เมื่อชีวิตเจอวิกฤตชีวิต ขอให้บทความนี้ช่วยคุณก้าวผ่านได้

หากวันหนึ่งที่คุณต้องพบเจอกับมรสุมชีวิต ปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณ จนทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ต่อชีวิต อย า กให้เรียนรู้ 10 ข้อเหล่านี้ไว้ เพื่อเพิ่มพลังใจให้ตัวเองในวันที่ท้อแท้

1 บางครั้งสิ่งແย่ที่เกิດขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนําทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้ เพราะ สิ่งเหล่านี้ผ่านเข้ามาเพื่อช่วยสอนประสบการณ์ชีวิต ที่ช่วยให้คุณเติบโต เรียนรู้ และ เปิดรับมุมมองใหม่

2 จงพย าย ามมองหาสิ่งดี ในทุกวัน เช้าวันนี้คุนยังลืมตาตื่นขึ้นมาสู้ชีวิตได้อีกวัน ก็นับว่าเป็นเ รื่ อ งดีที่คุณควรขอบคุณแล้ว เพราะมีอีกหลายชีวิตที่นอนหลับไปโดยไม่รู้ว่านั่นคือคืนสุดท้ายของเขาบนโลกนี้

3 ไม่ว่าตื่นนอนตอนเช้าจะรู้สึกอย่างไร จงลุกจากที่นอนแล้วรีบเก็บที่นอน เพราะการเก็บที่นอนนั้นเป็นการตอกย้ำว่า อย่างน้อยเช้าวันนี้คุณก็ทำสำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่าง และมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณอย า กทำสิ่งอื่นต่อไปอีก หากวันนี้มันແย่จริง ตอนเย็นที่คุณกลับมาบ้านล้มตัวลงนอน อย่างน้อยก็ยังมีที่นอนที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียนเรียบร้อยรอคุณอยู่

4 ในย ามสุข จงกล่าวขอบคุณ และ เฉลิมฉลอง แต่พอถึงย ามทุกข์ จงกล่าวขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้า โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน หากไม่มีความมืดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เ รื่ อ งไม่ดี มันเกิດขึ้นแล้ว ให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าดีกว่า

5 ให้จําไว้เสมอว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งทีดีที่สุดนั้น ถึง คุณจึงไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ทีเดิมไปตลอด เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้ เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามใจหวัง ที่ดีที่สุดคือการก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

6 หนึ่งการ ตั ดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ จงจําไว้ว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ” จริง แล้วคุณมี อิทธิพลและความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้ เพราะฉะนั้นจงอย่าให้ความเป็นจริงทำหมดกําลังใจ คุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมองและทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเอง

7 การปล่อยวาง ไม่ใช่การ “หยุดทำทุกสิ่ง” ในปัจจุบัน แต่มันคือการ “หยุดทุกข์” ไปกับเ รื่ อ งที่ไม่สำคัญในอดีตที่ผ่านมาแล้ว การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสียซะเปล่า จงหายใจเข้าลึก แล้วปล่อยวางเ รื่ อ งราวร้ า ยทิ้งไป

8 ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แม้อะไร จะผิดพลาดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังมีครอบครัวอันน่ารัก และ เพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อย มีหลังคาคอยกําบังฝนเท่านี้ ก็พอและครบถ้วนแล้ว

9 คนที่เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์… ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด หรือฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่รู้จัก ปล่อยวาง และ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีต่างหาก

10 ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า… เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่เลย เราก็ แกล้งทําเป็นรู้เท่านั้นเอง เมื่อไหร่ที่คุณເครียດกับชีวิต ให้จําไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใครในเ รื่ อ งการใช้ชีวิตหรอก เพราะ ทุกคนต่างก็เรียนรู้โลก ผ่านมุมมองที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับตนเองด้วยกันทั้งนั้น