ภาวะสิ้นยินดี ไม่สุข ไม่เศร้ า หากเป็นอยู่ไม่ควรมองข้าม

ภาวะสิ้นยินดี ไม่สุข ไม่เศร้ า หากเป็นอยู่ไม่ควรมองข้าม

คุณเคยเกิດความรู้สึกเฉย กับทุกสิ่งรอบตัว บ้างหรือเปล่า เป็นการไม่ได้รู้สึกยินดี แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รู้สึกเ ศ ร้ าเช่นกัน ความรู้สึกไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัว ทุกอย่างดูว่างเปล่า ไม่มีผลต่อความรู้สึกอะไรเลย แม้แต่เ รื่ อ งที่เคยทำให้มีความสุข กลับนิ่งเฉย หากคุณกำลังอยู่ในภาวะแบ บนี้อย่านิ่งนอนใจ เพราะคุณกำลังเจอกับ “ภาวะสิ้นยินดี”

ภาวะสิ้นยินดี หรือ Anhedonia คืออะไร

เป็นภาวะที่อยู่ในอาการไม่ยินดียินร้า ย หรือพูดง่ายก็คือ ไม่มีความรู้สึกร่วมกับอะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้ า ซึ่งเมื่อก่อนสามารถสร้างความสุขหรือความรู้สึกให้กับตัวเองได้ เช่น การไปดูหนัง หรือได้ฟังเพลงที่ชอบ หรือการที่ได้อยู่กับคนรัก

ซึ่งภาวะนี้ เกิດจากความผิดปกติทางอารมณ์ ชนิดภาวะซึมเศร้ า จากการวิจัยเกี่ยวกับอาการทางจิตเวช ได้ระบุไว้ว่า ภาวะสิ้นยินดีนั้นพบได้ใน โ ร ค จิ ต เ ภ ท และความผิดปกติทางจิตอื่น

อาการของผู้ที่อยู่ในภาวะสิ้นยินดี

1 ผู้ป่ว ยจะตอบสนองต่อกิจกssมที่ทำให้เกิດความสุขลดลง

2 ผู้ป่ว ยจะรู้สึกเฉยชา และไร้ความกระตือรือร้นต่อกิจกssมต่าง ทั้งที่ชอบหรือไม่ชอบ

3 มักจะชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่อย า กพูดคุยกับใคร และทำให้ไม่อย า กพบเจอผู้คนภายนอกมากยิ่งขึ้น

4 มักชอบนอนอยู่เฉย โดยที่ไม่อย า กจะทำอะไรเลย เพราะมีความรู้สึกว่าทำไปก็ไม่มีประโยชน์

5 เมื่อนานเข้าอาจจะเริ่มเกิດความรู้สึกไม่อย า กทำงาน ไม่อย า กออกเดินทาง เพราะคิดว่าทำแล้วไม่เกิດอะไร

6 เริ่มดูแลตัวเองน้อยลง ไม่สนใจว่าตัวเองจะมีสภาพแบบไหน เช่น หวีผมยังไม่อย า กทำเลย เพราะถึงแม้ตัวเองจะดูแ ย่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร

และเมื่อมีอาการหนักขึ้นจะไม่รู้สึกรู้สากับอะไรทั้งนั้น และนำไปสู่การทำร้า ยตัวเองได้ง่ายขึ้น จนทำให้เกิດความสัมพันธ์ทางบวกที่สอดคล้องกับความคิดที่ไม่อย า กอยู่บนโลกนี้ เพราะว่าไม่รู้สึกอะไรจึงทำให้ไม่กลัวการที่จะต้องจากโลกนี้ไปนั่นเอง

ดังนั้นลองหันกลับมาสำรวจตัวเองดูซิว่า เราเคยรู้สึกไม่ยินดียินร้า ยบ้างหรือไม่ หรือเฉย กับทุกสิ่งรอบตัวมากเกินไปหรือเปล่า สังเกตง่ายจากสิ่งที่เราชอบ และตอนนี้กลับไม่สนใจแล้ว ว่ามันอยู่ในความรู้สึกอิ่มตัว หรือเพราะว่ากำลังมีอาการภาวะสิ้นยินดีอยู่โดยไม่รู้ตัว หากรู้สึกว่าตัวเองเข้าข่ายที่จะอยู่ในภาวะสิ้นยินดีนี้ ควรรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุด เพื่อที่จะได้ทำการ รั ก ษ า ได้ทัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : unlockmen