6 ຣาศี ที่ชีวิตจะดีขึ้นอ ย่ า งมากในครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกานี้ เงินทองไหลมาเ รื่ อ ย

6 ຣาศี ที่ชีวิตจะดีขึ้นอ ย่ า งมากในครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกานี้ เงินทองไหลมาเ รื่ อ ย ๑วงการเงิน การงาน ความรัก และต่าง สำหรับทุกຣาศีที่อย า กจะรู้กันว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไร จะ๑วงดี หรือ๑วงกุ ด วันนี้เรามีคำตอบมาบอกกันและบอกได้เลยว่า แม่นแน่นอน จะมีຣาศีไหนที่เฮงบ้างไปดูกัน

1 ຣาศีกรกฏ จะมีการงานเจริญก้าวหน้า คือ ຣาศีที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และ ไม่เกี่ยงงาน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รับผิดชอบหน้าที่ตัวเอง ไม่ส ร้ างศั ต รูในที่ทำงาน รู้จักวางตัวให้เป็นที่น่าเคารพต่อลูกน้อง และ เป็นที่เอ็นดูของเจ้านายจะช่วยให้ร่ำ ร ว ยได้ แต่หลังช่วงวันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป ด ว งจะดีขึ้นอ ย่ า งมาก จะได้รับโชคลาภจากคนใกล้ตัว เ สี่ ย งโชคแล้วจะร ว ย

2 ຣาศีพฤษภ จะຣวຢที่สุด คือ ຣาศีที่ขยันทำมาหากิน อดทน ไม่ล้มเลิกค ว า มตั้งใจ รู้จักเก็บออม รู้จักแบ่งเงินมาลงทุน และ เรียนรู้อ ย่ า งไม่ย่อท้อ ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น ถ้าหากใช้เงินเกินตัวเมื่อไหร่ รับรองจะยิ่งมีแต่จนกับจนแน่นอน แต่หลังช่วงวันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป ด ว งจะดีขึ้นอ ย่ า งมาก จะได้รับโชคลาภจากคนใกล้ตัว เ สี่ ย งโชคแล้วจะร ว ย

3 ຣาศีมังกร จะมีค ว า มสุข คือ ຣาศีที่พอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่คิดจะเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตคนอื่นให้รู้สึกแ ย่ ลงมือทำอ ย่ า งเต็มที่ แต่ก็ยอมรับผลที่เกิດขึ้นว่าเราทำดีที่สุดแล้ว ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วเอาแต่นั่งบ่นถึงค ว า มหลัง แต่หลังช่วงวันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป ด ว งจะดีขึ้นอ ย่ า งมาก จะได้รับโชคลาภจากคนใกล้ตัว เ สี่ ย งโชคแล้วจะร ว ย

4 ຣาศีกันย์ จะมีชีวิตราบรื่น ไม่มีอุปสรรค คือ ຣาศีที่ไม่ยุ่งวุ่นวายเ รื่ อ งของคนอื่น หรือ พูดถึงคนอื่นลับหลังในทางที่ไม่ดี เป็นผู้ที่มีน้ำใจ ช่วยเหลือคนอื่น เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เพราะเมื่อถึงค ร าว ลำบาก จะมีแต่ผู้คนอ ย า กช่วยเหลือมากกว่าซ้ำเติม แต่หลังช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ด ว งจะดีขึ้นอ ย่ า งมาก จะได้รับโชคลาภจากคนใกล้ตัว เ สี่ ย งโชคแล้วจะร ว ย

5 ຣาศีมังกร จะมีค ว า มสุข คือ ຣาศีที่พอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่คิดจะเป รี ยบเทียบตัวเองกับชีวิตคนอื่นให้รู้สึกแ ย่ ลงมือทำอ ย่ า งเต็มที่ แต่ก็ยอมรับผลที่เกิດขึ้นว่าเราทำดีที่สุดแล้ว ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วเอาแต่นั่งบ่นถึงค ว า มหลัง แต่หลังช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ด ว งจะดีขึ้นอ ย่ า งมาก จะได้รับโชคลาภจากคนใกล้ตัว เ สี่ ย งโชคแล้วจะร ว ย

6 ຣาศีสิงห์ ที่จะมีโอกาสพบเนื้อคู่ คือ ຣาศีที่ดูแลตัวเองอ ย่ า งดี ทำตัวเองให้มีค่า ใครก็อ ย า กจะเข้าหา พัฒนาตัวเองให้คู่ควร และ ประพฤติตนให้เป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็มีค ว า มสุข อบอุ่น เป็นที่น่าดึงดูดสำหรับผู้คนรอบข้าง แต่หลังช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ถึงเดือนธันวาคม ด ว งจะดีขึ้นอ ย่ า งมาก จะได้รับโชคลาภจากคนใกล้ตัว เ สี่ ย งโชคแล้วจะร ว ย

7 ຣาศีมีน จะมีโชคดี คือ ຣาศีที่วิ่งเข้าหาโอกาส และสอดส่องมองหาโอกาสต ล อดเวลา เปิดใจรับฟังทุกค ว า มคิดเห็นคนอื่น เพราะ นั่นคือทุกโอกาสที่วิ่งเข้ามาหาในชีวิต คิดบวกมองเห็นสิ่งดี ในชีวิต จึงจะเห็นช่องทางทำมาหากิน แต่หลังช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ถึงเดือนธันวาคม ด ว งจะดีขึ้นอ ย่ า งมาก จะได้รับโชคลาภจากคนใกล้ตัว เ สี่ ย งโชคแล้วจะร ว ย