3 บุ ญ ให ญ่ ที่ จะ พ าทุกคนออกจากความทุกข์ในชีวิตได้

“3 บุญใหญ่” ที่จะพาทุกคนออกจากความทุกข์ในชีวิตได้

ในช่วงที่ผลกssมไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือนมืดแปดด้าน หันไปทางไหนเจอทางตัน หันไปทางไหน…ไม่มีใครเหลียวแลช่วย บุญของตนที่ทำมาเท่านั้นที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้ 3 บุญใหญ่ที่อย า กจะให้เร่งทำหากจะไปไม่ไหวแล้ว หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณ

บุญแรก คือ บุญจากการกตัญญู

กตัญญูใคร? พ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้ ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู ทำให้เราจากวิญญาณเป็นคนทุกวันนี้ สำนึกนั้นยังไม่พอ เราต้องตอบแทนท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่มีกำลัง คนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้นวันที่มีภัย วันที่เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส บุญนี้จะพาหลุ๑วงล้อมกssม แม้ท่านล่วงลับไปแล้ว บางท่านไม่ได้จากไปไหน ยังคงเฝ้าดูห่วงใย เป็นเทวดาคอยคุ้มครอง หมั่นสร้างบุญอุทิศไปให้ท่าน ขอบุญจากท่านช่วยเรา

นอกจากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้างไม่ว่าพี่น้อง เพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จัก เคยช่วยเหลือย ามเราลำบาก อุ้มชูหนุนเรา เมื่อมีโอกาส เมื่อมีกำลังจงทำ จงตอบแทนเขา แม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เรารอดมาได้ ตอบแทนคุณเขา เราจะรอด…

บุญที่สอง คือ บุญของตนเอง

ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากศีล จากภาวนา ทั้ง 3 สิ่ งนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอด คนไม่มีบุญของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้ เราต้องมีฐานบุญของเราเอง ทานไม่มีเงิน ก็อภัยทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง ด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์ ศีล แม้จะอด ต า ย จะลำบาก ไหนอย่าผิดศีล ต้องอดทน อดกลั้น อย่าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเอง

เราต้อง “ซ่อม” และ “สร้าง” ไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้ “จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด” ภาวนานั้นเป็นบุญมาก ฝึกเถิดหัดสวดมนต์ ฝึกทำสมาธิภาวนา ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม ฝึกให้เย็นลง ปลงให้ได้ อะไรที่เสียไปแล้วช่างมัน ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

บุญสุดท้าย คือ บุญแห่งการให้อโหสิกssมและขออโหสิกssม

บ่วงกssมที่รัดเราไว้ ที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้เดินหน้า ไม่ให้พบกับอะไรเลย ปิดทางโชคลาภ ปิดทางความเจริญ คือ เจ้ากssมนายเวร ปลดปล่อยซึ่งกันและกันเถิด อย่าได้มีเวรกssมต่อกssม เริ่มที่เราต้องให้อภัย ให้อโหสิกssมก่อน ปลดเชือกฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิกssมเจ้ากssมนายเวร ที่มีทั้งมีชีวิต เป็นวิญญาณอา ฆ า ตตามล้างตามผลาญ ที่มีชีวิตคือ คน สรรพสัตว์ทั้งหลายที่รายล้อมเรา ทั้งพี่น้อง เพื่อน บริวาร

หรือแม้แต่พ่อแม่เราที่บางครั้งท่านเผลอ ท่านสร้างกssมกับเรา มันฝังในจิตของเรา บุญและกssมนั้นบันทึกในจิต เราซ่อนใครซ่อนได้ แต่เราซ่อนกssมไม่ได้ ให้อโหสิกssมทุกวันเถิด เพราะเราคงผ่านภพชาติมามากมาย หลายคนที่ทุกข์ทຮมาน เขารอการปลดปล่อยจากเรา เช่นกัน เราต้องขออโหสิกssมเจ้ากssมนายเวรด้วย

ทำได้ทุกวัน ดีทุกวัน 3 บุญใหญ่ที่แนะนำนี้ ใครทำได้ตลอดเวลา ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง ด้วยบุญของเรา ด้วยกssมดีของเรา… ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอขอบคุณที่มา จาก : rugyim.com