วิธี ก่อไฟแบบไร้ควัน ไม่ต้องใช้ฟืน ไฟติดง่าย ติดนาน

วิธี “ก่อไฟแบบไร้ควัน” ไม่ต้องใช้ฟืน ไฟติดง่าย ติดนาน

หลายคนมักจะมีปัญหากับการก่อไฟแบบเตาถ่าน ทั้งการหาฟืน หรือแม้แต่การจุดไฟบางครั้งก็ติดย าก แถมก่อติดแล้วก็มีแต่ควัน ทั้งเหม็น ทั้งควันเข้าตาจนแสบ หรือบางครั้งหน้าฝนฟืนเปียกก็ติดไฟย ากเข้าไปอีก วันนี้เราจึงมีแนะนำที่จะช่วยให้คุณก่อไฟได้แบบง่าย ไฟลุกติดนาน และยังไม่มีควันมากวนใจอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ถ่านไม้

2 กระดาษทิชชู

3 ไม้ขีดไฟ หรือ ไฟแชค

4 น้ำมันพืชเก่าที่เหลือใช้จากการทำอาหาร

ขั้นตอนการทำ

1 ขั้นแรกให้ทำการฉีกกระดาษทิชชูออกมาให้ได้สัก 1 กำมือ จากนั้นก็นำไปจุ่มกับน้ำมันพืชเก่าเหลือใช้ แล้วเอาไปวางไว้ตรงกลางเตา

2 จากนั้นก็จุดไฟลงไปที่กระดาษทิชชู ไฟจะ ลุ ก ไ ห ม้ ได้ง่าย เพราะมีน้ำมันเป็นเชื้ อเพลิง ซึ่งกระดาษทิชชู่จะติดไฟอยู่ได้นานประมาณ 5 นาที จึงมีความร้อนสูงและระยะเวลาที่ลุกไห ม้นานพอที่จะทำให้ถ่านติดไฟได้ง่าย

3 แล้วค่อยเอาถ่านมาวางไว้รอบก้อนกระดาษทิชชูที่ติดไฟ ใส่ถ่านเพิ่มเข้าไปตามที่ต้องการได้เลย สังเกตเมื่อถ่านติดไฟแล้ว จะไม่เกิດควันไฟเหมือนกับการจุดไฟแบบอื่น

หมดปัญหาเ รื่ อ งไม่มีฟืนก่อไฟ ฟืนเปียกชื้นจากฝน หรือการใช้พลาสติกมาจุดไฟให้กลิ่นเหม็น รวมถึงกลิ่นเหม็นจากควันไฟอีกต่อไป เพียง ใช้กระดาษทิชชู่ชุบกับน้ำมันพืช ก็สามารถจุดไฟติดได้ง่ายแล้ว และการใช้น้ำมันพืชก่อไฟก็ดูจะปลอดภัยกับร่ า งกายมากกว่าการก่อไฟด้วยถุงพลาสติกอีกด้วย

ขอบคุณเทคนิคดีจาก : ช่าง Bang DIY