ ชีวิตดี มีความรุ่งเรือง ยิ่งถ้าดาวศุกร์ ของคุณเป็น ลาภะ ศุภะ เจริญรุ่งเรืองมาก

อายุ 52-58 ปี ดาวทิตย์เสวยอายุ ชีวิตเหนื่อยบ้างแต่มีความสุข สลับกันไป ถ้าดาวอาทิตย์ของคุณไม่เป็น อริ มรณะ วินาสน์ ราบรื่น สบาย

คนเกิດวันศุกร์

ตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่า พระศุกร์ เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากวัว 21 ตัว มีสีกายปภัสสร วิมานสีทอง ทรงโคอุสุภราชเป็นพาหนะ คนเกิດวันศุกร์ เป็นคนมีสัจจะ รั กษ าคำพูด เป็นคนมีความเพียร ขยันทำมาหากิน หาเงินเก่ง รั กษ าทรัพย์ได้ดี ค่อนข้างจู้จี้ขี้บ่น บ่นได้ทุกเ รื่ อ ง ตอนเด็กลำบาก มักกำพร้าพ่อ ตามเกณฑ์ชะตาต้องลำบากถึง 2 ครั้ง แล้วจึงได้ดี และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุขัย

อายุ เกิດ – 21 ปี ดาวศุกร์เสวยอายุ ชีวิตดี ราบรื่น ค่อนข้างสบาย จนกระทั่ง อายุ 13 ปี เสาร์แทรกศุกร์ ค่อนข้างมีปัญหา และมีปัญหาอีกทีตอน อายุ 18 ปี 8 เดือน ราหูแทรกศุกร์

อายุ 21 – 27 ปี ดาวอาทิตย์เสวยอายุ จะเหนื่อยย าก ถ้าอาทิตย์ เป็น อริ มรณะ วินาสน์ หรือ กุมลัคนา ไม่ราบรื่น ชีวิตลำบากมาก

อายุ 27 – 42 ปี ดาวจันทร์เสวยอายุ ไร้ปัญหา ราบรื่น ถ้าดาวจันทร์ ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ ชีวิตสบายขึ้นมาก

อายุ 42 – 50 ปี ดาวอังคารเสวยอายุ ค่อนข้างเหนื่อย อยู่ในช่วงริเริ่ม แต่ก็ก้าวหน้า มีมิตรคอยช่วยเหลือ แต่ถ้าอังคาร เป็น อริ มรณะ วินาสน์ ชีวิตย าก เหน็ดเหนื่อยลำเข็ยมาก

อายุ 50 – 67 ปี ดาวพุธเสวยอายุ แทบไร้ปัญหา ค่อนข้างราบรื่น ถ้าดาวพุธ ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ ๑วงก็ดี ค่อนข้างราบรื่นและสะดวกสบาย

คนเกิດวันเสาร์

ตามตำนานโหราศาสตร์ไทย อธิบายไว้ว่า เสาร์ เป็นเทพยดาอัฐเคราะห์ ที่พระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากเสือ 10 ตัว มีกายสีดำ วิมานสีมรกต ทรงเสือเป็นพาหนะ คนเกิດวันเสาร์ เป็นพวกหน้าใหญ่ มีลักษณะนิ สั ย ดุเดือดใจนักเลง ขี้โมโหโกรธแรงและมักข า ดสติ ไม่กลัวการทะเลาะวิวาท ชอบพูดคุยให้รู้ความ ไม่กลัวการแตกหัก ค่อนข้างโลภ อย า กได้อย า กมี มีเพื่อนฝูงและบริวารเยอะ กว้างขวาง ร่ำຣวຢเงินทองและทรัพย์สิน เจ้าชู้ประตูดิน หากมีพี่น้องมักไม่ค่อยถูกกัน บั้นปลายชีวิตดี

คนเกิດวันเสาร์ ชีวิตสุขบ้างทุกข์บ้างปะปนกันไป ถ้าดาวเสาร์ ให้คุณ ไม่เป็น อริ มรณะ วินาสน์ ก็จะสุขมากกว่าทุกข์ ๑วงจะราบรื่นตอนอายุมากแล้ว

ขอบคุณที่มา : คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย