3 บุญใหญ่ที่จะพาทุกคน ออกจากวิกฤตในชีวิต ทำได้เลยทันที

3 บุญใหญ่ที่จะพาทุกคน ออกจากวิกฤตในชีวิต ทำได้เลยทันที

ในช่วงที่ผลกรร มไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือนมืดแปดด้าน

หันไปทางไหนเจอทางตัน หันไปทางไหนไม่มีใครเหลียวแลช่วย

บุญของตนที่ทำมาเท่านั้น ที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้

หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณ

1 บุญแรกคือ บุญจากการกตัญญู

กตัญญูใคร? พ่อแม่เป็นอันดับแรก

ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู

ทำให้เราจากวิญญาณเป็นคนทุกวันนี้ สำนึกนั้นยังไม่พอ

เราต้องตอบแทนท่าน อย่างดีที่สุดเท่าที่มีกำลังคนที่ทำบุญ

กับพ่อแม่นั้นวันที่มีภั ย วันที่เดือดร้อน อย่างแสนสาหัส

บุญนี้จะพาหลุ๑วงล้อมกรร ม แม้ท่านล่วงลับไปแล้ว

บางท่านไม่ได้จากไปไหน ยังคงเฝ้าดูห่วงใย

เป็นเทวดาคอยคุ้มครอง หมั่นสร้างบุญอุทิศไปให้ท่าน

ขอบุญจากท่านช่วยเรา

นอกจากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้างไม่ว่าพี่น้อง

เพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จัก เคยช่วยเหลือย ามเราลำบาก

อุ้มชูหนุนเรา เมื่อมีโอกาส เมื่อมีกำลังจงทำ จงตอบแทนเขา

แม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เรา

รอดมาได้ตอบแทนคุณเขา เราจะรอด

2 บุญที่สอง คือ บุญของตนเอง

ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากศีล

จากภาวนาทั้ง 3 ช่องทางนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอด

คนไม่มีบุญของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้

เราต้องมีฐานบุญของเราเอง ทานไม่มีเงิน ก็อภั ยทานนำ

เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง ด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่

ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์ ศีล

แม้จะอดต าย จะลำบาก ไหนอย่าผิ ดศีล

ต้องอดทน อดกลั้น อย่าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเอง

เราต้อง ซ่อมและ สร้าง ไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้

จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิ ด ภาวนา นั้นเป็นบุญมาก

ฝึกเถิดหัดสวดมนต์ ฝึกทำสมาธิภาวนา ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม

ฝึกให้เย็นลง ปลงให้ได้อะไรที่เ สี ยไปแล้วช่างมัน

ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

3 บุญสุดท้าย คือ บุญแห่งการให้อโหสิกรร มและขออโหสิกรร ม

บ่วงกรร มที่รัดเราไว้ ที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่ง

ไม่ให้เดินหน้าไม่ให้พบกับอะไรเลย ปิดทางโชคลาภ

ปิดทางความเจริญ คือ เจ้ากรร มนายเ วร

ปลดปล่อยซึ่งกันและกันเถิด อย่าได้มีเ วรกรร มต่อกรร ม

เริ่มที่เราต้องให้อภั ย ให้อโหสิกรร มก่อน ปลดเชือกฝั่งเรา

แล้วไปขออโหสิกรร มเจ้ากรร มนายเ วร ที่มีทั้งมีชีวิต

เป็นวิญญาณอาฆ า ตตามล้างตามผลาญ ที่มีชีวิตคือ คน

สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ ร า ยล้อมเรา ทั้งพี่น้อง เพื่อน บริวาร

หรือแม้แต่พ่อแม่เราที่บางครั้งท่านเผลอท่านสร้างกรร มกับเรา

มันฝังในจิตของเรา บุญและกรร มนั้นบันทึกในจิต

เราซ่อนใครซ่อนได้ แต่เราซ่อนกรร มไม่ได้

ให้อโหสิกรร มทุกวันเถิด เพราะเราคงผ่ านภพชาติมามากมาย

หลายคนที่ทุ กข์ท ร ม า น เขารอการปลดปล่อยจากเรา เช่นกัน

เราต้องขออโหสิกรร ม เจ้ากรร มนายเ วรด้วย ทำได้ทุกวัน

ดีทุกวัน 3 บุญใหญ่ที่แนะนำนี้ ใครทำได้ตลอดเวลา

ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง

ด้วยบุญของเรา ด้วยกรร มดีของเรา

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรั กษ า

ขอบคุณแหล่งที่มา fahhsai