ทำไหม ทะเล ถึงช่วยเยียวย าจิตใจได้

ออกก็ไปทะเล ເครียດ เหนื่อยก็ไปทะเล คุณเคยถามตัวเองไหมว่า ทำไมต้องอย ากไปทะเลทุกครั้งที่มีปัญหา ส่วนหนึ่งมันคือการได้พักผ่อน ผ่อนคลายร่ า งกาย แต่อีกด้านหนึ่งเรา จะบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร

ทำไมทะเลถึงช่วยเยียวย าจิตใจคุณได้

1 ได้สัมผัสกลิ่นไอของทะเล

ในบริเวณที่ชุ่มชื้นอย่ างชายฝั่งทะเล

หรือน้ำตก จะมีประจุไฟฟ้าลบอยู่ในกลิ่นไอ

ของทะเลมาก เมื่อแทรกซึมเข้าสู่กระแสเ ลื อ ด

จะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเซโรโทนิน

ทำให้เรารู้สึกสงบและผ่อนคลาย สดชื่น

และกระปรี้กระเปร่า

2 เสียงคลื่นซัดสาดชายฝั่ง

ไม่ใช่ ความเพลิดเพลินเมื่อได้ฟังเสียงคลื่นกระทบ

แต่เสียงที่ไม่ได้มีการจัดวางแพทเทิร์นไว้

แสดงออกมาบนความหลากหลายเกินจะคาดเดา

เสียงคลื่นทะเล จะเป็นเสียงเบา

ที่มีโทนเสียงปานกลางถึงต่ำ

นอกจากนี้เสียงของทะเลให้ความรู้สึกที่ปลอดภัย

ราวกลับกำลังโอบกอดเราไว้

3 สีฟ้าของน้ำทะเล

ทางจิตวิทย า นอกจากสีเขียวจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่น

และมักเป็นสีที่ถูกใช้ในโรงพ ย า บาล

ขณะเดียวกันสีฟ้าของน้ำทะเลกลับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย

จากการวิจัยพบว่ายิ่งได้มองเห็นพื้นที่สีฟ้ามากเท่าไหร่

ไม่ว่าจะเป็นสีของน้ำทะเลหรือท้องฟ้า

ก็จะยิ่งมีสุขภาพจิตที่ดีมากเท่านั้น

4 แสงแดดที่กระทบตัว

เมื่อออกไปทะเล แสงแดดที่ส่องกระทบผิวหนังของเรา

จะกระตุ้นให้ร่ า งกายผลิตวิตามิน D และสารเซโรโทนิน

หรือสารเคมีแห่งความสุขออกมาในสมอง

ทำให้เราผ่อนคลาย และรู้สึกดี

แต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยโดยรอบด้วย

ถ้าคุณต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดด

ในเมืองที่รถติดและเต็มไปด้วยความวุ่นวายของผู้คน

คุณก็อาจจะไม่ได้หลั่งสารความสุขอย่ างที่ควรจะเป็น

ขอบคุณบทความดีจาก : songworldnull.com