อย่ามองพ่อแม่ เป็น คนเฝ้าบ้าน ถ้าวันใดไม่มีท่านแล้วคุณจะรู้สึก

อย่ามองพ่อแม่ เป็น คนเฝ้าบ้าน ถ้าวันใดไม่มีท่านแล้วคุณจะรู้สึก

ใคร ก็รู้ดีว่า ชีวิตคน มีเกิດ แก่ เจ็ບ ด า ย ด้วยกันทั้งนั้น และรู้ดีว่า เป็นธรรมชาติ

ธรรมดาของชีวิตที่ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป

แต่น่าแปลกที่เรามักจะทึกทักเอาเองว่า

สัจธรรมชีวิตข้อนี้ เป็นเ รื่ อ งยกเว้นสำหรับคนที่เรารัก

โดยเฉพาะพ่อแม่ จริงหรือไม่ว่า เรามักคิดเอาเองเสมอว่า

กว่าสังขารของท่านจะเริ่มโรยราคงอีกย าวไกล

คิดว่าอย่างไรท่านก็ยังเป็นยอดมนุษย์ในสายต าเราไปตลอด

และไม่เคยนึกเลยว่า ถ้าเกิດวันหนึ่งไม่มีพ่อแม่อยู่กับเราขึ้น มาจริง แล้ว จะทำอย่างไร

มารู้ตัวอีกทีก็เมื่อตอนที่ พ่อแม่ป่ ว ย ต้องหามท่านส่งโรงพย าบา ลแล้ว

อย่าได้มองพ่อแม่ เป็น คนเฝ้าบ้าน เพราะคนเฝ้าบ้านคนนี้แหละที่เคย ทำอะไรให้เราบ้าง

ต้นไม้ยิ่งแก่ยิ่งมีร า กเยอะ

ดั่งพ่อแม่เมื่อแก่ชร า ก็ยิ่งพูดมาก

คำโบราณจีนกล่าวว่า

ในบ้าน มีหนึ่งผู้ชราเสมือน มีสิ่งล้ำค่า

อย่าเห็นพ่อแม่เป็นเหมือนคนเฝ้าบ้าน

เป็นเฝ้าบ้าน

ก่อนนั้นที่พูดไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้เป็นคนสอนให้พูด

ก่อนนั้นที่เดินไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่เป็นคนคอยจูงมือให้หัดเดิน

ก่อนนั้นที่เคี้ยวข้าวไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่คอยเคี้ยวข้าวบดข้าวให้กิน

ก่อนนั้นที่ล้างก้นตัวเองไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่ล้างให้ไม่รังเกียจ

ก่อนนั้นที่กินข้าวเหลือ

คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่เอามากินอย่างไม่บ่นสักคำ

ก่อนหน้านั้น ที่

คนเฝ้าบ้านคนนี้ ที่

ย ามใส่บาตรพระ

ใส่ด้วยจิตนอบน้อม

ย ามใส่บาตรพระพ่อพระแม่

ใส่ด้วยจิตนอบน้อมหรือไม่

ย ามเรียกลูกหลานกินข้าว

เรียกด้วยคำพูดที่อ่อนหวาน

ย ามเรียกพ่อแม่กินข้าว

เรียกด้วยน้ำเสียงเช่นไร

บัดนี้คนที่เคยสำคัญที่สุดในชีวิต

ยังสำคัญที่สุดในใจคุณอยู่อีกหรือไม่

หรือ กลายเป็นเพียงเฝ้าบ้าน

ความภาคภูมิใจที่ท่านเคยมี

คุณทำลายไปแล้วหรือไม่

คิดถึงแม่จัง

ที่มา bangpu nsara