ทำเ ล วกับใครไว้เท่าไหร่ ก็รับ ผลกssม นั้นกลับไปเช่นกัน

เ รื่ อ งบางเ รื่ อ งอย่ารอให้ “สายเกินไปกว่าจะคิดได้”

ชีวิตคนเรามันสั้น เวลาเดินไปทุกวัน ทุกวินาที เราต้องเติบโตขึ้น วันพรุ่งนี่ก็ไม่รู้ว่าจะยังได้มีโอกาสหายใจอยู่ไหม?

บางคนเข้าใจว่าเกิດมาเดี๋ยวก็ ต า ย อย า กทำอะไรทำ หาความสุขใส่ตัวเองเรื่อย ใครจะทุกข์ร้อนก็ไม่สน

เคยเจอหัวหน้างานคนหนึ่ง เขาจับได้ว่าพฤติกssมของลูกน้องที่ไม่เหมาะสม

แทนที่จะตักเต ือนให้รู้ผิดชอบชั่ วดี แต่กลับแนะนำว่า “อย า กทำอะไรก็ทำ หาความสุขส่วนตัวเข้าเยอะ เดี๋ยวก็ ต า ย แล้ว”

เหมือนชี้ทางไม่ดีให้กับลูกน้องได้เดิน ทั้งที่เบื้องลึกเบื้องหลังของตัวเองก็ แ อ บ อยู่ กินกับ เ ด็ ก ที่ทำงานทิ้งลูกเมียมาเช่นกัน

คนประเภทนี้จะบอกสอนใครได้หรือ เมื่อตัวเองก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ใครมองตาม

คนไม่ดีย่อมจะดึงดูดคนประเภทเดียวกัน เพราะแรงกิ เ ล ส มันหนา อยู่ด้วยกันแล้วพากันสุขหน้าตาสดชื่น โดยเวรกssมยังไม่ตามสนอง

รอก่อนเถิด ใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลกssมที่ทำแน่นอน ยิ่งคิดได้เร็วกลับตัวได้ไว้ สิ่งดี

มักจะดึงดูดคนดี ให้เขาหากันเสมอ คนไม่ดีก็ย่อมที่จะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเสมอ

เครดิตจาก : เห็นทุกข์เห็นธรรม