วิธีขออโหสิกssม เปลี่ยนชีวิตทันตาเห็น แบบได้ผล

วิธีขออโหสิกssม เปลี่ยนชีวิตทันตาเห็น แบบได้ผล เ รื่ อ งที่จะพูดต่อไปนี้ ขอให้คนที่เชื่อและสนใจเท่านั้น อ่ า นต่อไปจะได้ทราบ สำหรับคนที่ไม่เชื่อเ รื่ อ งเจ้ากssมนายเวร ด ว งจิตวิญญาณ

เ รื่ อ งที่คนปกติเข้าไม่ถึง ขอให้ผ่านเลยไปไม่ต้องอ่ า นเพราะคงไม่มีประโยชน์อะไรกับท่าน สำหรับการสร้างบุญเพื่อไปขออโหสิกssมต่อเจ้ากssมนายเวร

นั้นเพื่อให้เขายกโทษ ให้อภัยเลิกราไป เพื่อกssมที่กำลังส่งผลจะได้ทุเลาลงหรือยุติลง แต่ที่หลายคนทำไม่สำเร็จเพราะทำไม่ตรงช่องทาง

ไม่ตรงกับความต้องการของเจ้ากssมนายเวรเขา และประการสุดท้ายเขาไม่ยอมยกโทษให้เพราะกssมที่เราทำนั้นอาจจะหนัก หรือเราอาจจะยังไม่สำนึกจริง

ที่ทำ เพียงต้องการให้เขายกโทษให้เท่านั้น จึงอย า กจะเต ือนด้วยความหวังดีว่า หากต้องการขออโหสิกssมเจ้ากssมนายเวรให้ได้ผลนั้น

ต้องมาจากจิตส่วนลึก ต้องมาจากใจที่รู้สึกผิดจริง และต้องการที่จะแก้ไข ปรับตัวใหม่และชดใช้จริง ไม่ใช่หลอกเอาตัวรอด หลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า

โดยเฉพาะเจ้ากssมนายเวรที่เป็น ด ว งจิตวิญญาณ ที่ตามมาทวงหนี้กssมที่ทำให้เราเดือดร้อนหรือเจอเ รื่ อ งร้ า ย เขาไม่มีร่ า งกาย

มีแต่ด ว งจิตและเขามีพลังจิตเหนือกว่าเรามาก เขาล่วงรู้ในความจริงที่เราคิด อย่าไปคิดหลอกเขาอีกเลย เพราะจะหนักกว่าเก่า

ที่เขาตามมาทวงหนี้กssมเจอเพราะเขาตามมาที่ด ว งจิตของเรา แม้ว่าชาตินี้ภพนี้เราจะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนร่ า งไปขนาดไหนเขาก็ยังตามเจอ

ไม่มีทางหนีพ้นหรือหลอกเขาได้ง่าย ขอให้ทำการขออโหสิกssมด้วยความจริงใจ ด้วยจิตที่สำนึกผิด บางเจ้ากssมนายเวร

เขาต้องการเพียงการสำนึกผิดหรือคำว่า “ขอโทษ” เท่านั้นก็จากไป และในบางเจ้ากssมนายเวรคงต้องทำบุญ ทำความดี อุทิศไปให้เขาตลอดเวลาบ่อย

เพราะ เราอาจจะไปสร้างกssมใหญ่หลวงกับเขาไว้ ทำขออโหสิกssมครั้งเดียว สองครั้งคงยังไม่พอ ในแต่ละเจ้ากssมนายเวรนั้นล้วน มีจริต

มีความอา ฆ าต แค้ นในระดับที่แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกัน ก็คือ มีความต้องการที่อย า กจะให้คนที่ไปสร้างกssมไว้กับเขา มาชดใช้ในกssมนั้น

ตามความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ในบางรายที่มีความເເค้นแรงมาก เขาอย า กได้ชีวิตเราเลยก็ได้ แต่เขาทำไม่ได้ ไม่มีช่องว่างจะแทรกเข้ามาทำเลย

เพราะเราอาจจะมีบุญเก่าช่วยอยู่ หรือวิบากกssมนั้นยังไม่ถึงเวลาส่งผล เขาก็อาจจะทำได้ ไปเป็นเงามืดปิดทางที่เจริญของเราเอาไว้ไม่เรา

เห็นช่องทางและขวางทางไว้ทำให้เราไม่สามารถทำอะไร ที่จะเจริญก้าวหน้าได้ หรือทำให้คิดอะไรดี ไม่ได้ในการแก้ปัญหา เรียกว่า

เขาจะทำทุกอย่างที่เขามีอำนาจหรืออิทธิฤnธิ์เท่าที่จะทำได้ เขาก็จะทำทันที เจ้ากssมนายเวรบางตน บางท่านนั้น

เพียงอย า กให้เรานั้นสำนึกผิดอย่างจริงใจ กลับเนื้อกลับตัวเสียใหม่ เรายอมสำนึกผิดเริ่มที่จะถือศีล ภาวนา ท่านก็ยอมอโหสิกssมยกโทษให้เราแล้ว

แต่ในบางตน บางท่านนั้นต้องการมากกว่านั้น เพราะเราอาจจะไปฆ’ าเขาต า ย จะเจตนาหรือไม่เจตนาทำให้เขาເເค้นและต้องทนทุกข์ท ร ม านมากมาย

รวมถึงในการมีส่วนรวมในการสูญเสียนั้นนั้นอีกเ รื่ อ งหนึ่ง ที่เราต้องพย าย ามสร้างบุญต่อไปให้มากขึ้น เพื่ออุทิศไปให้เขาที่จะทำให้เขาใจอ่อน

อโหสิกssมให้ และอีกอย่างคือ เราทุกคนได้เกิດมาหลายร้อยชาติพันชาติ แสนชาติแล้วก่อนที่จะเกิດมาในชาตินี้ ต้องสร้างกssมมามากมาย

และต้องมีเจ้ากssมนายเวรมากกว่าหนึ่งแน่นอนและคงมากมายมหาศาลด้วย การที่จะอโหสิกssมหรือไม่ อยู่ที่เจ้ากssมนายเวรฝ่ายเดียว

เพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ คนที่เป็นลูกหนี้นั้นไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปยกหนี้ให้ตัวเอง ดังนั้นขอให้เข้าใจกันถึงผลดีและผลเสียของการสร้างกssมให้ถ่องแท้

ให้มากที่สุดอย่างถูกต้อง และเริ่มต้นทำชีวิตของตนเองให้ดีด้วยการลด ละ เลิกกssมไม่ดีเท่าที่จะทำได้

อย่าไปสร้างเจ้ากssมนายเวรเพิ่มขึ้นอีกเลยในชาตินี้แม้แต่รายเดียว ขอจงหมั่นสร้างบุญกุศล สร้างกssมดีเพื่อให้ตนเองนั้นมีบุญมากพอ

ที่กssมเก่านั้นจะมาส่งผลได้น้อยที่สุด และหมั่นอุทิศบุญขออโหสิกssมเจ้ากssมนายเวรเสีย จากที่หนักก็จะกลายเป็นเบา จากที่เบาก็จะไม่รู้สึกอะไรเลย

ขอเป็นกำลังใจในการสร้างบุญของทุกท่าน การทำกssมดีนั้นมันย ากกว่าการทำกssมชั่ ว หลายท่านที่เพียรพย าย ามสร้างกssมดีแต่ยังไม่ส่งผล

ขออย่าไปคิดว่าบุญนั้นไม่มีจริง เพียงแต่เราผ่านการเกิດมาแล้วหลายภพชาติ หลายภพภูมิทั้งที่เป็นคนและไม่ได้เป็นคน ต้องเคยสร้างกssมเอาไว้มากมาย

บางคนต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักเล็กน้อย แต่อย่างไรบุญที่เราทำต้องส่งผลอย่างแน่นอน ขออย่าเพิ่งหมดกำลังใจ ขอให้มั่นใจว่า “บุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริง”