ทรัพย์อยู่ในมือ กูจะให้มึงຣวຢ เปิดคาถาเรียกเงิน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ เทพเจ้าแห่งที่ราบสูง

พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงหลั่งไหลมายังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศ พ ครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทย าคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมวางดอกไม้จันทน์ กราบสักการะสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนมีพิธีฌาปนกิจ บริเวณฌาปนสถานเมรุชั่ วคราว หลังพุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 29 ม.ค.นี้

คาถาเรียกเงิน ( หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม อันตะราย าวินาศสันติ (ภาวนาทุกวันดีนักแล)

คำภาวนาที่หลวงพ่อคูณใช้เพื่อหยุดสติทำสมาธิทุกครั้ง ท่านบอกว่า “ต า ยแน่… ต า ยแน่… ต า ยแน่ ไปเรื่อย ”

หลวงพ่อคูณตอนบวชเรียนใหม่ ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (บางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ก่อน แล้ว หลวงพ่อคงจึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดง)

ซึ่งหลวงพ่อแดง เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ อย่างเคร่งครัด และท่านได้พาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร โดยการให้การศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

หลวงพ่อคง พุทธสโร เน้นเ รื่ อ งการมี “สติ” ระลึกรู้ พิจารณาอารมณ์ต่าง ที่มากระทบและให้เกิດความรู้เท่าทัน ในอารมณ์นั้น เช่น เมื่อเกิດอารมณ์ “หลง” ท่านให้พิจารณาว่า…

“อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นความทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนาม จึงมิใช่ของเราและของเขา”

และท่านจึงให้แนวทางพิจารณา ๕ ประการ คือ

พิจารณาว่า ความเกิດเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความเกิດนี้ได้

พิจารณาว่า ความแก่เป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความแก่นี้ได้

พิจารณาว่า ความเจ็ບเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความเจ็ບนี้ได้

พิจารณาว่า ความต า ยเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความต า ยนี้ได้

พิจารณาว่า เรามีกssมเป็นเ รื่ อ งธรรมดา เรามีกssมเป็นของตนเอง เรากระทำความดี จักได้ดี เรากระทำความชั่ ว จักได้ชั่ ว”

ส่วนพระกัมฏฐานนั้น หลวงพ่อคงได้สอนให้ใช้หมวดอนุสติ โดยดึงเอาวิธีกำหนด “ความต า ย” เป็นอารมณ์ เรียกว่า “มรณัสสติ” เพื่อให้ เกิດความรู้เท่าทัน ไม่หลงในในอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง ไม่ประมาทในความโลภ ความโกรธ และความหลง กำหนดลมหายใจเข้าออกทำจิตให้เกิດ สัมมาสมาธิ เรียกว่า “อานาปานสติ”

คาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกssมเวลานั่งสมาธิ

เวลาหายใจเข้า ให้บริกssมว่า ต า ย

เวลาหายใจออก ให้บริกssมว่า แน่

เป็น ต า ยแน่… ต า ยแน่… ต า ยแน่ ไปเรื่อย จะรู้สึกสบาย จิตสงบ

ขอขอบพระคุณ เพจหลวงพ่อคูณ