ทำบ้านให้เป็นวัดก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกัน

ทำบ้านให้เป็นวัดก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกัน

ได้มีคำถามจากคุณย ายท่านหนึ่ง ถามว่า… ” คุณแม่อายุ 76 แล้ว ไม่สะดวกไปอยู่วัด จะภาวนาที่บ้านต้องเริ่มต้นอย่างไร? “

อาจารย์ได้ตอบว่า ถ้ามาวัดไม่ได้ ก็ให้เปลี่ยนบ้านเป็นวัด หลายคนมักเข้าใจว่าการเข้าวัดทำบุญ คือการทำให้บรรลุธรรม แต่นั่นถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะ เมื่อออกจากวัดเราก็ต้องนำธรรมะไปด้วยในทุกที่ ไม่ใช่เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้ว พอกลับไปบ้านก็ไม่รั กษ าศีล ยังคงควบคุมจิตใจของตนเองไม่ได้อย่างนั้นที่ไปวัดก็สูญเปล่า

การฝึกปฎิบัตธรรมที่บ้าน หากทำได้จึงถือว่าเป็นเ รื่ อ งที่ดีมาก เพราะ ในสภาพแวดล้อมเดิม ไม่สงบ มีแต่ความวุ่นวาย มีแต่ปัญหา หากเราสามารถควบคุมสติ สมาธิ แและ รั กษ าระดับจิตใจให้อยู่ในระดับปกติได้ จึงถือว่าเป็นเ รื่ อ งที่ดีมาก เพราะ เหมือนได้ฝึกใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันไปในตัว เมื่อเปลี่ยนบ้านเป็นวัดได้แล้ว ก็ทำการเจริญสติอย่างต่อเนื่องรั กษ าศีล

แต่การจะทำอ ย่า ง นี้อยู่ที่บ้านได้นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ย าก เพราะ คนส่วนใหญ่ที่อยู่บ้าน เขาก็ไม่ค่อยรั กษ าศีลกันหรอก มักจะชอบทำอะไรตามอารมณ์ตัวเองซะมากกว่า อย า กทำ อย า กกิน อย า กดู หรืออย า กจะฟังอะไรก็ทำไป ซึ่งการเข้าวัดจึงเปรียบเหมือนมีครูคอยช่วยชี้แนะให้

เริ่มต้นอาจจะต้องลองอยู่คนเดียว ให้ตัวเราออกมาจากที่ที่คนเยอะ ไม่ให้มีเสียงเข้ามารบกวนเราได้ อย่างโยมที่เป็นลูกศิษย์หลวงตา เขาเคยมาอยู่ที่วัด พอออกจากวัดก็ได้ไปสร้างห้องปฏิบัติธรรมในบ้านของตัวเอง และ เขียนป้ายติดเต ือนสติตัวเองไว้ว่า… ‘ที่นี่เป็นวัด’ แล้วก็นั่งภาวนาถือศีลอยู่ในบ้าน ถ้าเราไม่สะดวก ไปวัดไม่ได้ เราก็สร้างวัดขึ้นมาในบ้านเราก็ได้

วัด หมายถึง สถานที่ที่สงบ เพื่อเอาไว้บำเพ็ญเพียร ถือศีล ในสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังไม่มีวัด วัดสมัยก่อนก็คือ ในป่าเขา ป่าเขานี่แหละคือวัดของพระทั้งหลาย พระทั้งหลายมักจะไปบรรลุมรรคผลนิพพานในวัดเช่นนั้น หลวงปู่มั่นก็ไปบรรลุธรรมที่ป่าของเชียงใหม่ ไม่มีใครที่จะไปบรรลุธรรมในบ้านกันหรอกนะ น้อยคนจริง

ดังนั้นถ้าเราอย า กจะอยๅกจะปฏิบัติธรรม บรรลุธรรม ก็ต้องหาที่เป็นวัดจริง ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องสร้างวัดจริงขึ้นมาในบ้านเรานี่แหละ แล้วคอยดูใจของเรา การควบคุมจิต ควบคุมความอย า กของตัวเองได้ ทำให้จิตใจสงบได้ ก็จะบรรลุธรรมได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องมีจิตใจที่เข็มแข็งกับสิ่งรอบตัว

สุดท้ายแล้ว สิ่งที่จะทำให้เราสามารถบรรลุธรรมได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ วัดวาอารามใด แต่มันขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราล้วน ถ้าใจเราปล่อยวางได้ รู้ทัน รั ก , โ ล ภ , โ ก ร ธ , ห ล ง บังคับตัวเองได้ สงบได้ ก็บรรลุธรรมได้ แต่ถ้าหากใจเรายังไม่สงบ ถึงจะภาวนาศีลอยู่ในวัด ยังไงก็ไม่มีทางถึงธรรมได้

ความสงบในจิตใจนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ หากขึ้นอยู่กับการวางใจ

แม้อยู่ผู้เดียวในห้อง ก็อาจจะวุ่นใจได้ หากไม่รู้เท่าทันความคิด

– พระไพศาล วิสาโล –

Cr. ขอขอบคุณบทความดีจาก สุขใจ