คนที่ฉลาด EQ สูงจะมี 12ลักษณะนี้

คนที่ฉลาด EQ สูงจะมี 12ลักษณะนี้

หลายคนมักเชื่อว่าคนฉลาด จะต้องเป็นคนที่เรียนเก่ง ต้องเป็นคนที่รอบรู้ ต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่า ความฉลาดทางสมองคือความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรียกกันว่า EQและ คิดสิ ก็ยินดีที่ จะบอกให้ทุกคนรู้ว่า ลักษณะเด่นแท้จริง ของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่ างไร

ลองมาดูกันมั้ยว่าเธอเป็นแบบพวกเขากี่ข้อ

1 ไม่ พ ย า ย า ม ทำให้คนอื่นมาชอบเขา

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอย่ างไร และตระหนักได้เสมอว่ามีคนรัก ก็ต้องมีคนเ ก ลี ຍ ด ดังนั้น ถ้าในสถานการณ์ที่คะแนนเสียง มีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิด พวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะโดน คนบางกลุ่มเ ก ลี ຍ ด พวกเขาก็ยินดี

2 ไม่ ตั ดสินใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่าย และค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการทำงานการรู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้าง เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก จะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเสีย หากเจอใครทำอะไร ที่แปลกหรือแตกต่างออกไป เราก็ ต้อง พ ย า ย า มเรียนรู้เหตุผล เบื้องลึกจากมุมของคน นั้นเท่านั้นเอง

3 ไม่เดินซ้ำทางใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะทำตามเข็มทิศชีวิตของตัวเอง ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พันมาโน้มน้าวใจ หรือมีข้อเสนอดีงาม ไหน พวกเขาจะเลือกสิ่งที่เป็นตัวเขาจริง เท่านั้น พวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไป เพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเรา ต่างคนก็ต่างมีคุณค่าในตัวเองกันอยู่แล้ว ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ อย่ าเอนไหว ไปตามความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

4 ไม่แล้งน้ำใจ กับคนรู้จัก

ไม่ว่าจะสนิทสนมหรือไม่ก็ตาม พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์ มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งของความรู้ ความคิด หรือแม้แต่ทรัพย ากรที่พวกเขามี เรียกง่าย ว่าไม่เคยหวงอะไร แม้แต่ชื่อเสียงของเขา เขาก็ยินดี ที่จะสละมัน ถ้ามันเป็นหนทาง ที่ทำให้คนอื่นได้ดีไปด้วยกัน

5 ไม่ก้าวร้าว

แม้จะเป็นใหญ่ถึงระดับเจ้านายชั้นสูง หรือต่อให้เป็น พนักงานขาย ในซุ้มเครื่องดื่มเล็ก ริมทาง พวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่ างเท่าเทียม สุภาพเหมือนกัน ให้ความเคารพ ในสิทธิของกันและกันเสมอ

6 ไม่ใช่วัตถุนิยม

ความสุขของพวกที่มี ความฉลาดทางอารมณ์สูง คือการได้ทำอะไรตามที่ใจต้องการ ไม่โดนสังคมกลืนกินจิตใจ พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้อของ ใช้อะไรตามกระแสสั่ง แต่ซื้อตามที่ใจบอก และพวกเขาก็มองว่า คนที่ชอบซื้อของแพงมาอวดฐานะของตัวเองนั้น ไม่ได้ผิดแต่อย่ างใด ก็ ตามใจตัวเองเท่านั้น

7 ไม่ผิดคำพูด

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะดึงดูดเข้าหากันเอง เพราะรู้กันเองดีว่า ใครบ้างที่เชื่อใจได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มักจะทำตามที่พูด รั กษ าคำพูดของตัวเองเสมอ

8 ไม่อ่อนไหวง่าย

ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวกหรือลบก็ตาม พวกเขาจะไม่ด่วนสรุป และนำอารมณ์ขึ้นมา ตั ดสินใจ โจมตีกลับเป็นการแก้ເເค้น แต่จะยอมรับทุกอย่ าง และนำมาวิเคราะห์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดเวลา ส่วนไหนไม่จำเป็นก็ ทิ้งไปเท่านั้นเอง

9 ไม่สนใจโทรศัพท์

เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ ต้องเข้าร่วมกลุ่มสนทนา พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูด และผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ สิ่งใดไม่เกี่ยวข้อง เช่น โทรศัพท์มือถือ พวกเขาจะไม่ให้ความสนใจมันเด็ดข า ด ถึงแม้จะเป็น บทสนทนาสั้น ก็ตาม

10 ไม่มีอีโก้

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะไม่ใช่อีโก้ในการ ตั ดสินใจเ รื่ อ งต่าง เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ได้อย ากเป็นที่สนใจ และไม่อย ากได้ผลประโยชน์จากใคร อะไรถูกก็ว่าตามถูก อะไรผิดก็ บอกว่าผิดเท่านั้นเอง

11 ไม่หน้าไหว้หลังหลอก

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน เรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้น อย่ างละเอียดก่อน จึงค่อยบอกต่อคนอื่น และถ้าพวกเขา บอกให้คนอื่นทำอะไรแล้ว เขาจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ดข า ด

12 ไม่โอ้อวด

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้น เป็นพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง ดังนั้นพวกเขา จึงไม่โอ้อวดตัวเองกับใคร ก็ ทำไป ตามสิ่งที่ใจมองว่าถูกต้อง ใครจะเห็นก็เห็น ใครไม่เห็นก็ช่าง ใครคิดว่า EQ ตัวเองต่ำก็ ปรับพฤติ ก ร ร ม ให้ได้อย่ างพวกเขานี่ล่ะนะ

ขอบคุณบทความดีจาก : kid-si.com