หากคุณศีล ไม่เสมอกัน คุณคบกับเขาไม่ได้หรอก

คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น เพราะ…

หากคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง” คุณจะมี… “สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น”

หากคุณอยู่กับ “นักปราชญ์” คุณจะมี “ความรู้มากยิ่งขึ้น”

หากคุณอยู่กับ “คนบุญ” คุณจะเกิດ “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น”

หากคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ” คุณจะ “ แ ข็ ง แกร่งมากยิ่งขึ้น”

หากคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแง่ดี” คุณจะ “มีความสุขมากยิ่งขึ้น”

หากศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้

ต้องพวกเดียวกัน คุยเ รื่ อ งเดียวกัน ถึงอยู่กันได้

คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกัน

ชอบแ ว้ น เขาก็ไปจับกลุ่มซิ่ งรถ

ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาว ปฎิบัติธรรม

ทำเ รื่ อ งที่ชอบเหมือนกัน คุยเ รื่ อ งที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทชิด เ ชื้ อกับคนแบบไหน นั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้น

เราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่ อึด อัดใจ

ให้รู้ไว้เลยเรากำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขา

แ ม ล ง วัน มั น ไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน

กินเกสร ด อ กไม้สวย หรอก

มันชวนกันไปกินแต่ กินแต่ของ เ น่ า เ สี ย

เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่เคยเห็น… ผึ้ ง

ชวนกันไป กินของเ ห ม็ น เหมือนกัน

พวกเดียวกัน มั น จะชวนกันทำ

ในสิ่งที่ มั น ชอบเหมือนกันคิดเหมือนกัน

ไม่มีใครตักเต ือนกันได้ เพราะชอบเหมือนกัน

ถ้า อ ย า ก รู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน

ให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้

เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน

ศีลไม่เสมอกัน… มั น คบกันไม่ได้หรอก

เ ชื่ อไหมว่า… คุณคือค่าเฉลี่ยนคน 5 คน ที่คุณคลุกคลี และ ใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด

ลองมองดู 5 คนในชีวิตที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันซิ

คุณได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขา ไม่มากก็น้อย

ถ้าคุณอยู่กับใคร…? คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น อ ย า ก เป็น ผึ้ ง หรือ แ ม ล ง วั น คุณเป็นคนเลือกเอง

ขอบคุณแหล่งที่มา สิริทัศน์ สมเสงี่ยม