เราไม่ได้หวังว่า คู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอ มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน นี้ก็พอ

“แม้นมี…วาสนา”

ขอ มีบ้านแสนสงบสุข

ไม่หวังอัครสถาน หลังโต มั่นคง หากแต่ แข็งแรง อบอุ่น ด้วยความรักใคร่ กลมเกลียว

ไม่หวังบ้านสวยงาม เลิศหรู หากแต่ งามหมดจรด ด้วยจิตใจ ของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ หากแต่ เป็นสังคม เอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วย เพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอ มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน

ไม่หวังว่า ต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน

ไม่หวังว่า สวยหล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกัน แล้วส่งเสริม

ไม่หวังเป็น ช้างเท้าหน้าเท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไป ในทุกวันดีร้า ยด้วยรอยยิ้ม

ขอ มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้

ไม่หวังงาน ที่มีหน้ามีตาอวดใคร หากแต่เป็นงานที่ทำแล้ว มีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี

ไม่หวังรายได้ มหาศาล หากแต่สมความสามารถ ติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญ คือ ไม่มีหนี้สิน จากสินทรัพย์ เสื่оมราคา เพื่อรั กษ าหน้าตาในสังคม

ขอ มีบั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลาย ประสบความสำเร็จ เป็นตำนาน หากแต่ มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโร คภัยไข้เจ็ບทຮมานตัวเอง และ คนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลาน คลานหมอบรอรับมรดก สมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรัก รู้คุณ น้อมรับมรดกแห่ง ”วาสนา” ต่อไปเป็น มรดกล้ำค่า

ขอ ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่ง ในทุกด้าน หากแต่มีปัญญา เอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่น นำสมัย หากแต่อ่อนน้อม ถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารย าท จนใคร ที่ได้รู้จักเมตตา เอ็นดู และ สำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ ว-ดี อย่าให้ใครด่ ามา ถึงพ่อแม่ว่า “ไม่ สั่ง สอน”

สุดท้ายหากยังเหลือ “วาสนา”

ไม่หวังงานศ พ แห่งเกียรติยศ หากแต่ลมหายใจสุดท้าย ที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลาน ร่ำลา

…ตั้งจิตอ ธิษฐ าน จะทำให้ได้ ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นองค์พย านใน มุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาล…

…ตั้งใจกราบ พระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็ม ทิศทางไปสู่ “วาสนา” มิหวังปาฏิหาริย์ แห่งคุณวิเศษคุณพระ…

…บทสรุปแห่ง มี หรือ ไม่มี “วาสนา” นั้นไซร้ เราทุกคนล้วน เลือกได้เอง อย่างแท้จริง