มาดูชื่อใหม่ พร้อมกับชีวิตใหม่ ของน้องหมาเกรทเดนทั้ง 13 ชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเมตตารับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์กันค่ะ

คุณเชอริล
วัย 11 เดือน
สีดำล้วน น้ำหนัก 26.5 กิโลกรัม

คุณเบนลิซ่า
วัย 2 ปี 3 เดือน มีหน้าดำ-คอขาว น้ำหนัก 33 กิโลกรัม

คุณโทโร่
วัย 5 เดือน มีลายด่าง น้ำหนัก 12 กิโลกรัม

คุณไบรโอนี่
วัย 2 ปี 3 เดือน มีจุดขาวที่หน้า น้ำหนัก 38.4 กิโลกรัม

คุณกาสะลอง
วัย 5 เดือน มีสีดำล้วน น้ำหนัก 9.6 กิโลกรัม

คุณชาลี
วัย 11 เดือน มีสีดำล้วน น้ำหนัก 29.6 กิโลกรัม

คุณบิซาโร่
วัย 2 ปี 3 เดือน มีหน้ากากขาว-คอขาว น้ำหนัก 44 กิโลกรัม

คุณหมอทรัพย์
วัย 5 เดือน คอขาว น้ำหนัก 13.7 กิโลกรัม

คุณเบลล่า
วัย 5 เดือน ตัวขาว มีหูดำขาว น้ำหนัก 8 กิโลกรัม

คุณบาตู
2 ปี 3 เดือน มีหน้ากากขาว น้ำหนัก 30.6 กิโลกรัม

คุณอาร์ย า
วัย 5 เดือน ลำตัวดำ มีหน้ากากขาว น้ำหนัก 9.3 กิโลกรัม

คุณแดรี่
วัย 5 เดือน มีลายดำขาว น้ำหนัก 9.8 กิโลกรัม

คุณคิมเบอรี่
วัย 5 เดือน มีหน้าขาว หลังคอขาว น้ำหนัก 9.1 กิโลกรัม

ขณะเดียวกันทั้ง 13 ตัวนี้ ยังต้องอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ตลอด 24 ชั่ วโมงค่ะ

โดยคณะสัตวแพทย์ ได้จัดทีมสัตวแพทย์ทุกสาขา เข้าให้การดูแลและรั กษ า
เพื่อให้ทุกตัวมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีการฟื้นตัวเร็วที่สุดอีกด้วยค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏🏻