ข้าวโพดต้ม ต้านเซลล์ม ะ เ ร็ ง อีกทั้งมีสารออกฤnธิ์ล้างพิ ษของพวกอนุมูลอิสระตัวอันตรายต่อเซลล์อวัยวะต่างๆ

“ข้าวโพดต้ม ต้านโ ร คร้ า ย” สรรพคุณสามารถต้านเซลล์ม ะ เ ร็ ง อีกทั้งมีสารออกฤnธิ์ล้างพิ ษของพวกอนุมูลอิสระตัวอันตรายต่อเซลล์อวัยวะต่างฤ ในร่างกายสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

ผักผลไม้สด จะได้ประโยชน์จากสารอาหารได้ดีกว่าการทำสุกโดยผ่านความร้อน แต่ทฤษฎีนี้เห็นที

จะใช้ไม่ได้กับข้าวโพด แล้วข้าวโพดหวาน มีสรรพคุณสามารถต้านโ ร คม ะ เ ร็ ง อีกทั้งมีสารล้างพิ

กกว่าผักผลไม้อื่น

นักวิจัยของมหาวิทย าลัยคอร์เนลล์แห่งสหรัฐอเมริกา รายงานผลการวิจัยลงในวารสารสมาคมเคมีแห่งอเมริกาว่า ข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้ว จะออกฤnธิ์ล้างพิ ษในร่างกายสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อก่อนนี้เราจะมีความเชื่อกันว่า ผักและผลไม้ที่ปรุงสุกแล้วจะเสียคุณค่าทางอาหาร จึงนิยมกินกันดิบ แต่คิดดีใครจะแทะข้าวโพดดิบ กินกัน ซึ่งนับว่าโชคดีทีเดียว เพราะข้าวโพดหวานเป็นพืชที่แม้ปรุงสุกแล้ว แต่ยังคงเก็บพลังเป็นตัวล้างพิ ษไว้ได้อย่างดี ถึงจะเสียวิตามินซีไปบ้างก็ตาม

นักวิจัยทำการทดลองด้วยการต้มข้าวโพดหวานด้วยอุณหภูมิสูง 115 องศาเซลเซียส ในเวลานานต่างกัน 10, 25, และ 50 องศาเซลเซียส ผลปรากฎว่า ยิ่งต้มนาน ก็จะยิ่งทำให้มีสารซึ่งเป็นตัวล้างพิ ษเพิ่มขึ้น 22, 44 และ 53 เปอร์เซนต์ตามลำดับ ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่า สารที่ออกฤnธิ์เป็นตัวล้างพิ ษนี้จะช่วยทำลายล้าง

พิ ษของพวกอนุมูลอิสระตัวอันตรายต่อเซลล์อวัยวะต่าง อีกทั้งยังเป็นตัวก่อการร้ า ยที่จะทำให้เกิດโ ร คที่มีเหตุมาจากความชรา เช่น ต้อกระจก, โ ร คสมองเสื่оม รวมทั้งโ ร คร้ า ยอย่างหัวใจ และม ะ เ ร็ งด้วย

พระเอกของเราที่รับบทเป็นตัวล้างพิ ษนี้ คือ กรดเฟรุลิก (Ferulic acid) กรดอินทรีย์ที่เป็นสารสำคัญ

ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีประสิทธิภาพ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงถูกใช้สำหรับต่อต้านความชรา ป้องกันการเกิດเซลล์ม ะ เ ร็ ง โ ร คหัวใจ ไข้หวัด รั กษ าสุขภาพของกล้ามเนื้อ ต่อต้านผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นสาเหตุของม ะ เ ร็ งผิวหนัง

นักวิจัยกลุ่มนี้กล่าวว่า ข้าวโพดหวานต้มหรือปิ้ง จะปล่อยสารประกอบที่เรียกว่า กรดเฟรุลิก ออกมา

ยิ่งผ่านความร้อนสูงก็ยิ่งออกมามาก ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากกรดเฟรุลิกจัดอยู่ในพวกพฤษเคมี ซึ่งในผักและผลไม้มีอยู่ไม่มากนัก แต่อุดมอยู่ในฝักข้าวโพด ดังนั้นการทำสุกจึงช่วยให้มันปล่อยกรดเฟรุลิกออกมาได้มากขึ้น

นอกจากจะช่วยต้านความ เ สี่ ย ง การเป็นโ ร คร้ า ยอย่างม ะ เ ร็ งแล้ว สำหรับคนที่เป็นม ะ เ ร็ งที่รับการทำคีโม กินข้าวโพดต้มจะเป็นผลดี เพราะเจ้าสารล้างพิ ษนี้จะไปล้างพิ ษเคมีที่เกิດจากการทำคีโมได้

ข้อมูลและภาพจาก: hit-za