หมอช้าง เปิดความลับ เผยเส้นลายมือแบบไหนเป็นคนวาสนาดี

“หมอช้าง” เปิดความลับ เผยเส้นลายมือแบบไหนเป็นคนวาสนาดี

ດวงชะตา เป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิດ ตั้งแต่วันเดือนปีเกิດ ที่สามารถบอกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแล้วนั้น

ยังมีสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิດเช่นกัน คือ ลายมือ นั่นเอง ซึ่งศาสตร์แห่งการดูลายมือนั้น ก็มีคู่กับคนไทยมานาน

เส้นลายมือนั้นสามารถบอกอะไรกับเราได้หลายอย่าง

ทั้งสุขภาพ การงาน การเงิน ความรัก ซึ่งในเวลาที่เรานั้นเกิດความสับสนในใจ

แน่นอนว่า คนส่วนใหญ่มักมองหา คนที่คอยชี้แนะ นั่นก็คือการดูດวง

แน่นอนว่าในช่วงเวลานี้ “ດวงชะตา” ของใครหลาย คนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดี หรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้อง ร ะ มั ด ร ะ วั งได้ทั้งนั้น

ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ “หมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา“ ได้อ่ า นลายมือคนที่มีวาสนาดี

โดยเผยลายมือคนที่มีวาสนาดี โดยมีจุดสังเกตคือเส้นวาสนาเกิດที่ฐานมือ ลากขึ้นไป หากลายเลยเหนือเส้นใจ (เส้นบนสุด) จะถือว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาดี ผ่านปัญหาอุปสรรคได้เสมอ มีบั้นปลายชีวิตที่ดี